Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Proveďte odbornou komparaci základních rysů hlavních směrů soudobého ekonomického myšlení

Proveďte odbornou komparaci základních rysů hlavních směrů soudobého ekonomického myšlení


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázku popisující základní rozdělení ekonomie na mikroekonomii a makroekonomii, a další hlavní směry ekonomického myšlení.

Obsah

1.
Mikroekonomie
2.
Makroekonomie
3.
Pozitivní ekonomie
4.
Normativní ekonomie
5.
Klasická (neoklasická) ekonomie
6.
Keynesiánská ekonomie
7.
Monetární politika
8.
Fiskální politika
9.
Česká ekonomická škola

Úryvek

"První soustavou ekonomických názorů, která je spjata s nástupem buržoazie, je merkantilismus (16. - 17. století). Zastánci merkantilismu viděli podstatu bohatství v penězích a za základní zdroj bohatství země považovali zahraniční obchod.

Další myšlenkový směr fyziokratismus (18. století) obrací již svou pozornost do oblasti výroby a za hlavní zdroj bohatství považuje zemědělskou výrobu. Podle fyziokratů pouze práce v zemědělství poskytuje více užitných hodnot, než sama spotřebovává, vytváří tzv. čistý produkt; průmysl pouze přetváří formy užitných hodnot, ale nezvětšuje jejich množství.

Mezi zakladatele ekonomie jako vědy však patří až W. Petty, A. Smith a D. Ricardo, tvůrci anglické klasické školy ekonomie. Pochopili význam práce pro tvorbu společenského bohatství. Byli přesvědčenými stoupenci kapitalismu, který považovali za řád přirozený a věčný a vytvořili teorii poměrných cen zboží (tj. teorii hodnoty).

V ekonomickém myšlení můžeme rozlišit dva základní přístupy:
- pozitivní
- normativní

Pozitivní ekonomie přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká je a snaží se analyzovat co nejvěrněji fakta ekonomického života. Na základě pozorování objektivní situace, metod deskripce a explanace, predikuje chování ekonomických subjektů. Zabývá se takovými jevy, které jsou vědeckými metodami zjistitelné a dokazatelné. Posuzuje individuální i skupinovou racionalitu chování, tj. nejefektivnější způsob, vedoucí k dosažení ekonomických cílů.

Zatímco pozitivní ekonomie odpovídá na otázku, jaký je ekonomický život, snaží se normativní ekonomie odpovídat na otázku, jaký by měl být. Normativní ekonomie vychází z hodnotových soudů a zajímá ji kromě problému efektivního fungování ekonomiky také otázky sociální, etické a všeobecně lidské. Vychází z toho, že ekonomická činnost musí být založena na uskutečňování vyšších humanistických principů svobody a rovnosti člověka, která by mu umožnila seberealizaci. Zastánci pozitivního směru ekonomického myšlení považují takový přístup za nevědecký. I když to neplatí v plném rozsahu, lze říci, že pozitivní ekonomie je spíše formálně logická, zatímco normativní spíše společenská.

V ekonomickém myšlení působí dva protichůdné proudy, které zákonitě vytvářejí dvě rozporné tendence v ekonomickém myšlení i politice; jedna tendence se snaží napodobit metody přírodních věd a považuje míru vědeckosti, exaktnosti ekonomie úměrnou pronikání matematických metod do ekonomie. Druhá tendence, rovněž významná, poukazuje na to, že ekonomické myšlení je zcela specifický způsob myšlení a největší chybou ekonomů je napodobování metod přírodních věd. Neboť součástí uvažování o ekonomických procesech je člověk se svojí inteligencí, psychikou, zájmy a motivacemi, které se nedají převést do podoby matematických vzorců a které ovlivňují ekonomické procesy.

Každý vědní obor dnes používá jednak obecné vědecké metody, jednak metody specifické pro určitý vědní obor. Pro obecnou ekonomickou teorii jsou charakteristické tyto metody zkoumání:
- abstrakce
- analýza a syntéza
- indukce a dedukce
- komparativní metoda
- optimalizační metody
- bilanční metoda
- statistické a matematické metody

K obecným metodám používaným v ekonomii lze zahrnout např. metodu abstrakce, analýzy a syntézy, dedukce a indukce aj.; metody statistické a matematické jsou převzaty z těchto oborů a používají se při kvantifikaci jevů a procesů ekonomie (např. indexová metoda, regresní analýza apod.). V ekonomii se používají i specifické ekonomické metody - např. bilanční metody (nejtypičtější užití je v případě státního rozpočtu) aj. účetnické metody, dále optimalizační ekonometrické metody (např. teorie front, lineární programování).

Pro ekonomické myšlení je nejdůležitější schopnost abstraktního myšlení; abstrakce umožňuje vyloučit všechny zbytečné a náhodné skutečnosti a dávat do vzájemného vztahu podstatné a pro určitou informaci významné souvislosti."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28108
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse