Protokoly TCP/IP

Kategorie: Informatika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Síťová vrstva - protokol IP (Internet Protocol, protokol funguje na nespojovaném a nespolehlivém principu, definuje formát pro přiřazování adres IP, definuje mechanismus pro přenos nespolehlivých dat (datagram), fragmentace datagramů, každý datagram obsahuje záhlaví a datovou část. Protokoly pro překlad adres - ARP, RARP, BOOTP, DHCP, principy. ICMP (Interenet Control Message Protocol) - chybové zprávy (test dostupnosti a stavu cílového počítače -zpráva typu 0 a 8, zpráva o nedosažitelnosti adresáta – zpráva typu 3, žádost o přesměrování , detekce cyklických nebo extrémně dlouhých cest, jiný problém, synchronizace času a odhad doby přenosu), průběh. Třídy směrovacích algoritmů - DVA (Distance Vector Algorithms), LSA (Link State Algorithms), princip, nevýhody, RIP protokol (Routing Information Protocol), OSPF – Open Shortest Path First. Transportní vrstva - vlastnosti TCP protokolu (systém potvrzení, posuvné okno (sliding window), hlavička segmentu TCP), UDP – User Datagram Protocol. Aplikační vrstva - TELNET, FTP, TFTP, SMTP, World Wide Web. Současné trendy ve světě protokolů TCP/IP - rozsah číselných adres na úrovní síťové vrstvy, bezpečnost. Přístupy k implementaci zabezpečovacích mechanismů - pro všechny, pro někoho.

Obsah

1.
Síťová vrstva
2.
Protokoly pro překlad adres
3.
Třídy směrovacích algoritmů
4.
Transportní vrstva
5.
Aplikační vrstva
6.
Současné trendy ve světě protokolů TCP/IP
7.Přístupy k implementaci zabezpečovacích mechanismů

Úryvek

"vrstva síťová
protokol IP (Internet Protocol) – hlavní protokol, zabezpečuje doručení paketů adresátům. Pochopitelně využívá přenosové technologie na úrovni vrstvy síťového rozhraní. Protokol funguje na nespojovaném a nespolehlivém principu.
Definuje formát pro přiřazování adres IP, definuje mechanismus pro přenos nespolehlivých dat (datagram).

• nejzatíženější protokol
• logické adresování na úrovni síťové vrstvy + přenos datagramů mezi počítači
• nabízí nespolehlivé, nespojové doručování datagramů
• k datagramu přidá logické adresy síťové vrstvy odesílajícího a cílového počítače
• při problémech spoléhá na protokol ICMP
• nevyžaduje navázání spojení
• nazeručuje doručování v pevném sledu + potvrzování příjmu
• provádí další důležité operace:
– fragmentace datagramů a jejich zpětné skládání
Protokol IP verze 4 (IPv4) – definuje síťové adresy jako 32 bitové číslo. Adresy IP se dělí do celé řady kategorií (třídy). IP adresy se často vyjadřují v dekadické tečkové notaci. Každý bajt nabývá hodnot 0 až 255.
Využívá hierarchické směrování založené na hierarchickém adresování. IP adresa je rozdělena na dvě části – síť a host. Směrovače využívají při směrování datagramu část síť až do té doby, než se datagram dostane do směrovače, který jej může již přímo předat hostu.
Každý datagram obsahuje záhlaví a datovou část.
Záhlaví:
o celková délka datagramu
o požadovaná kvalita přenosové služby –
o adresa odesilatele a příjemce
Na rozdíl od paketu X.25 jsou v datagramu adresy potřebné, neboť v TCP/IP není vytvořen virtuální okruh.
Hlavička: nejméně 20 bytů
Celková délka datagramu: 40 bytů (IP hlavička + data uvnitř rámce)
protokoly sloužící potřebám navázání protokolu IP a přenosových technologií vrstvy síťového rozhraní – aby spolu mohly dva počítače komunikovat, musí znát své hardwarové i IP adresy. Protokoly pro překlad adres.
• ARP
• RARP
• BOOTP
• DHCP
Převod logické adresy na fyzickou adresu. ARP převádí logickou adresu síťové vrstvy na hardwarovou adresu (MAC adresu síťového zařízení)
RARP, BOOTP, DHCP – umožňují koncovému zařízení převést hardwarovou adresu na logickou adresu síťové vrstvy
ARP, RARP – využívají protokol IP, pracují v síťové vrstvě
DHCP, BOOTP – pracují nad protokolem UDP v transportní vrstvě"

Poznámka

V MS PowerPoint.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6026
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse