Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychologické aspekty bezdomovectví

Psychologické aspekty bezdomovectví

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá psychickými dopady fenoménu bezdomovectví. Skládá se ze dvou částí. Nejprve bezdomovectví charakterizuje, popisuje jeho formy a příčiny. Druhá část se pak podrobně věnuje fyzickému, ale hlavně duševnímu stavu bezdomovců. Charakterizuje osobnost bezdomovce, včetně psychických jevů, které bezdomovectví nejčastěji provází. Popisuje, jaké možnosti léčby může dnešní moderní psychoterapie bezdomovcům nabídnout.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bezdomovectví
2.1.
Definice bezdomovectví
2.2.
Formy bezdomovectví
2.3.
Nejčastější příčiny bezdomovectví
2.4.
Charakteristika bezdomovců
3.
Zdraví bezdomovců
3.1.
Duševní zdraví
3.2.
Osobnost bezdomovce
3.2.1.
Schopnosti
3.2.2.
Potřeby
3.2.3.
Sebepojetí
4.
Psychoterapie
4.1.
Kognitivně – behaviorální terapie
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

„3.2.2. Potřeby
Podle Maslowa lze potřeby člověka dělit na potřeby základní a metapotřeby. Základní potřeby jsou pak děleny na fyziologické (voda, potrava, hlad, žízeň, sex, spánek) a psychologické (pocit jistoty, bezpečí, láska, sounáležitost, sebeúcta). Pokud nedochází k naplnění základních potřeb aspoň do jisté míry, nedochází k uspokojení těch vyšších. Metapotřeby (vyšší) jsou výsledkem učení, mohou být rozvinuty málo nebo zcela chybět. Patří k nim potřeba spravedlnosti, krásy, pořádku, cti, seberealizace, ocenění a uznání, potřeba znát a umět.
Bezdomovci mají odlišné a většinou neuspokojené potřeby. Pod vlivem nepříznivých zkušeností na ně rezignují, často nic nechtějí, nic nečekají a domnívají se, že nemá cenu se o něco pokoušet.
Potřeba stimulace a získávání nových zkušeností je snížena. Pro lidi bez domova nemá zkušenost žádný smysl, je naopak nežádoucí. Životní styl bezdomovce je důsledkem nezvládnutí sociálních požadavků, maximálně si ho zjednodušuje. Jedinec je zpravidla neschopný zvládnout i běžné nároky, jeho obranou je rezignace.
Potřeba citového vztahu, jistoty a bezpečí nebývá uspokojována, bezdomovec obvykle stabilní a spolehlivé citové vazby nemá. Mezi bezdomovci je převážná část lidí s vysokou emoční deprivací. Dlouhé citové strádání vede až k vyhasnutí této potřeby, v některých případech uspokojují tuto potřebu citovou vazbou na nějaké zvíře, většinou psy. Zvířata plní roli společníka, který mnoho nevyžaduje, přizpůsobí se mu a projevují sympatie.
Potřeba seberealizace zcela schází nebo je výrazně potlačena. Bezdomovec sociálně selhal a nemá ani velkou naději, že by mohl získat lepší pozici v budoucnosti. Jeho aspirační úroveň je snížena, tito lidé téměř vše vzdávají, nic nečekají a o nic neusilují. Zaujali postoj bezmocnosti, čekají na pomoc zvenčí, sami to nezvládnou. O budoucnosti neuvažují, orientují se v krátkém časovém horizontu.

3.2.3. Sebepojetí
Bezdomovci mají nízké sebepojetí, vinu za své selhání přisuzují v rámci svých obraných reakcí jiným lidem či okolnostem. Ve vztahu ke společnosti bývají ukřivdění nebo rezignovaní. Tato identita je typická přijetím negativního obrazu sebe sama a rezignací na změnu nebo pokusy o ni.
Poruchy jednotlivých složek osobnosti se napravují velice těžce. Bezdomovci jsou velmi nedůvěřiví a cestu k pomoci sami většinou nehledají. Pokud jim je tato pomoc nabídnuta, dlouho váhají a převládá u nich negativní postoj ke všem změnám. Aby pomoc byla účinná, je zapotřebí pomoci v prvním roce, kdy se člověk stane bezdomovcem. S přibývajícím časem je reintegrace těchto osob velice složitá, ne-li nemožná. Podle sociálních pracovníků, kteří působí „ na ulici“, je procento návratu jedinců do běžné společnosti po několika letech bez domova takřka vyloučené.
Pokud bezdomovec navštíví azylový dům či jiné centrum pro tuto komunitu, většinou je to pro uspokojení základních potřeb. Je s ním sice veden pohovor, který je ve stanovách každého centra, kde je mu nabídnuta určitá pomoc, ovšem je zřídka využita. Jak již bylo řečeno, je to dáno rezignací na stávající stav a hledání viny jinde, než u sebe. Jednou z možností, jak pomoci těmto lidem, je psychoterapie, kterou popíšeme v další části.“

Poznámka

Práce obsahuje graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18183
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse