Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Psychický vývoj, jeho determinace sociálními a biologickými faktory a základní mechanismy vývoje

Psychický vývoj, jeho determinace sociálními a biologickými faktory a základní mechanismy vývoje

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na psychický vývoj, jeho determinaci sociálními a biologickými faktory a základními mechanismy vývoje. Sleduje pojem, podstatu, zákonitosti a činitele duševního vývoje. Všímá si mechanismů vývoje a v rámci dělení duševního vývoje rozebírá stádium dětství, dospělosti a stáří. Další část práce se věnuje jednotlivým teoriím duševního vývoje, a to jednak těm teorie determinace duševního vývoje (zkoumá teorii empirickou, nativistickou, interakční, humanistickou) a jednak teorie periodizace vývoje, které jsou zastoupeny osobnostmi Jeana Piageta, Erika Eriksona a Sigmunda Freuda.

Obsah

1.
Problematika psychického vývoje a jeho determinace sociálními a biologickými faktory. Základní mechanismy vývoje - učení, zrání, vývoj, výchova
1.1.
Pojem a podstata duševního vývoje
1.1.1.
Kvalitativní a kvantitativní vývojové změny
1.2.
Zákonitosti duševního vývoje
1.2.1.
Nepřetržitost vývoje
1.2.2.
Nerovnoměrnost vývojového tempa
1.2.3.
Stadiálnost vývoje
1.2.4.
Harmoničnost vývoje
1.2.5.
Individuálnost
1.2.6.
Vývoj od obecných reakcí ke specifickým
1.3.
Činitelé duševního vývoje
1.3.1.
Vnitřní činitelé (dědičnost a genetická podmíněnost, vzozená výbava, konstituční výbava)
1.3.2.
Vnější činitelé
1.3.3.
Socializační činitelé (obecné sociokulturní vlivy, větší a malá sociální skupina, výchova, vlastní aktivita člověka)
1.4.
Mechanismy vývoje
1.4.1.
Zrání
1.4.2.
Učení
1.5.
Dělení duševního vývoje člověka
1.5.1.
Stádium dětství
1.5.2.
Stádium dospělosti
1.5.3.
Stádium stáří
2.
Teorie duševního vývoje člověka
2.1.
Teorie determinace duševního vývoje
2.1.1.
Teorie empiristické (Watson, Skinner)
2.1.2.
Teorie nativistické (racionalistické, iracionalistické)
2.1.3.
Teorie interakční (Stern, Vygotskij, Piaget)
2.1.4.
Humanistická vývojová psychologie (Frankl)
2.2.
Teorie periodizace duševního vývoje
2.2.1.
Jean Piaget a jeho teorie (stádium senzomotorického myšlení, předoperační vývojové stadium, stádium konkrétních operací, období formálních operací)
2.2.2.
Erik Erikson a jeho teorie (kojenecký věk, batolecí věk, předškolní věk, školní věk, dospívání, mladší věk dospělosti, střední věk dospělosti, pozdní dospělost a stáří)
2.2.3.
Sigmund Freud a jeho teorie (orální období, anální období, falické období, období latence, puberta)

Úryvek

"UČENÍ
 je proces, který se ve vývoji projevuje určitou přetrvávající změnou psychických procesů a vlastností (zejména v oblasti dispozic, vědomostí,zkušeností ap.), navozenou účinkem zkušenosti
 Většinou jde o důsledek působení sociálního prostředí, které jedinci poskytuje podněty určitého typu.
 Potřeba porozumět svému okolí a využít zkušenosti je základní psychickou potřebou., která napomáhá rozvoji lidské psychiky.
 Organismus při učení zpracovává a fixuje přijímané zkušenosti pro další použití, což mu umožňuje účinně se přizpůsobit na dané životní podmínky.
 Kromě žádoucích návyků vědomostí a dovedností si ovšem můžeme osvojit i nežádoucím či škodlivé způsoby reagování i aktivního jednání.

Vztah zrání a učení ve vývoji
 zrání klade určité možnosti a meze procesu učení, v němž se v důsledku psychologického účinku zkušenosti obecnější předpoklady konkretizují.
 Prolínání procesů zrání a učení se projevuje např. tak, že aby se dítě naučilo chodit, musí kosterní svalová soustava dosáhnout jisté úrovně zralosti a naopak, pohybová aktivita podněcuje zrání tělesných struktur.
 Také mezi vývojem a výchovou je vzájemný, podmiňující se vztah. Vývoj psychiky tvoří předpoklad pro výchovu, výchova je podmínkou pokroku ve vývoji. Má-li být výchova účinná, je nutné zahájit výchovné působení ve vhodnou dobu. Zde se můžeme dopustit následujících chyb: s výchovou začneme předčasně, ve výchově se zpozdíme a ve výchovném usměrňování jsme jednostranní. Ve všech případech nevyužíváme vývojové možnosti přiměřeně a vývoj tak ochuzujeme.

Vývoj dítěte závisí také na tom, kteří činitelé, v jakém sledu a v jaké etapě působí.
 Výzkum potvrzuje, že určité podmínky musí být splněny v určité době vývoje, pokud se má předejít jeho opožďování.
 Podle naléhavosti některých potřeb lze hovořit o tzv. „senzitivních“ (citlivých) etapách vývoje.
 Jsou to jedinečná, neopakovatelná období, ve kterých dítě ke svému úspěšnému vývoji vyžaduje určitý druh podnětů. Pokud se mu jich nedostává, potřeba zůstává neuspokojena, nevyužívá se vývojových možností, ty se později těžce nahrazují a mohou znamenat ztrátu pro další vývoj.
 Například senzitivní fází pro vytvoření citlivého vztahu mezi matkou a dítětem je období ihned po narození.
 Pro rozumový vývoj a vývoj řeči je senzitivní etapou předškolní věk."

Poznámka

Psáno heslovitě. Částečně čerpá z: http://www.osu.cz/fpd/cdv/dokumenty/vyvojova_psychologie.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13608
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse