Projektový management

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor šesti přednášek je zaměřen na projektový management. Po představení obecných pojmů následuje vysvětlení procesních přístupů a řízení lidských zdrojů. Následuje charakteristika projektového plánování a řízení plánu projektu. Závěrečná přednáška vyjmenovává kroky realizace projektu. Jednotlivé přednášky jsou doplněny tabulkami, grafy a obrázky.

Obsah

1.
Úvodní přednáška
1.1.
Význam vůdců a organizátorů
1.2.
Historický vývoj řízení projektů
1.3.
Projektové procesy
1.4.
Pojmy
2.
Projektové řízení
2.1.
Co je to projekt
2.2.
Systémový přístup k řízení projektů
2.3.
Systémová analýza
2.4.
Systémová syntéza
2.5.
Procesní přístup
2.6.
Znalostní báze projektového řízení
2.7.
Kompetenční báze projektového řízení IPMA
2.8.
Definování projektu
2.9.
Logický rámec projektu
2.10.
Účastníci projektu
3.
Řízení lidských zdrojů
3.1.
Organizační struktura projektu
3.2.
Liniová struktura řízení
3.3.
Maticová struktura řízení
3.4.
Organizace a struktura konkrétního projektového týmu
3.5.
Úloha projektového manažera – projektově řízené organizace
3.6.
Manažer projektu
3.7.
Princip vedení projektového týmu
3.8.
Problém rozvrhování a střetu zájmů
4.
Projektové plánování – řízení rozsahu projektu
4.1.
Vypracování projektového plánu
4.2.
Podrobný rozpis prací = Work Breakdown Structure (WBS)
4.3.
Celkový cíl plánu projektu
4.4.
CO – příklad možného rozpisu prací
4.5.
Běžné náklady projektu
4.6.
Metody odhadování nákladů
4.7.
Vazby mezi činnostmi
4.8.
Označení časů pro výpočet kritické cesty
4.9.
Znázornění výpočtu údajů pro určení kritické cesty
4.10.
Procesní pohled na technickou a organizační přípravu plánu projektu
4.11.
Příklad skutečného harmonogramu a matice odpovědností
4.12.
Informační systém
5.
Řízení plánu projektu
5.1.
Projektový tým
5.2.
Realizační fáze projektu
5.3.
Příznaky potíží v rámci rozpočtu
5.4.
Základní termíny
5.5.
Standardní průběh Plánování nákladů
5.6.
Vyjádření indexů hodnotové analýzy
5.7.
Předpoklady úspěchu EVA
5.8.
Controlling projektu
5.9.
Rozpočet
5.10.
Detailní rozpis nákladů rozpočtu projektu
5.11.
Náběh skutečných nákladů dle rozpočtu projektu
6.
Realizace projektu
6.1.
Monitorování a kontrola projektu
6.2.
Řízení lidí
6.3.
Řízení rozporů
6.4.
Řízení rozsahu změn
6.5.
Koordinace více projektů
6.6.
Dvoustupňové řízení
6.7.
Teorie omezení
6.8.
Studentský syndrom a Parkinsonův zákon
6.9.
Práce s pravděpodobností
6.10.
Činnosti kritického řetězce

Úryvek

"2. přednáška
Projektové řízení
Definování projektu:
• Přístupy k PM
• Definování projektu – dokument
• Definování projektu – logický rámec
• Účastníci projektu
• V dnešní přednášce se budeme zabývat definováním projektových prací. Tato práce obsahuje určité procesy, používají se určité techniky, musí se definovat dodávky, čili to, co vznikne a budeme se zabývat i dalšími aktivitami.
Co je projekt
• Je definován datum začátku a konce
• Je definován výsledný produkt (nebo dodávka), rozsah, rozpočet a určené zdroje.
• Dílo je unikátní
• Je řízen podle velikosti, složitosti a významnosti
• Nejsou to rutinní práce/údržba/
pomocné práce/operace

Projekt je unikátní – může být podobný jinému, ale není přesně stejný, protože se mění okolnosti a dění je vždy rozdílné, protože jednáme s jinými lidmi (jiný zákazník). Vysvětlit pojem „typový projekt“.
Projekt může představovat práci jedné hodiny, 100 hodin nebo 100 000 hodin. Jednohodinový projekt si rozmyslíte a přímo uděláte. Analýza plánu a návrh proběhne ve vaší hlavě (např. napsání eseje na dané téma). U 20 hod. projektu někdy potřebujete o trochu více plánovat, více komunikovat nebo řešit problémy. Na projekt o 5000 hod. už nebudete sami stačit udělat všechny činnosti a budete potřebovat tým, držet se metodiky a struktur projektového managementu.
Kdo je projektový manažer?
Osoba, která má odpovědnost za řízení projektu tak, aby dospěl k úspěšnému dokončení.
Ostatní názvy pracovních míst mohou být projektový koordinátor nebo vedoucí týmu, ale jste-li jmenován manažerem projektu, odpovědnost za úspěch je vaše.
Jak zajistíte úspěch projektu? (Bude se jednat o projekt střední a větší velikosti.) Budete postupovat podle nějaké metodiky projektového managementu. Začít se musí s definováním projektu a vytvořením projektového plánu. Když projekt začne a zjistí se, že se neví, co ještě patří do projektu a co ne, bude PM ten špatný, kdo za to může.
Definovat projekt znamená definovat všechny postupné cíle a získat o nich dohodu, o rozsahu, o používaném přístupu k projektu, o rozpočtu, rizikách atd. K řízení projektu se používají určité procedury.
To neznamená, že to bude provádět PM sám. Může mít tým lidí, kteří mu pomohou s projektovou definicí a plánem. Ale PM je odpovědný. Čím lépe je projekt definován, tím je větší šance na úspěch.
O odpovědnostech PM jsme hovořili na minulé přednášce.
Systémový přístup k řízení projektů
Co je systém:
Množina prvků a vazeb mezi nimi
Základní metody pro vybudování a řízení složitého systému:
Systémová analýza
Systémová syntéza
Systémová analýza:
Projektový produkt – což je vlastní cíl projektu.
Procesy řízení projektu – projektový management.
Projekty většinou řeší složité záležitosti a vyznačují se tím, že komplexně řeší nějaký problém. Například projekt stavby budovy fakulty univerzity představuje stavební část, topení a klimatizaci, elektro- a vodo-instalace, vybavení učeben a kanceláří nábytkem, audio a videotechnikou atd., až po parkoviště a terénní úpravy okolo budovy. Účastní se jej mnoho pracovníků různých profesí a často i různých organizací. Projekt jako komplexní řešení určitého problému od nápadu až po předání produktu do užívání zcela automaticky vyžaduje systémový přístup. Základními metodami pro vybudování a řízení složitého systému jsou:
Systémová analýza"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství obrázků, tabulek a schémat. Čistý text je cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25219
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse