Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Propagační mix

Propagační mix


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na propagační mix do něhož patří reklama, publicita, podpora prodeje, osobní prodej nebo přímý marketing.

Obsah

1.
Reklama
2.
Publicita
3.
Podpora prodeje
4.
Osobní prodej
5.
Přímý marketing

Úryvek

"18. Propagační mix

Reklama:

- Reklamou rozumíme placenou formu neosobní masové komunikace
- Cílem je informování spotřebitelů a ovlivňování jejich kupního chování
- Zaměřuje se na různé cílové skupiny
- Působí celoplošně nebo jen v určité oblasti
- Otázka 8

- Výhody: - Vysoká sledovanost, nebo poslechovost
- Celoplošné působení
- Vliv na smysly
- Důvěryhodnost

- Nevýhody: - Některé druhy reklam jsou příliš drahé
- Lidé si jí nemusí všímat
- Osloví i ty, které nechceme

- Každý druh reklamy má jiné výhody a nevýhody

Publicita:


- Vztah k veřejnosti
- Je to neosobní forma stimulace poptávky publikováním pozitivních informací
- Cílem je vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku a jeho výrobkům
- Veřejností rozumíme zákazníky, investory, akcionáře, partnerské firmy
- Je uskutečňována prostřednictvím médií

- Výhody: - Důvěryhodnost
- Délka sdělení
- Nižší náklady a jejich vysoká návratnost

Podpora prodeje

- Zahrnuje aktivity stimulující prostřednictvím dodatečných podnětů prodeje výrobku a služeb
- Zaměřuje se na: - Jednotlivé distribuční články
- konečného spotřebitele
- Pokouší se sdělit určité informace o výrobku a zároveň nabízí stimul
- Reklama a podpora prodeje se často prolínají
- Její význam neustále roste – na trhu je stále silnější konkurence a výrobky se hůře prosazují

- Výhody: - Dokáže zákazníky přinutit si výrobek koupit
- Dělá výrobek atraktivnějším
- Výhodou z hlediska časového je že např. slevu můžeme dát ze dne na den

- Nevýhodou je, že výhody jsou jen krátkodobé

Osobní prodej

- Osobní komunikace se zákazníkem
- Cílem je dosažení prodeje
- Nákladný, ale vysoce efektivní způsob komunikace

- Výhody: - Umožňuje přizpůsobit se každému zákazníkovi
- Okamžitá zpětná vazba
- Můžeme zákazníka snadno přesvědčit o nákupu
- Vidíme, že o výrobek projevil zájem

- Nevýhody: - Vyžaduje čas prodejce
- Mezitím co se věnujeme jednomu zákazníkovi druhý může odejít

Přímý marketing

- Je přímá a adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím na základě databáze
- Je zaměřen na prodej zboží
- Zaměřuje se na vybraný a malý segment zákazníků
- Je nákladný
- Sdělení jsou adresná

- Výhody: - Zaměření na určitou skupinu
- Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky
- Přímý marketing lze propojit s nástroji podpory prodeje
- Lze snadno měřit výsledky našeho snažení

- Nevýhody: - U e-mailu riziko spamu
- Vysoké náklady
- Nutnost mít databázi kontaktů"PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542696a6a869e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Propagacni_mix.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse