Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Průzkum výslovnosti u žáků 1. až 4. tříd ZŠ - bakalářská práce

Průzkum výslovnosti u žáků 1. až 4. tříd ZŠ - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zaměřuje na průzkum výslovnosti u žáků 1. až 4. tříd na běžné ZŠ rozpracovává metodiku a navození správné výslovnosti a korekce souhlásky r. Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry se vyskytují vady výslovnosti a rotacismus v jednotlivých ročnících v současné době na škole, kde autorka pracuje, kde je plně organizována logopedická péče.

Obsah

Anotace
Úvod
Teoretická část
1
Logopedie jako vědní disciplína
1.1
Řeč
1.1.2
Řečová komunikace
1.2
Jazyk
1.3
Komunikace
1.4
Podmínky správného vývoje řeči
1.5
Ontogenetický vývoj řeči
1.5.1
Předběžná stádia vývoje řeči
1.5.2
Vlastní vývoj řeči
1.5.3
Jazykové roviny v ontogenezi
1.5.4
Přehled vývoje dětské řeči
1.5.5
Linguistický aspekt řeči
2.
Narušení článkování řeči
2.1
Patlavost (dyslalie)
2.1.1
Terminologie
2.1.2
Etiologie
2.1.3
Symptomatologie
2.2
Klasifikace
2.2.1
Klasifikace z vývojového hlediska
2.2.2
Klasifikace podle etiologie
2.2.3
Klasifikace podle místa poškození
2.2.4
Klasifikace podle kontextu
2.2.5
Klasifikace podle rozsahu
2.3
Diagnostika dyslalie
2.4
Zásady reedukace
2.5
Logopedická reedukace
2.6
Pomůcky
2.7
Logopedická péče v ČR
Praktická část
3
Cíl výzkumu
3.1
Pracovní hypotézy
3.2
Metody průzkumu
3.3
Charakteristika sledovaných žáků
3.4
Průběh a způsob vyšetřování
3.5
Metody vyvození správné výslovnosti souhlásky /r/
3.6
Analýza výzkumu a jeho výsledky
4.
Shrnutí praktické části
5.
Doporučení pro pedagogickou praxi
6.
Závěr

Úryvek

“3.5 Metody vyvození správné výslovnosti souhlásky /r/

1.Pro vyvození souhlásky /r/ se úspěšně používá metoda substituční, tj. metoda náhradního /d/. Souhláska /d/ je z hlediska fonetického a artikulačního velmi blízká souhlásce /r/, při procvičování souhlásky /r/ ze souhlásky /d/ se používá intenzivně sluchové kontroly:
a) dítě necháme lehce, tiše a rychle vyslovovat souhlásku /d/ a to tak, aby hrot jazyka nepřilnul k dásním
b) postupně k artikulované souhlásce /d/ přidáme artikulaci další souhlásky, obě artikulujeme tiše, první souhlásku protaženě / td, dd, bd, pd, …/.
c) po zvládnutí artikulace souhlásek přecházíme na shluk souhlásek a pak na slova s následnou samohláskou /tnd, ddb, bdk, tdatě, tdápí, …/
d) k neúspěchům ve výuce souhlásky /r/ může dojít při nesprávné artikulační poloze souhlásky /d/:

• dítě artikuluje souhlásku /d/ s hrotem za dolními řezáky, přestože akusticky není výrazně rozdílné
• souhlásku /d/ artikuluje interdentálně (mezi řezáky), pak je nutné souhlásku /d/ zafixovat do správné artikulační polohy
• příliš vyvinutá jazyková uzdička (nutno upravit)

2. Vyvození souhlásky /r/ ze správně artikulované souhlásky /ř/:
a) souhlásku /ř/ využijme jako hlásky pomocné, dítěti zvětšíme čelistní úhel – špátlí oddálíme od sebe čelisti asi 1,5 cm
b) dítě artikuluje souhlásku /ř/ s prodlouženými kmity, zároveň rty a dolní čelist posuneme

3. Mechanické metody (zvláště u dětí se sluchovou vadou nebo artikulační neobratností):
a) procvičíme s dítětem správnou polohu jazyka (tzn. rozprostřeme špičku jazyka alveol za horními řezáky (vytvoří se podkovitý závěr jako u souhlásek /t/ a /d/ - můžeme použít špátlí nebo jazykovou sondu.
b) dítě se pokusí rozechvět špičku jazyka proudem výdechového vzduchu (rozkmitání špičky jazyka docílíme energicky, lehce vysloveným /ddd/)
c) vyvození souhlásky /r/ s vibrací rtů
Dítě provádí vibraci rtů (frkání koníka) a postupně vsune hrot svého jazyka mezi rty – to vede k rozkmitání i jazyka.Dítě hmatovým smyslem vibraci vnímá, postupně zasuneme špátlí hrot jazyka do správné artikulační polohy.Při metodě náhradního /d/ je obtížné vyvodit souhlásku /r/ někdy na začátku slova a na konci (následuje-li souhláska /d/ po samohlásce).
Proto:
• je vhodné před souhlásku /d/ artikulovat neurčitý vokál mezi /a/ -
/e/. Pozor! Neartikulovat zvuk podobný souhlásce /h/
• při procvičování souhlásky /r/ na začátku slova lze využít
samohlásku /u/, kterou se souhláskou /d/ artikulujeme rychle a bez
důrazu na /u/ či /d/ (uduky, udyby, udány …)
• koncovou hlásku /r/ artikulujeme prodloužením předchozí samohlásky (pád, vád, motod …)

4. Vyvození souhlásky /r/ a zafixování pomocí rotavibrátoru:
a) je vhodné zpočátku (několik lekcí) při navození souhlásky /r/ využít substituční metody /d/, pak postupně docvičujeme rotavibrátorem
b) dítě artikuluje skupiny /td, dd, tnd, ddn, kdk …/ nebo prodloužené /ddd/ a zároveň a zároveň přiložíme špátličku rotavibrátoru pod hrot jazyka, který je rozprostřen u alveol za horními řezáky. Vytvoří se podkovitý závěr jako u souhlásek /d/ - /t/.."

Poznámka

Obsahuje grafy a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse