Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Projektový záměr výzkumu souvisejícího s prevencí kriminality

Projektový záměr výzkumu souvisejícího s prevencí kriminality

Kategorie: Andragogika, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje výzkum veřejného mínění, který proběhne v nejmenovaném městě jako jedna z podmínek účasti tohoto města v projektu Strategie prevence kriminality. Výzkum se bude týkat problematiky kriminality, její prevence a vlastní bezpečnosti občanů. Autor textu seznamuje s cíli výzkumu, místem jeho realizace, použitými metodami i osnovou dotazníku. Dále se věnuje samotné realizaci projektu, informuje o jeho časovém harmonogramu a také financování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl výzkumu
2.1.
Cílová skupina
2.2.
Použité metody
2.3.
Osnova dotazníku
2.4.
Formulace hypotéz
2.5.
Místo realizace projektu
3.
Očekávané výstupy, výsledky a dopady
4.
Popis realizace projektu
4.1.
Časový harmonogram
4.2.
Rozpočet projektu
5.
Závěr

Úryvek

"1. Cíl výzkumu
Republikový výbor pro prevenci kriminality ČR provedl výzkum veřejného mínění zaměřený na uvedenou problematiku. Jeho realizací byl pověřen Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který již obdobné výzkumy v minulosti prováděl. Výzkum byl proveden v roce 2006 ve všech regionech ČR. Dotazováno bylo celkem 1 625 občanů České republiky starších 15 let. V rámci tohoto šetření bylo osloveno asi 110 občanů Ústeckého kraje. Cílem tohoto projektu záměru je navázat na výše uvedený celorepublikový výzkum a oslovit větší počet respondentů, kteří mají bydliště v právě v XXX. V rámci výzkumu nazvaného „Výzkum veřejného mínění k problematice kriminality, její prevence a vlastní bezpečnosti občanů“ se předpokládá se, že bude osloveno několik tisíc občanů starších 15 let žijících ve statutárním městě XXX v lokalitách, které jsou podle aktuálních statistik Policie České republiky a Městské policie XXX kriminalitou nejvíce zatíženy. Předpokladem je, že bude osloveno zhruba 200 – 250 osob v rámci každé této vytipované lokality.

2.1 Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou především občané statutárního města XXX. Výběr bude rozdělen dle pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště. Podmínkou účasti ve výzkumu je trvalé bydliště ve výše uvedených rizikových lokalitách. Dále jsou cílovou skupinou členové komise prevence kriminality, která výsledky výzkumu využije jako podkladový materiál pro tvorbu městské koncepce prevence kriminality, resp. pro její aktualizaci a zároveň poslouží jako podklad plánování preventivních aktivit na území města. Výsledky výzkumu budou mít přímý dopad i na organizaci hlídkové služby jak státní, tak i městské policie. Materiál bude k dispozici po skončení výzkumu odborné i laické veřejnosti.

2.2 Použité metody
Pro sběr dat se jeví jako nejvhodnější forma dotazníku coby vysoce efektivní techniky, která umožňuje postihnout velký počet jedinců při relativně malých nákladech, což je vzhledem k finančním prostředkům, které jsou na realizaci výzkumu k dispozici, více než žádoucí. Návratnost dotazníků je sice obecně poměrně nízká, nicméně na základě dříve provedených šetření realizovaných městem touto formou lze předpokládat, že se podaří získat dostatečný počet respondentů. S ohledem na to, že dotazník bude distribuován několika cestami (zpravodaj města, internetové stránky, přímé dotazování v terénu, distribuce do schránek ve vytipovaných lokalitách atd.), kdy bude distribuováno cca 5000 ks dotazníků, pokud by se návratnost pohybovala kolem 20 procent, půjde o dostatečně reprezentativní vzorek. Dotazník bude možné odeslat zpět poštou, odevzdat jej osobně v budově magistrátu, na služebnách Policie ČR, městské policie, kterémukoli policistovi či strážníkovi v terénu, do anonymních schránek důvěry, které jsou v dostatečném počtu rozmístěny po městě nebo jej vyplnit přímo na internetových stránkách města.

2.3 Osnova dotazníku
Dotazník se bude zaměřovat na následující okruhy:"

Poznámka

Práce do předmětu Andragogický výzkum.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21599
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse