Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Průzkum spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování v mlékárenské firmě - bakalářská práce

Průzkum spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování v mlékárenské firmě - bakalářská práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá průzkumem spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování. První, teoretická, část se zaměřuje na obecné poznatky z oblasti odměňování a motivace. Praktická část pak posuzuje spokojenost zaměstnanců v nejmenované mlékárenské společnosti. Firmu nejprve charakterizuje, uvádí její strukturu a představuje systém jejího odměňování. Dále je provedeno dotazníkové šetření, na základě kterého je vyhodnocena spokojenost zaměstnanců s uplatňovaným systémem odměňování, zaměstnaneckými výhodami, pracovním prostředím, vztahy na pracovišti a dalšími faktory, které vedou ke zvýšení pracovní motivace a pracovního výkonu.

Obsah

1.
Úvod
I. Teoretická část
2.
Odměňování
2.1
Mzda
2.1.1
Rozdíl mezi mzdou a platem
2.1.2
Minimální mzda
2.2
Mzdový systém
2.2.1
Mzdovotvorné faktory
2.3
Mzdové formy
2.3.1
Časová mzda
2.3.2
Úkolová mzda
2.3.3
Podílová mzda
2.4
Dodatkové mzdové formy
2.4.1
Příplatky
2.4.2
Prémie
2.4.3
Odměny
2.4.4
Osobní ohodnocení
2.4.5
Ostatní formy
2.5
Zaměstnanecké výhody
3.
Motivace
3.1
Definice motivace
3.2
Proces motivace
3.3
Typy motivace
3.4
Teorie motivace
3.4.1
Maslowova hierarchie potřeb
3.4.2
Herzbergova dvoufaktorová teorie
3.4.3
ERG terorie
3.4.4
Expektační teorie
3.4.5
Teorie cíle
3.4.6
Teorie spravedlnosti
3.5
Motivace a peníze
II. Praktická část
4.
O společnosti
4.1
Předmět podnikání
4.2
Struktura společnosti
5.
Systém odměňování
5.1
Zaměstnanci sledované provozovny
5.2
Pracovní doba
5.3
Mzdová oblast
5.3.1
Mzdový tarif
5.3.2
Příplatky
5.3.3
Prémie
5.3.4
Odměny
5.3.5
Roční motivační odměna
5.4
Průměrná mzda
5.5
Zaměstnanecké výhody
5.6
Odborný rozvoj zaměstnanců
6.
Dotazníkové šetření
6.1
Shrnutí dotazníkového šetření
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury
9.
Seznam příloh

Úryvek

"1.3.3 Podílová mzda
Podílová mzda je určena podílem z určitého množství, většinou v hodnotovém vyjádření. Mzda je součinem obratu a podílové sazby v procentech. Podílová mzda se používá hlavně v obchodních činnostech. Odměna zcela závislá na prodaném množství se nazývá přímá podílová mzda. Pracovník může také dostávat základní plat a k tomu provizi.
Přímý vztah odměny k výkonu je zde největší výhodou. Nevýhodou je, že ji mohou ovlivnit faktory, které pracovník nemůže ovlivnit (např. nahrazení výrobku lepším a levnějším konkurenčním výrobkem, počasí, preference zákazníků).

1.4 Dodatkové mzdové formy
Dodatkové mzdové formy, které odměňují výkon a zásluhy, se používají hlavně ke zvýšení nedostatečné pobídkovosti časové mzdy a základních pobídkových mzdových forem. Dodatkové formy jsou:
• vázány na individuální nebo kolektivní výkon,
• jednorázové či opakující se v pravidelných intervalech,
• určené pro různé kategorie pracovníků.

1.4.1 Příplatky
Příplatky můžeme rozlišit na povinné a nepovinné. Povinné příplatky jsou určeny zákonem a jedná se především o tyto:
• příplatek za práci přesčas (min. 25 % průměrného hodinového výdělku, pokud nezvolí zaměstnanec náhradní volno),
• příplatek za práci v noci (práce konaná od 22. hodiny do 6. hodiny, min. 10 % průměrného hodinového výdělku),
• příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí (min. 10 % hodinové minimální mzdy za každý vliv),
• příplatek ve svátek (přednostně náhradní volno nebo 100 % průměrného hodinového výdělku).

Organizace může také dobrovolně poskytnout příplatek na dopravu do zaměstnání, na oděv či ubytování související s vykonáváním práce.

1.4.2 Prémie
Prémie jsou hojně používanou pobídkovou formou a závisí přímo na odvedeném výkonu. Prémie mohou být:
• periodicky se opakující,
• jednorázové,
• individuální,
• kolektivní.

U periodicky opakujících se prémií jsou kritéria dána předem a prémie jsou poskytovány na základě splnění měřitelného ukazatele (množství odvedené práce, kvalita práce, dodržení termínů). Jednorázová prémie je vyplácena za mimořádný výkon a můžou mít peněžní i nepeněžní formu. Pravidla pro poskytnutí prémie jsou většinou stanovena v prémiovém řádu."

Poznámka

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje množství grafů a tabulek, rozsah čistého textu je cca 32 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20737
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse