Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychický vývoj člověka v teorii a praxi

Psychický vývoj člověka v teorii a praxi

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se skládá ze dvou částí. První teoretická část se zabývá pojmy týkajícími se vývoje člověka. Popisuje vnější a vnitřní činitele, kteří ovlivňují vývoj. Podrobně se věnuje procesu zrání a učení. Druhá, praktická část si za cíl klade detailní charakteristiku sledovaného dítěte z pedagogicko-somatopsychologického hlediska, včetně konkrétního pojmenování jednotlivých vnějších a vnitřních činitelů, které na ni působí.

Obsah

Teoretická část
1.
Psychický vývoj
1.1
Vnitřní činitelé
1.1.1
Dědičná výbava
1.1.2
Genová výbava
1.1.3
Vrozená výbava
1.1.4
Konstituční výbava
1.2
Zrání
1.3
Vnější činitelé
1.3.1
Fyzické vlivy
1.3.2
Psychické vlivy (celokulturní, širších vztažných skupin, sociální skupiny)
2.
Učení
2.1
Nahodilé
2.2
Soustavné
2.3
Učení senzomotoriské
2.4
Učení se poznatkům
2.5
Učení se metodám řešení problémů
2.6
Učení se „umění žít mezi lidmi“, sociální učení
Praktická část
1.
Všeobecné údaje o dítěti
2.
Všeobecné údaje o rodičích
3.
Rodinná situace
4.
Postavení dítěte v rodině
5.
Socio-kulturní situace rodiny
6.
Školní povinnosti
7.
Zdravotní stav
8.
Vzhled dítěte
9.
Závěr

Úryvek

„ Učení:
Má největší význam z vnějších vlivů na utváření osobnosti jedince:
Učení urychluje u člověka proces zrání, ale může působit až na určité úrovni zralosti nervové soustavy.
- učení nahodilé (zkušenost s ohněm, traumatizující zážitky pro haváriích)
- učení soustavné (učení a záměrná výchova)
Učení dělíme také podle toho jakou schopnost získáme:
1. Učení senzomotoriské - učení se činnostem (jízda na kole, lyžích, plést, psát, kreslit, zacházet s nástroji)
2. Učení se poznatkům (osvojování poznatků o přírodě, společnosti, technice osvojování si vědomostí
3. Učení se metodám řešení problémů (používání matematických vzorečků, pravidel pravopisu
4. Učení se „umění žít mezi lidmi“, sociální učení
• napodobování
• zpevňování
• učení se identifikací - vnitřním ztotožněním
• zástupné učení
• anticipační učení

b.1) vlivy celokulturní – společnost nabízí cíle hodné sledování a dosahování (materiální i nemateriální hodnoty)
- cíl základní – dosáhne jej každý člen společnosti
(např. základní vzdělání, hygienické návyky, společenské chování, výchova dítěte)
- cíl vedlejší – určený pouze některým členům
(např. vysoká společenská prestiž, odborná vzdělanost)
osobní příklad: osobních cílů jsem dosáhla vytvořením si svého stabilního postavení ve společnosti – jsem vdaná, mám stálé lukrativní zaměstnání, rodinné zázemí. Sociální zajištění, další motivace dále se sebevzdělávat, impulsy k profesními růstu, kariéře, získání nových kontaktů, obchodních zakázek, orientace na rodinu
b.2) vlivy širších vztažných skupin – role jedince pasivní, svoboda volby omezená, působí od narození, možnost změny v dospělosti
(např. kulturní zvyklosti, náboženství, státní příslušnost, sociální vrstva)
osobní příklad: jsem křtěná katolička, do kostela však nechodím, své vyznání nemám chuť ani motivaci měnit. Má politická orientace není vyhraněná, přesto cítím silné sympatie k politickým stranám se sociálním programem

b.3) malé sociální skupiny – skupina max. 30 osob, která působí skrze konkrétní jedince, face to face komunikace, společné cíle
(např. firemní společnost, zájmová sdružení, pouta přátel, rodina)
osobní příklad: silná sounáležitost ke kolegům ze zaměstnání, jednotná strategie postupu, obětování osobních ambicí ve prospěch úspěchu skupiny

Cílem této mé práce měla je detailní charakteristika sledovaného dítěte z pedagogicko-somatopsychologického hlediska. Ke sledování jsem si vybrala holčičku z okruhu příbuzenstva a to z důvodů bezproblémové dostupnosti. Moje pozorování bylo díky tomuto faktu opravdu dlouhodobé. Většina lidí se při zadání obdobných úkolů obrací na lidi jim známé, takže si myslím, že případné zkreslení, vycházející z úzkých vazeb příbuzenského vztahu, nebude tak výrazné, aby znehodnotilo účel této práce a je s ním víceméně počítáno
Má práce se skládá z podrobné anamnézy dítěte a její rodiny, která je členěna na oddíly rodinná a zdravotní anamnéza.

I. Všeobecné údaje o dítěti

Objektem mého zájmu je dívka jménem Marie (tak bude také v průběhu práce označována), která se narodila 1.3.1996. Dívka pochází z dobře situované rodiny v Olomouci a navštěvuje 6. třídu základní školy. Rodiče plánují přestup na víceleté gymnázium. V současné době nejsou u ní patrné žádné vývojové abnormality, zdravotní stav pod dohledem odborného lékaře, výchovné problémy řešeny s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Souhrnné údaje o dívce:
Marie, 11 roků
národnost česká, bydliště Olomouc
ZŠ – 6. třída
II. Všeobecné údaje o rodičích
Matka
věk 32 let, vzdělání SŠ s maturitou, v domácnosti
Otec
věk 38 let, Vzdělání VŠ, bankéř

Rodiče žijí společně v „tradičním manželském uspořádání“, tj. bydlí ve společné ložnici, jezdí na společné dovolené, jsou oficiálně manželé. Zdravotní stav obou rodičů je uspokojivý.

III. Rodinná situace
Marie je jedináček, rodiče dalšího potomka neplánují. Z rozhovoru jsem pochopila, že kdysi matka chtěla mít více dětí, ale z důvodů obav o případnou ztrátu nadstandartní úrovně rodiny zůstali jen u jednoho potomka. “

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18860
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse