Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Projektování informačních systémů - přednášky

Projektování informačních systémů - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných výpisků a schémat shrnuje některé z témat probíraných v přednáškách z projektování informačních systémů.

Obsah

1.
Formální organizační struktury
2.
Navrhování individuálních pozic
3.
Navrhování organizačních jednotek
4.
Navrhování vazeb mezi organizačními jednotkami
5.
Navrhování systému rozhodování
6.
Shrnutí
7.
Organizační a řídící normy
8.
Tvorba organizačních norem
9.
Volba výchozího bodu
10.
Změna organizační struktury
11.
Organizační diagnostika
12.
Etapy organizační diagnostiky
13.
Diagnostika hloubková
14.
Situační analýza
15.
Kauzální analýza
16.
Organizační účinnost
17.
Účinnost organizování
18.
Přístupy k hodnocení účinnosti
19.
Příklady měření účinnosti u různých typů organizací
20.
Kritéria účinnosti podle vybraných strategických konstituentů
21.
Shrnutí
22.
Organizování procesů
23.
Racionalizace procesu
24.
Druhy procesů
25.
Faktory ovlivňující podrobnost
26.
Formy organizování procesů podle stupňů determinace
27.
Rámcový postup organizování procesů
28.
Analýza činností
29.
Metody modelování
30.
Metody hodnocení
31.
Metody hodnocení návrhu
32.
Přístupy k organizačnímu projektování
33.
Současné přístupy
34.
Obecný přístup k organizování
35.
Kontingenční přístup k organizování
36.
Co je klasická organizační struktura?
37.
Co je to neoklasická organizační struktura?
38.
Co je kontingenční přístup
39.
Technologie
40.
Strategie
41.
Strategie růstu
42.
Struktura organizačního projektování
43.
Typy problému
44.
Fáze projektování
45.
Organizační architektura
46.
Strukturální konfigurace
47.
Strukturální konfigurace
48.
Jednoduchá struktura
49.
Situační faktory
50.
Strojní byrokracie
51.
Profesionální byrokracie (expertokracie)
52.
Divizionální forma
53.
Adhokracie

Úryvek

“Organizační struktura
= formalizované, hierarchické uspořádání celku určující relativně trvalejší vztahy nadřízenosti a podřízenosti, vymezující působnosti, pravomoci a odpovědnosti.

Řešení problémů:
1. Kolik úkolů by měla daná pozice v organizaci obsahovat, jak specializovaný by měl každý úkol být?
2. V jakém rozsahu by měla být práce vykonávaná danou pozicí standardizována?
3. Kolik znalostí a dovedností by mělo být požadováno pro každou pozici?
4. Na jakém základě by měly být pozice seskupovány do jednotek?
5. Jak velká by měla každá jednotka být?
6. V jakém rozsahu by měly být standardizovány výstupy z každé pozice nebo jednotky?
7. Jaký koordinační mechanismus by měl být přijat?
8. Kolik rozhodovací pravomoci by mělo být delegováno?

Základní úlohy

 Navrhování individuálních pozic
- specializace práce
- formalizace chování
- výchova a školení

 Navrhování seskupení individuálních pozic
- navrhování organizačních jednotek
- určování velikosti organizačních jednotek

 Navrhování vazeb mezi organizačními jednotkami
- systém plánování a kontroly
- prostředky spojení

 Navrhování systému rozhodování
- horizontální decentralizace
- vertikální decentralizace

I. Navrhování individuálních pozic
= nalézt optimální specializaci člověka v daném systému

Cíl
= zvyšování produktivity práce
= snižování nákladů
= úspora času

Specializace práce  dělba práce
- horizontální (pracovní zaměření)
- vertikální (řízení práce)

Ovlivňující faktory:
- varieta úkolu
- dimenze identity
- dimenze autonomie
- dimenze zpětně vazby"

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata. Práce není kompletním souhrnem všech témat přednášek, a navíc se v některých pasážích autorka odkazuje na jiné, nepřítomné výpisky.
Nutno doplnit.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9822
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse