Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Projektové řízení - přednáška

Projektové řízení - přednáška

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech popisuje projektové řízení. Věnuje se jeho definici, cílům, principům fungování a využití v moderním řízení. Přehledně, se schématy charakterizuje jednotlivé modely organizačních struktur projektového managementu. V závěru popisuje také model implementace ve státní správě.

Obsah

1.
Projektové řízení (= projektový management)
2.
Projektové řízení x tradiční liniové
3.
Začlenění projektového managementu do organizační struktury
4.
Modely organizačních struktur projektového managementu
4.1
Útvarový projektový management
4.2
Maticový projektový management
4.3
Čistý projektový management
4.4
Síťový projektový management
4.5
Zásady projektového managementu
5.
Využití projektového řízení
6.
Projektové řízení ve veřejné správě
7.
Postup implementace projektového řízení
7.1
Proces plánování projektu
7.2
Proces řízení realizace
7.3
Proces zpětné vazby
7.4
Schéma řízení podniku

Úryvek

"Začlenění projektového managementu do organizační struktury
- základním rysem projektového managementu je organizování a koordinování projektů
- projektový management = cílený proces, který funguje v rámci určitého organizačního uspořádání (= organizační struktury)
o u organizací, které realizují malé projekty, nedochází k zásadním změnám ve stávající organizační struktuře
o u organizací, které realizují složité, rozsáhlé projekty, je třeba vytvářet jiné organizační struktury - zavést určitý model projektového managementu do organizační struktury
- řízení rozsáhlých projektů ve stávající struktuře by bylo problematické
- organizační struktura musí být flexibilní, reagovat na řadu vzniklých změn
- požadavky na projektový management:
o vytvářet vhodné organizační prostředí pro dosahování projektových cílů a realizaci projektových plánů
o musí docházet k racionálnímu delegování pravomocí a zodpovědnosti pro jednotlivé pozice organizační struktury
o musí vytvářet vhodné klima pro projektové pracovníky

Modely organizačních struktur projektového managementu
- organizační struktury p. managementu jsou specifické, nepřenositelné z jednoho prostředí do druhého: kvůli výjimečnosti a neopakovatelnosti projektů
- zvolený model organizační struktury projektového managementu musí odpovídat typu a rozsahu realizovaných projektů a musí:
o být realizovatelný v požadovaném časovém horizontu
o odpovídat požadavkům na strukturu projektových týmů
o zajišťovat koordinaci činností všech subjektů, které se na realizaci projektu podílí
o nesmí vytvářet bariéry mezi projektovými a liniovými pracovníky
o projektoví manažeři musí mít jasně dané pravomoci a odpovědnosti
o je nutné vytvořit podmínky pro samostatné sledování nákladů a výnosů, které jsou spojeny s realizací projektu
o pro dosažení projektových cílů je nutné integrovat různé odborné znalosti a dovednosti

- typy organizačního uspořádání projektového managementu:
o útvarový projektový management
o maticový p.m.
o čistý p.m.
o síťový p.m.
- v organizačních strukturách se uplatňují specifické formy spolupráce projektových týmů
o projektové týmy sdružují pracovníky s různými specializacemi, znalostmi a dovednostmi
o uvnitř projektového týmu jsou obvykle potlačeny vztahy nadřízenosti a podřízenosti pracovníků
- pracovníci mají obvykle velké pravomoci a zodpovědnosti
Útvarový projektový management
- neklade zvláště vysoké nároky na reorganizaci stávající organizační struktury ani na koordinaci
- pracovníci zůstávají na svých stálých liniových pozicích
- založen na poradách
- vhodný pro menší projekty, při zavádění projektového řízení do firmy
- existují 2 modifikace:
o útvarový p.m. v jednotlivých odděleních
- řízení a koordinaci projektů zabezpečují linioví manažeři
- není zde speciálně vyčleněná osoba zodpovědná za realizaci projektu
- pořádají se porady, které svolává člen středního managementu útvaru, jehož se realizace projektů nejvíce týká
o útvarový p.m. se štábním koordinátorem
- řízení a koordinaci realizovaných projektu zabezpečuje koordinátor: sleduje průběh a realizaci projektu, koordinuje vztahy mezi útvary a pracovníky
- koordinátor nemá právo přikazovat, pouze metodicky vede a informuje vedoucí odborných útvarů (př. technický, ekonomický, obchodní náměstek)
- toto uspořádání je vhodné při zavádění projektového managementu"

Poznámka

Obsahuje schémata a tabulku. Čistý text dosahuje cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21312
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse