Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Projekt a realizace jednotného vnitřního trhu EU

Projekt a realizace jednotného vnitřního trhu EU


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce se věnuje jednotnému vnitřnímu trhu Evropské unie a volnému pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob v jeho rámci. Seznamuje s principy, opatřeními či cíli v této oblasti i jejich vývojem v historii EU.

Obsah

1.
Základní principy vnitřního trhu
2.
Volný pohyb zboží
2.1.
Cla a dávky s rovnocenným účinkem
2.2.
Refundace neoprávněně vybraných dávek
2.3.
Zákaz kvantitativních omezení, opatření s rovnocenným účinkem
2.4.
Rozmanitost dávek s rovnocenným účinkem
2.5.
Harmonizace předpisů na úrovni společenství
2.6.
Judikatura Cassis de Dijon: princip vzájemného uznávání (120/78)
2.7.
Částečný obrat v posuzování Soudního dvora
2.8.
Technická normalizace
3.
Volný pohyb osob
3.1.
Práva občanů Evropské unie v oblasti volného pohybu osob
3.2.
Svoboda pohybu: Schengen
3.3.
Svoboda pobytu
3.4.
Omezení práva volného pohybu osob
3.5.
Zákaz diskriminace
3.6.
Studenti
3.7.
Dávky v nezaměstnanosti
4.
Volný pohyb služeb
4.1.
Dva aspekty v EU
4.2.
Postup liberalizace služeb
4.3.
Finanční služby: klíčový sektor pro výkonnost ekonomiky
5.
Volný pohyb kapitálu

Úryvek

"Základní principy vnitřního trhu
Vnitřní trh Evropské Unie tvoří území všech členských států EU. Cílem vytvoření tohoto trhu bylo a je dát vzniknout prostoru, ve kterém platí tzv. čtyři základní svobody, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Vedle výhod, které to přináší především občanům a podnikatelům z členských států, napomáhá k dosažení vyššího ekonomického růstu, vyšší životní úrovně a významnějšího postavení Evropy na mezinárodním poli.

Volný pohyb zboží
Je základním předpokladem pro fungování vnitřního trhu EU.

Značného uvolnění pohybu zboží bylo dosaženo již odstraněním tzv. tarifních překážek (tj. cla a omezení s jim rovnocenným účinkem). Samotné odstranění těchto tarifních překážek již přineslo, znatelný nárůst vzájemné obchodní výměny.

Záhy se však ukázalo, že zrušení tarifních překážek nestačí pro uvolnění pohybu zboží v širším měřítku, protože běžné výrobky narážely i nadále na různé (většinou technické) požadavky stanovené v národních předpisech jednotlivých členských států, které se od sebe samozřejmě lišily.

Cla a dávky s rovnocenným účinkem
Zákaz diskriminace předpokládá v první řadě odstranění tarifních omezení. Ty narušují jednotu společného trhu a znevýhodňují vývozce a dovozce z jiných členských států. Dovážené zboží ztrácí uvalením cel a dávek svou konkurenceschopnost. Dochází ke zvýšení jeho ceny oproti konkurenčnímu domácímu zboží, což negativně ovlivňuje vzájemnou obchodní výměnu. Článek 25 amsterodamské Smlouvy o založení ES hovoří jasně: "Dovozní a vývozní cla a dávky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány. Tento zákaz se vztahuje i na cla fiskální povahy."

Cla na průmyslové i zemědělské výrobky byla mezi členy společenství odstraněna již v roce 1968, kdy byla vytvořena celní unie. Volný pohyb zboží tak cla již více než třicet let neomezují. K jediným výjimkám docházelo v okamžiku vstupu nových členů, kterým byla často přiznána přechodná období. Například Španělsko a Portugalsko měly před rokem 1986, kdy se staly členy EHS, výrazně vyšší cla než byl Společný celní sazebník EHS. Obě země navíc na počátku sedmdesátých let podepsaly s EHS smlouvy, které jim udělily asymetrickou celní výhodu. Úplná celní unie tak byla Španělska a Portugalska s EHS vytvořena až 1. ledna 1993, souběžně se zahájením fungování společného trhu bez hranic.

Výjimky ze zákazu finančních dávek: vnitřní zdanění při dovozu a úhrada úkonů prováděných orgány státní správy

Refundace neoprávněně vybraných dávek
Vyberou-li orgány členských států některou dávku neoprávněně, jsou povinny ji poškozeným subjektům vrátit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25886
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse