Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proměny mého města: Vamberk

Proměny mého města: Vamberk


Kategorie: Historie, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Urbanismus II. seznamuje s historií a významnými prvky města Vamberk. Po přiblížení přírodních poměrů sleduje dějiny města od jeho založení po 20. století. Následně postihuje památky, architekturu, průmysl, dopravní systém či zeleň Vamberka a na většině prostoru předkládá historické a současné snímky a mapy města.

Obsah

1
Úvod
2
Přírodní poměry
3
Historie Vamberka
3.1
Začátky města
3.2
Vamberk 19. a 20. století
4
Prvky ovlivňující tvorbu města
4.1
Architektura
4.2
Kamenosochařství ve Vamberku
4.3
Sakrální památky Vamberka
4.4
Technické památky
4.5
Průmysl
4.6
Brownfields
4.7
Dopravní systém
4.8
Parkování
4.9
Zeleň
4.10
Zemědělství
5
Vamberk dnes
6
Historické pohlednice a fotografie
7
Mapy, letecké a satelitní snímky
8
Fotografie dnešního stavu
9
Územní plány

Úryvek

"2 Přírodní poměry
Vamberk se nachází ve velmi dramatickém terénu. Do tělesa města je zaříznutá svým korytem řeka Zdobnice přitékající z Orlických hor. Centrum města se nachází na vrcholu skalního ostrohu. Ten vytváří charakteristický reliéf města, stoupající k nejvyššímu místu města, Litickému Chlumu.
Město se nachází v mírně teplé až chladné klimatické oblasti. Z hlediska geomorfologie Vamberk patří do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Orlická tabule, podcelku Třebechovická tabule a do okrsku Rychnovský úval. Z geologického hlediska je centrum města podloženo opukou, která svou erozí ovlivňuje stabilitu některých domů na náměstí. Na území se vyskytují tři typy půd, pseudoglej luvická v největší míře, směrem k východu je to fluvizem modální a na severu přechází v hnědozem modální.
Všechna tato fakta ovlivňují složení vegetace. Avšak ve Vamberku se téměř žádná původní zeleň nenachází. Lesy nad městem jsou zakládané jako monokultury smrku ztepilého. A luční porosty jsou často ovlivněny hospodářsku činností. Potenciální vegetaci města by však měly tvořit střemchové jaseniny, bučiny s kyčelnicí devítilistou a na severu černýšové dubohabřiny.

3 Historie Vamberka
3.1 Začátky města
První záznamy o založení města sahají do druhé poloviny 13. století, kdy rod Drslaviců založil v kolonizačním období za Přemysla Otakara II. hrádek Waldemberg. Při něm vzniklá přihrazená trhová osada se postupně vyvinula v městečko. Výhodná poloha ostrohu nad říčkou Zdobnicí však lákala lidi mnohem dříve. Podle archeologických nálezů lze datovat první zmínky o lidské činnosti na území Vamberka do hlubokého pravěku (na konec starší doby kamenné). I když nálezy zbraní šperků a mincí existují i z dalších období středověku.
I tak jsou první staletí městečka až do 16. století zamlženy nedostatkem spolehlivých pramenů. Je však zřejmé, že se Vamberk brzy stal hospodářským i kulturním střediskem okolí. Existoval zde totiž hrad, o němž se poprvé dozvídáme ve výčtu statků navrácených králem dědicům potrestaného Mikuláše z Potštejna v listině z 12. května 1341, sepsané v Praze. Kromě toho zde byl i kostel, poprvé zmiňovaný jako součást pražské diecéze již okolo roku 1350. Během let se jméno Waldemberg zkracovalo na Walmberg, až se ustálil dnešní název Vamberk.
V 15. století poslední potomci Drslaviců Vamberk prodávají a ten pak po několika dalších prodejích přechází do rukou Vamberských z Chrastu. V té době je to poddanské městečko s tehdy běžnými právy (právo ohrazení zdmi, samospráva, provozování řemesel, aj.). Z roku 1616 pochází písemné privilegium od císaře Matyáše s právem tří jarmarků a týdenního trhu. Zároveň císař povolil vybírat při těchto příležitostech na mostě mýto. Své vrchnosti pak město odvádělo poplatek, zvaný šos neboli peníz ochranný, a podle místních zvyklostí a různých závazků vykonávali poddaní i práce robotní.
Snad vliv českobratrského učení způsobil, že byl Vamberk z větší části městem nekatolickým, za což byl po porážce stavovského povstání postižen tvrdými perzekucemi ze strany Habsburků. Po bitvě na Bílé hoře za vlády Václava Mikuláše Pecingara z Bydžína, evangelíka stojícího na straně vzbouřenců, propadla usnesením konfiskační komise ze dne 12. listopadu 1622 třetina majetku ve prospěch císaře. Ten ho za 30 715 kop míšenských prodal císařskému vojevůdci Albrechtu z Valdštejna. Rok poté směnil Valdštejn vamberské panství s Marií Majdalénou Trčkovou z Lobkovic a ta ho prodala okolo roku 1627 císařskému generálu Kašparovi z Grambu. Od té doby nastaly ve Vamberku největší těžkosti a ponížení v celé historii. V tomto období došlo ke kulturnímu a vývojovému útlumu města a k odnětí některých starých práv a privilegií (právo várečné a lázešké, správa obecního majetku aj.)."

Poznámka

Součástí práce jsou mapy, fotografie a historické snímky, rozsah čistého textu činí cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24085
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse