Psychologie jako věda

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je psychologie jako věda. V úvodu je psychologie charakterizována, jsou nastíněny její úkoly a cíle a popsán historický vývoj. V další části se autor zaměřuje na dělení psychologických věd. Dále se věnuje lidské psychice a jejímu členění. Závěr pak pojednává o pěti typech přístupů k psychologii, jako je například behaviorismus nebo hlubinná psychologie.

Obsah

1.
Charakteristika psychologie
1.1
Pohledy na psychologii
1.2
Rozdělení psychologie
2.
Cíle a úkoly psychologie
3.
Historický vývoj psychologie
3.1
Antika a středověk
3.2
Novověk a 19. století
4.
Struktura psychologických věd
4.1
Základní psychologické vědy
4.2
Speciální psychologické vědy
4.3
Aplikované psychologické vědy
5.
Podstata lidské psychiky
6.
Členění složek lidské psychiky
6.1
Kognice
6.2
Emoce
6.3
Motivace
6.4
Konace
7.
Přístupy v psychologii
7.1
Behaviorismus
7.2
Kognitivní přístup
7.3
Hlubinná psychologie
7.4
Humánní psychologie
7.5
Transpersonální psychologie

Úryvek

„Charakteristika psychologie:
-psyche=duše, logos=věda => věda o duši
-zabývá se nitrem člověka, duševními vlastnostmi, procesy a stavy a také jejich příčinami a projevy, studuje lidské chování a prožívání
-dříve součástí filozofie
-pohledy na duši:
• Idealisté považují duši za nehmotnou substanci, duše je nositelka života, není součást hmoty
• Materialisté tvrdí, že vše na světě je hmotné, duše je vlastností hmoty
-prožívání: je založeno na vjemech, je to náš vnitřní svět, plánování, pocity, je jedinečné, není vidět-neviditelná složka chování, předmětem může být okolní svět nebo já
-dělí se na vědomé (uvědomujeme si, dokážeme popsat) a nevědomé (dojmy a pocity, které nás ovlivňují)
-chování: souhrn všech pozorovatelných jevů člověka, odpověď organismu na změny v okolí
-dělí se na jednorázové (rozčilení) a dlouhodobé (pravidelná nervozita např. před zkouškami)

Cíle a úkoly psychologie:
-poznávání lidí, jejich duševních vlastností
-působení na lidi-výchova, léčení...
-uspořádání věcí a podmínek, v nichž lidé žijí-zařízení bytu, osvětlení, pracovní prostředí...
-úkolem psychologie je zkoumat zákonitosti vzniku, utváření a průběhu prožívání a chování
-umožňuje nám lépe pochopit vlastní duševní život, jednání, duševní stavy..., a také chování jiných lidí, a tím na něj vhodněji reagovat
-lepší orientace v mezilidských vztazích, vyhýbání se konfliktům, účinnější působení na lidi

Historický vývoj psychologie:
1. antika + středověk: zkoumání duše, duševní dění
• Platón: „duše je uvězněna v těle, pravý život nastává po smrti“
• Aristotelés: „staň se, čímž jsi“, zvýraznění rozumu
• Sv. Augustin: „porozumět sám sobě znamená porozumět ostatním“
• Tomáš Akvinský: „člověk je spojen s přírodou, duše odpovídá jeho přirozenosti“
-psychologie součástí filozofie

2. novověk + 19. století: téma vědomí
• Descartes: pojem duše nahradil pojmem vědomí
• Locke: rozpracoval počitky a vjemy, zakladatel senzualismu, „nic není na mysli, co dříve nebylo ve smyslech“
• Leibnitz: duše jako monády, rozpracoval nevědomí
• Wundt: založil 1. psychologickou laboratoř -> vznik psychologie jako vědy
-zakladatel novodobé psychologie
-snažil se o ověření poznatků a jejich opakovatelnosti, o prokázání vztahu mezi fyzikálními a prahovými veličinami
-popsal emoce a jejich doprovodné tělesné vztahy“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18039
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse