Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Projektové řízení, řízení a správa společností, provozní management, management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Projektové řízení, řízení a správa společností, provozní management, management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky ve své první části seznamují s náležitostmi projektového řízení a poté se věnují mocenským vztahům i otázce odpovědnosti v řízení a správě společností. Rozsáhlá pozornost je věnována provoznímu managementu, jeho pozici v řízení, úkolům, přístupům nebo východiskům. Samostatný oddíl patří také managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Obsah

1.
Projektové řízení
1.1.
Projekt a projektové řízení
1.2.
Struktura projektového řízení
1.2.1.
Vymezení projektu
1.2.2.
Plánování projektu
1.2.3.
Realizace projektu
1.2.4.
Předání a vyhodnocení projektu
1.3.
Vliv projektového řízení na organizační strukturu
1.3.1.
Organizační struktura vztahující se k projektu
1.3.2.
Místo projektového řízení v organizační struktuře celé organizace
1.4.
Rizika projektů
1.5.
Počítačová podpora
2.
Řízení a správa společností
2.1.
Mocenské vztahy v řízení a správě společností
2.1.1.
Dvojúrovňový model
2.1.2.
Jednoúrovňový model
2.1.3.
Japonský model
2.2.
Odpovědnost představitelů statutárních orgánů a manažerů za chod organizace
2.2.1.
Majetkoprávní odpovědnost
3.
Provozní (operativní) management a jeho úloha při řízení firem
3.1.
Vnitřní provozní systém
3.2.
Základní pojmy
3.3.
Management produktového portfolia
3.3.1.
Diagnostika produktového portfolia
3.3.2.
Úvahy nad strukturou produktového portfolia
3.3.3.
Výrobková strategie
3.3.4.
Management nových produktů
3.4.
Provozní management a jeho místo v řízení firmy
3.4.1.
Vztah strategického a provozního managementu
3.4.2.
Vztah taktického a provozního managementu
3.4.3.
Vztah provozního a operativního managementu
3.4.4.
Profil manažera první linie
3.5.
Typologie a struktura provozních činností
3.5.1.
Typ produkce
3.5.2.
Plynulost provozních činností
3.5.3.
Forma organizace provozních činností
3.5.4.
Vztah k odbytu
3.5.5.
Povaha provozních činností
3.5.6.
Časová struktura provozních činností
3.5.7.
Prostorová struktura provozních činností
3.5.8.
Věcná struktura
3.6.
Normativní základna provozního managementu
3.6.1.
Základní pojmy
3.6.2.
Základy standardizace
3.6.2.1.
Národní, mezinárodní a podniková úroveň
3.6.2.2.
Standardizace na vstupu
3.6.2.3.
Standardizace ve výrobě
3.6.2.3.1.
Podnikové technické standardy
3.6.2.3.2.
Technicko-hospodářské normy
3.6.2.3.2.1.
Normy spotřeby materiálu
3.6.2.3.2.2.
Kapacitní normy
3.6.2.3.2.3.
Normy spotřeby práce
3.6.2.3.2.4.
Normy zásob
3.6.2.3.3.
Normativy provozního zařízení
3.6.2.4.
Standardizace na výstupu
3.7.
Přístupy k řízení provozních činností
3.7.1.
Základní pojmy
3.7.2.
Vnímání provozních činností jako hodnototvorného řetězce
3.7.2.1.
Analýza provozních činností
3.7.2.2.
Správné provozní praktiky
3.7.2.2.1.
Uspořádání pracovišť
3.7.2.2.2.
Redukce nákladů
3.7.2.2.3.
Eliminování ztrát a plýtvání
3.7.2.2.4.
Transakční náklady
3.7.2.2.5.
Facility management
3.7.2.2.6.
Teorie omezení
3.8.
Tradiční a moderní přístupy k organizování provozních činností
3.8.1.
Výrobní systémy založené na ekonomii množství
3.8.2.
Výrobní systémy založené na ekonomii času
3.8.2.1.
Redukce času
3.8.2.2.
Produktový management
3.8.2.3.
Štíhlá výroba
3.8.3.
Postup zavádění štíhlé výroby do firemní praxe
4.
Provozní management: zabezpečení pomocných činností
4.1.
Odpadové hospodářství
4.1.1.
Zákon
4.1.2.
Nařízení vlády
4.1.3.
Vyhlášky
4.2.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
5.
Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce
5.1.
Základní pojmy
5.2.
Přístupy k zabezpečování kvality, environmentu a bezpečnosti práce
5.3.
Klíčové normativní požadavky na provozní činnosti
5.3.1.
Obchodní činnosti
5.3.2.
Příprava výrobků/služeb
5.3.3.
Nákupní činnost
5.3.4.
Vlastní produkční procesy
5.3.5.
Požadavky ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce na produkční procesy
5.3.6.
Havarijní situace
5.4.
Produkce bez vad

Úryvek

"PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
- uplatnění tam, kde je zájem implementovat změnu, která je svým charakterem významná, management má zájem na rychlé realizaci a kde je zároveň zřejmé, že k úspěšné realizaci změny je třeba překonat útvarovou uzavřenost a pružně zapojit pracovníky z různých útvarů
- projekty:
- vývojové – výzkum a vývoj nového výrobku
- realizační – postavení stavby
- engineeringové – dodávky velkých investičních celků „na klíč“
- manažerské – zlepšení řídících aktivit
- podnikatelské – prosazení podnikatelského záměru

- projekt = souhrn aktivit směřujících k dosažení cíle
- obvyklé charakteristiky:
• dočasné, složité, pracné, náročné činnosti
• požadovaný výsledek či užité postupy jsou jedinečné
• výsledný cíl i realizace dílčích kroků jsou limitovány kvalitou, náklady, časem
- u projektů můžeme určit termín začátku, dobu trvání
- nejedná se o opakující se, rutinní činnost
- realizátoři mají s konkrétní povahou projektu málo zkušeností – riziko

- projektové řízení
= přístup řízení při prosazování závažných změn
- obtížný realizační úkol
- vyšší míra rizika – originální projekty, delší doba realizace…
- možnost zavést v organizaci jako doplněk k zavedeným přístupům X standardní forma řízení
Struktura projektového řízení
1. VYMEZENÍ PROJEKTU
- projekty vyrůstají z problémů nebo příležitostí
- důvody mohou být externí nebo interní
- k čemu projekt složí, co se od realizace očekává, kdo bud uživatelem projektu, jaké problémy budou v konečném důsledku vyřešeny
- nároky na zdroje, rizika projektu, efekty
- potřeba vyhodnocení návrhu projektu – může dát impuls k doplnění či upřesnění
- u finančně náročných projektů
o studie proveditelnosti
o studie financování
o plán financování
o analýza hlavních rizik
2. PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU
- výstupem bude plán projektu
- zvláště u velkých projektů – plán zabezpečení podpůrných činností
- věcná dimenze:
o vymezit nutné činnosti k naplnění projektu
o stanovit posloupnost činností
o určit specifikace pro rozhodující činnosti"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 2,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25242
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse