Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Proterozoikum, paleozoikum - základy historické a stratigrafické geologie 1/2

Proterozoikum, paleozoikum - základy historické a stratigrafické geologie 1/2

Kategorie: Geologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje základní poznatky z historické a stratigrafické geologie, zaměřuje se na informace o paleogeografii, paleoklimatu, flóře, fauně a vývoji zemského povrchu a Českého masivu od prekambria až po perm. Následující část práce naleznete zde Mesozoikum, paleogén, neogén, Karpaty - základy historické a stratigrafické geologie 2/2.

Obsah

1.
Prekambrium
2.
Kambrium
3.
Ordovik
4.
Silur
5.
Devon
6.
Karbon
7.
Perm

Úryvek

"PREKAMBRIUM
Datuje se od vzniku Země (4,6 mld let), dělí se na 3 eony: proterozoikum, archaikum a hadaikum.
Hadaikum – diferenciace hmoty, plno dopadů meteoritů, vulkanismus. Měsíc ze srážky s obrovským tělesem? Nejstarší zirkony.
Archaikum – nejstarší dochované horniny, vznikají jádra dnešních kontinentů (malé kratony jako ostrůvky). Vznik života – sinice.
Proterozoikum – 2,5 mld – 542 Ma; Vznik prvních mnohobuněčných organismů, vznik Rodinie.
Jádra kontinentů putují, poté se vytvoří souvislá litosféra a geotektonika, srazí se spolu a putují jako megakraton RODINIE.
Megakraton se poté rozpadl a na pólech bylo velké zalednění (největší), které možná postihlo celou zemi, je vyvoláno oceánským prouděním a změnami v atmosféře. Zaledněné i oblasti rovníku (teorie snow ball Earth).
Po ústupu zalednění došlo k ohřátí, zevnitř působí vulkanismus přinášející skleníkové plyny -> roztavení. Zalednění nemohlo být dlouhé, jinak by vše zemřelo.
Z tohoto období je jen málo fosílií, protože nebyly ještě pevné schránky.

(obrázek)

Jeden velký megakraton Rodínie, existuje oceán Pantalása (to, co bylo před Pacifikem, až do jury) a Panafrický oceán, na konci proterozoika dochází k rozpadu díky riftům na Gondwanu (Antarktida, Afrika, J Amerika), Laurencii (S Amerika), Balticu (Skandinávie, Ural) a Siberii (od Uralu na východ). Hladina oceánů níže než dnes.
Nejstarší živočichové jsou autotrofní sinice (schopny fotosyntézy) staré 3,5 mld. let ze stromatolitů. Makroorganismy - Ediakarská fauna (580 Ma, metazoa), heterotrofní, nestačí jí vlastní fotosyntéza, proto žere org. mat ze stromatolitů –> úbytek stromatolitů. Mohou se pohybovat jen jedním směrem, pojmenovány podle výchozu v Austrálii. Jedná se o živočichy bez schránek, v křemencích. Měli rýhování, aby se nesrolovali jako palačinky. Na povrchu proto, když přišla bouřka a spláchla organismy. Velké až 2 metry, ploché; pérovníci – přilepení terčem ke dnu. Měkkotělní, ploší. Před boomem Ediakarské fauny musel roztát snow ball.
Ichnofosílie – schopnost živočichů hrabat udává rozmezí prekambrium x kambrium
Vývoj – mikro, stromatolity, uhlíkaté makro, ediakara, ichnofosilie
Brunovistulikum – kadomský vývoj
Bohemikum nepřemleto – tepelskobarandienská oblast, železnohorská oblast
Nahoře flyš, pod tím kyselý vulk, bazický vulk. (spility) a pod tím tmavé sedimenty -> ostrovní oblouk, (subdukce pod malým úhlem nebo extenze).
Středočeský pluton prevariského stáří, Šárecké údolí – buližníky.
Kadomské vrásnění – přechod z prekambria do kambria, na okraji Gondwany, vedlo k ústupu moře a metamorfózám (intruze hornin)."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky o rozsahu cca 3 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25608
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse