Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologická problematika a sociální patologie

Psychologická problematika a sociální patologie

Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato otázka velmi rozsáhle popisuje problémy, které mohou být vyvolány nevhodný působením rodiny, negativním působením společnosti, pracovními a ekonomickými problémy a delikventním chováním. Závěr se věnuje penitenciární péči.

Obsah

1
Problémy vyvolané nevhodným působením rodiny
1.1
Syndrom CAN = týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
1.2
Týraná a zneužívaná žena
2
Problémy vyvolané negativním působením společnosti
2.1
Psychologická problematika adaptace
2.1.1
Emigranti
2.1.2
Romové
2.1.3
Sekty
2.1.4
Psychologie oběti trestného činu
3
Pracovní a ekonomické problémy
3.1
Nezaměstnanost
3.2
Bezdomovci
4
Psychické problémy spojené s delikventním chování a penitenciární pěči
4.1
Člověk obviněný z trestného činu
4.2
Postpenitenciární péče

Úryvek

“c) Sekty
 sekty k nám pronikly v 90.letech, kdy vládla nejistota a odpor
 pro většinu lidí to není problém
 všichni máme sklon k náboženskosti, k uctívání něčeho vyššího – hl.v pubertě, v nemoci, v krizi a stáří
 existenciální motivy
 z teologického hlediska jsou sekty jen vytržení určitého učení
 z hlediska sociologického jsou sekty zaměřené proti společnosti, státu, odmítají řád
 z hlediska psychologie je to totálně organizovaná uzavřená skupina s pevnou ideologií
 char. znaky: skupina má svého vůdce (absolutní autorita – bezvýhradné přijímání, nemá kontrolu)
hierarchické uspořádání
učení sekty = jediná pravda
netolerantnost vůči jiným učením
izolace účastníků – zakázány styky mimo skupinu
omezení práv členů

 podle zaměření se dělí: 1) křesťanské: mormoni – církev ježíše krista
svědci jehovovi – odmítají transfuzi
moonova církev sjednocení – hromadné obřady
2) původ ve východní filosofii: hare kršna – oddělují děti od rodičů jako společný majetek
3) s okultním základem: satanismus - zneužívání a týrání dětí; utrpení = vykoupení
scientologové – hrají na rozum, jsou nejménně vtíraví
+ new age – je to hnutí, ne úplně typická sekta, nebezpečí – užívání psychotropních látek
- je hodně otevřené, navazuje na postmodernu
+ kult – neformální malé náboženské skupiny, nemají vyhraněné hranice

 motivace ke vstupu do sekty: hledání smyslu života, zakotvení jinde než v materiálnu
potřeba řádu, jistoty, autority, někoho kdo bude rozhodovat za ně
potřeba potvrzení vlastního významu, „bombardování láskou“
vyjádření prostestu, únik z tohoto světa
 vznik závislosti na sektě: psychická manipulace – jsou speciálně vyškolení
1. fáze lákání
2. počáteční tlak a adaptace na život v sektě – zbavení jistot, návyků, narušení stereotypu
- čl.má nový řád, organizace celého dne, vše se děje ve skupině, čl.nemá soukromí, dostatek podnětů, ve kterých se neorientuje, chybí kontakt s okolním světem, člověku se rychle změní osobnost, posílení strachu z okolního světa, aby se člověk bál opustit sektu
3. fáze závislosti na sektě – jedinec přijme učení sekty za vlastní, bez výhrady; dojde k popření individuality, člověk se stane součástí sekty, ztratí samostatné uvažování

 techniky psychické manipulace: působí na různé složky osobnosti
• kontrola vnějšího chování – chování je předepsané, všichni se chovají stejně, vykonávají specifické rituály, aktivity, které mají předepsané jim zaplní vešekerý volný čas
• manipulace myšlení – pokud polemizují nebo si nejsou jistí, zanmená to nedostatek víry – trest!
informační izolace
rituály – spojené s hudbou, je možné navodit změněný stav vědomí
změny v užívání jazyka – oslovování vůdce, různé fráze apod.
• manipulace s emocemi – apelují na city víc než na rozum, vzbuzování pocitů viny
 reakce rodiny a přátel: nechtějí tomu moc věřit, dá se to obtížně poznat
 odchod ze sekty: není vůbec jednoduchý, ptž člověk prošel dlouhou stresovou deprivací v oblasti psychických potřeb (komunikace, intimita, vyčerpání, …)
- odchodem ze sekty problémy nekončí
- pocity odcizení a desorientace
- člověk se musí naučit sám se rozhodovat, kriticky uvažovat a věřit si
- narušení emocí – apatie, sociálizační obtíže, izolace, potřeba víry
- zdravotní potíže – podvýživa, žaludeční vředy, poruchy spánku
- flashbacky – návraty psychických stavů – např.ve spánku, nelze je potlačit vlastní vůlí
 děti jsou na tom hůře – nemají šanci o sobě rozhodovat, jsou majetkem sekty, bývají týrány, zabíjeny (nevzdělanost, podvýživa, špatné oblékání, atd.)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13535
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse