Psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 18 témat z oblasti psychologie. Je zde definována psychologie jako vědní disciplína. Jsou představeny hlavní směry psychologie a jejich představitelé. Dále informuje o metodách výzkumu a věnuje se lidské psychice. Všímá si psychiky z biologického hlediska, popisuje nervovou soustavu a následně se zaměřuje na jednotlivé psychické procesy. Definuje například vnímání, fantazii, myšlení a paměť, věnuje se jejich druhům, vlastnostem či poruchám. Zabývá se také emocemi, teoriemi osobnosti a závěr patří výčtu duševních poruch.

Obsah

1.
Vznik psychologie jako vědy, směry psychologie
2.
Disciplíny, metody
2.1
Základní psychologické disciplíny
2.2
Speciální psychologické disciplíny
2.3
Aplikované psychologické disciplíny
3.
Metody psychologie
3.1
Hlavní metody psychologie
3.2
Experiment
3.3
Explorativní metody
3.4
Studium produktů psychiky
3.5
Sociometrie
4.
Psychika – procesy, stavy, vlastnosti, vědomí x nevědomí
4.1
Psychické procesy
4.2
Rozumové poznání skutečnosti
5.
Biologická determinace psychiky
6.
Sociální determinace psychiky
6.1
Vztahy mezi lidmi
6.2
Společenské normy
6.3
Výtvory lidské kultury a civilizace
7.
Smyslové poznání skutečnosti – počitky, vjemy, představy, fantazie
7.1
Druhy počitků
7.2
Druhy představ
7.3
Druhy fantazie
8.
Rozumové poznání skutečnosti – řeč, myšlení, paměť
8.1
Řeč
8.2
Myšlení
8.3
Paměť
9.
Psychické stavy – pozornost, citové stavy
9.1
Druhy pozornosti
9.2
Základní vlastnosti citů
10.
Aktivačně-motivační vlastnosti – pudy, potřeby, zájmy
10.1
Aktivace
10.2
Druhy motivace
11.
Výkonové vlastnosti
11.1
Vlohy
11.2
Schopnosti
11.3
Vědomosti
11.4
Dovednosti
11.5
Návyky
12.
Dynamické vlastnosti – temperament
13.
Emoce
14.
Ontogeneze lidské psychiky
15.
Osobnost, teorie osobnosti
16.
Náročně životní situace, obranné mechanismy
17.
Druhy lidské činnosti – hra, učení, práce
18.
Duševní poruchy

Úryvek

"17. Druhy lidské činnosti – hra, učení, práce
-hra=chování, které není výsledkem žádného plánu, ale zároveň není samoúčelné
-spontánnost, improvizace, dobrovolnost rozhodnutí, citová zainteresovanost, fantazie
-teorie hry: 1. teorie nadbytku energie-vybití energie, která se nespotřebovala při uspokojování životních potřeb
2. teorie relaxace-hra=formou aktivního odpočinku
3. teorie atavismu-ve hře děti napodobují činnosti, kterými lidstvo prošlo ve svém historickém vývoji
4. teorie přípravného učení-děti si nacvičují činnosti, které budou v pozdějším životě potřebovat
5. teorie náhradní funkce-hra je náhradou skutečné práce
6. teorie funkční příjemnosti-základním motivem je libost, kterou dítěti hra přináší
-druhy her: -manipulační-zacházení s předměty
-pohybové-učení se chodit, překonávat překážky, jezdit na tříkolce
-tematické-hraní si na něco nebo někoho
-konstrukční-výsledkem činnosti je nějaký výtvor
-didaktické-výchovné zaměření

-učení-1. v širším slova smyslu=každé obohacení lidské zkušenosti
2. v užším slova smyslu=záměrné a systematické získávání vědomostí, dovedností, návyků, lidských foremchování a osobních vlastností
-fáze učení: 1. motivační-setkání s problémem
2. poznávací-proniknutí do problému, hledání potřebných informací, vytváření hypotéz řešení
3. výkonná-vyřešení problému
4. kontrolní-ověření správnosti řešení
-druhy učení: 1. intelektuální- a) pamětní-memorování
b) myšlenkové-osvojování si vědomostí
2. motorické-osvojování si dovedností a návyků
3. sociální-osvojování si lidských forem chování a osobních vlastností
-faktory ovlivňující průběh a výsledek učení: -tělesný stav-únava, zdraví, uspokojení tělesných potřeb
-psychický stav-dobrá nálada, citové napětí
-volní vlastnosti-svědomitost, důkladnost
-motivace-silná pohnutka
-aktivita-čím více analyzátorů se zapojí do učení, tím je učení dokonalejší
-vztah k učební látce-subjektivní vztah k předmětu a učiteli
-mikroklima-vzduch, osvětlení, hlučnost
-délka k učení-individuální. při únavě zařadit přestávku
-opakování=matka moudrosti

-práce=uvědomělá činnost zaměřená na vytváření hmotných a duchovních hodnot
-členění-
1. tělesná
2. duševní
-průběh a výsledky práce ovlivňuje:
1. charakter práce
2. osobní předpoklady
3. únava
4. pracovní prostředí
5. vztahy na pracovišti
-práce má význam pro rozvoj psychiky člověka
- tvořivá činnost-zaměřená na řešení problémových situací, pokládána za nejvyšší projev „lidského ducha“

Poznámka

Práce je zpracovaná formou odrážek. Klíčová slova jsou podtržená. Rozsah jednotlivých okruhů je cca 1 až 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21332
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse