Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie Tv a sportu

Psychologie Tv a sportu

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Osobnost učitele TV (UTV), její struktura a typologie. Profesiografická analýza činností UTV - funkční činnosti (výchovné, vzdělávací, řídící a organizátorské, plánovací a projektivní, administrativní a ekonomické), nároky na psychickou činnost (obecné, specifické, výkon UTV), nároky na tělesnou zdatnost a výkonnost. Struktura osobnosti UTV - tělovýchovně pedagogická zaměřenost (prestiž UTV, základní cílové orientace, zájem o TV a sport, vztah k dětem), vědomosti (obecné, speciální), pedagogické schopnosti a dovednosti, psychické vlastnosti (pohybové schopnosti a dovednosti, didaktické schopnosti, percepční schopnosti, epresivní a komunikativní schopnosti, organizační schopnosti, mentální a tvůrčí schopnosti, aademické schopnosti). Sciální role UTV, dynamika osobnosti, její rozvoj, typologie osobnosti UTV (klasifikace dle převládajících způsobů distribuce vlivu ve vyučování - autokratické, demokratické, liberální), typologie dle převládajícího způsobu práce s učivem, metodami a formami výuky (tradicionalista, novátor, improvizátor). Podmínky vzdělávání a výchovy ve ŠTV - institucionální podmínky, sociální podmínky, personální podmínky, materiální podmínky, právní podmínky, bezpečnost ve ŠTV (bezpečnostní požadavky nutné z hlediska právní ochrany učitele TV, opatření při úrazu žáka, hlavní faktory ovlivňující bezpečnost (žáci (kázeň a kondice, vědomosti o bezpečnosti, bezpečnostní návyky, úroveň pohybových schopností a dovedností), učitel (organizační schopnosti, kondice, zkušenosti, schopnost anticipace), podmínky (sociální, personální , materiální, hygienické, pracovní), curriculum (respektování bezpečnosti v cílech, volba učiva, použité formy a metody), nejčastější chyby. DiTV jako vědní disciplína a vyuč. PT, její postavení v soustavě věd
tělesná výchova. Didaktika TV (základní prvky DP + vliv prostředí, projekt výchovy a vzdělání, činnosti žáka, didaktické činnosti učitele, podmínky). Výzkumné metody v DŠTV - deskriptivní výzkumný přístup, intervenční výzkumy, uplatnění výsledků v praxi. Projekty výchovy a vzdělávání, pojetí osnov - projekt výchovy a vzdělání, učební plán, učební osnovy – curriculum, cíle TV (vzdělávací cíle, výchovné cíle, zdravotní cíle). Učivo v TV jako prostředek vzdělávání a výchovy, jeho výběr - encyklopedické pojetí učiva, strukturované pojetí, informační modely, operacionální modely, výběr učiva (utilitární výběr, exemplární výběr, fundamentální výběr). TV ve školských systémech do zavedení vyuč. PT do škol a TV jako povinný PT v Čechách (cíle a úkoly TV) - antika, středověk, renesance, J. A. Komenský, raně industriální společnost, filantropisté, herbartismus, zásah TV směrů v 1. ½ 19. st., zavádění TV do škol v českých zemích (Tv jako povinný předmět, Tyršova národní soustava, novorakouská přirozená metoda, vývoj po 2. sv. v.). Ontogenetický vývoj, jeho periodizace
mladší školní věk (somatický vývoj, motorická docilita, psychický vývoj), střední školní věk (somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj), starší školní věk (somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj. Učení a motorické učení, mechanismy a činitelé mú, fáze, druhy.

"učitel TV → komplex přímých i nepřímých výchovných a vyučovacích činností
- jeden z faktorů účinnosti VVP (vedle žáků, učiva a podmínek)
- objektivní (profesionalita) a subjektivní (osobnost) působení, nelze od sebe oddělit
- → optimální struktura a dynamika profesních dispozic (schopnosti, dovednosti, vědomosti...) a osobních vlastností
normativní přístupy ke studiu osobnosti U
- na základě empirie (pozorování, analýza úspěšných pedagogů)
- → výčet předpokladů, vlastností... ale jedná se o normativně statické pojetí osobnosti, nebere v úvahu dynamiku vývoje osobnosti
charakteristika osobnosti podle aktuálních vnějších projevů, nebo pomocí psychometrických přístupů
profesiografická analýza činností UTV
A. funkční činnosti
1.
výchovné
2.
vzdělávací
3.
řídící a organizátorské
4.
plánovací a projektivní
5.
administrativní a ekonomické
B. nároky na psychickou činnost
obecné - shodné s požadavky kladených na U jiných PT
specifické – odolnost a emoční stabilita – vyplývá z těchto faktů:
- ↑koncentrace a distribuce pozornosti  psychické napětí
- přepojování a časté záměny rolí ve VVP
- výuka ž různého věku, s rozdílnými předpoklady
- kombinace diferencovaných přístupů a didaktických stylů
- složité rozhodování o časovém deficitu
- specifická interakce se žáky, kteří jsou v neustálém pohybu
- promyšlená organizace v měnících se situacích
- sociální percepce a adaptabilita"

Úryvek

.

Poznámka

Poznámky z hodin.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4274
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse