Název Goodness Staženo

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Tato práce se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti, možnými konfliktními situacemi, důvody vedoucích ke stresům na pracovišti, a vzájemným vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

610x

Mzdy - bakalářská práce

Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Řízení lidských zdrojů

487x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Téma bakalářské práce jsou mezilidské vztahy na pracovišti. Tato práce je založena na základě výzkumu, který proběhl na více než 30 jedincích různého ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Sociologie

274x

Vedení týmu

V této bakalářské práci najdete prakticky využitelné informace týkající se práce v týmu. Dozvíte se, co ovlivňuje efektivitu týmu, jaká jsou pozitiva ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

161x

Personální řízení v organizaci

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v organizaci. Důraz je kladen především na teoretickou část, která se zaměřuje na ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

133x

Možnosti zavedení metod HRM v rezortu školství - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

57x

Průzkum spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování v mlékárenské firmě - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá průzkumem spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování. První, teoretická, část se zaměřuje na obecné poznatky z oblasti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

41x

Předpoklady úspěšného outdoorového tréninku - bakalářská práce

Bakalářská práce Předpoklady úspěšného outdoor tréninku se věnuje outdoor tréninkům jako metodě použitelné pro firemní vzdělávání. Teoretická část nah... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

29x