Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychohygiena - maturitní otázka

Psychohygiena - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá o duševní hygienou, zátěžovými situacemi a jejich prevencí a jednotlivými typy duševních poruch.

Obsah

1.
Cílem
1.1
Profylaxe
1.2
Prevence
2.
Faktory ovlivňující duševní zdraví
2.1
Frustrace
2.1.1
Základní způsoby reakce na zátěžovou frustrační situaci
2.1.1.1
Agrese
2.1.1.2
Bagatelizace
2.1.1.3
Racionalizace
2.1.1.4
Kompenzace
2.1.1.5
Únik
2.1.1.6
Somatizace
2.1.1.7
Projekce
2.1.1.8
Regrese
2.2.
Psychická deprivace
2.3.
Stres
2.3.1
Stresory
2.3.2
Typické příklady stresových situací
2.4
Základní typy konfliktů v chování člověka
2.4.1
Vnější
2.4.2
Vnitřně – vnější
2.4.3
Vnitřní
2.5
Přehled základních mechanismů řešení zátěžových situací
2.6
Psychohygienické zásady prevence stresových situací
3.
Příčiny vzniku duševních chorob
3.1
Biogenní
3.2
Somatogenní
3.3
Psychogenní
3.4
Sociogenní
4.
Duševní poruchy
4.1
Psychóza
4.1.1
Maniodepresivní psychóza = cyklofrenie
4.1.2
Schizofrenie
4.1.3
Autismus
4.1.4
Paranoia
4.2
Neuróza
4.3
Neurastenie
4.4
Psychostenie
4.5
Fobie
4.6
Hysterie
4.7
Hypochondrie
4.8
Deprese
4.9
Úzkostná neuróza
4.10
Neuróza z očekávání
4.11
Obsedantní neuróza
4.12
Somniologie
4.13
Somnambulismus
4.14
Psychopatie
4.15
Oligofrenie

Úryvek

“Náročné (zátěžové, stresové) situace jsou součásti každodenního života člověka:

Frustrace – psychický stav a chování člověka, který vznikne při blokování i možnosti uspokojit nějaké potřeby nebo dosáhnout vytčeného cíle. Základní formy frustrace: ohrožení, oddálení, zmaření, konflikt. Překážka může být vnější, tj. fyzická nebo způsobená jednáním jiné osoby, anebo vnitřní, tj. stydlivost, plachost, pocit viny, výčitky svědomí aj. Prožity jsou intenzivní a nepříjemné. Každý člověk je nadán odlišnou mírou odolnosti vůči frustracím – frustrační tolerancí. Ta se projevuje schopností snášet delší či kratší dobu frustrační stav. Frustrační tolerance se dá ovlivnit výchovou a seberegulací. V jistých situacích může být frustrace i pozitivně motivujícím činitelem a vyvolat zvýšené úsilí ve snaze dosáhnout vytčeného cíle. Frustrace může vést k vývojové regresi (hlavně u dětí), k fixaci (stereotypní forma chování). Základní způsoby reakce na zátěžovou frustrační situaci:
 Agrese – má 4 stupně – probíhá pouze v myšlení; projeví se nadávkou navenek; destrukce(rozbíjení předmětů); fyzické napadení osoby
 Bagatelizace – snižování hodnoty cíle, zlehčování
 Racionalizace – hledání rozumového vysvětlení problému
 Kompenzace – snaha vyvážit neúspěch úspěchem v jiné oblasti
 Únik (útěk) – vyhýbání se povinnostem nebo nepříjemnostem, častým únikem je nemoc
 Somatizace – přenesení psychického napětí do tělesné oblasti (civilizační choroby)
 Projekce – svalování vlastní viny za neúspěch na někoho jiného
 Regrese – únik z napjatých situací k nepřiměřenému chování

Psychická deprivace – stav psychického strádání, vzniká tehdy, když člověk chronicky plně neuspokojuje svoje potřeby nebo nedosahuje vytčených cílů.
Má různé podoby: a) deprivace fyzická/biologická – chronický nedostatek výživy, spánku, sexu
b) deprivace motorická – nemožnost pohybu
c) deprivace smyslová – pobyt pod vodou
d) deprivace psychická – zejména při trvalém neuspokojování psychických potřeb – potřeba lásky, společenského uznání, přátelství, seberealizace aj.
e) sociální – při chronickém nedostatku podnětů potřebných k rozvoji společenských vztahů a společenských vlastností.
f) existenční aj.
Zdroji deprivace mohou být: nedostatek podnětů (od raného dětství), nedostatek učení, nedostatek citové vazby, nedostatek sociálních vztahů.
Typické příklady deprivačních situací: dlouhodobá hospitalizace, odloučení od blízkých osob, narušené rodinné vztahy – dysfunkční rodiny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12968
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse