Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologie jako věda - maturitní otázka

Psychologie jako věda - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka představuje psychologii jako vědu. Vymezuje předmět psychologie, včetně významu. Vypisuje nejen disciplíny a metody psychologie, ale také psychologické směry. Zmiňuje rovněž pět hlavních proudů současné psychologie spolu s jejich představiteli.

Obsah

1.
Psychologie
1.1.
Předmět psychologie
1.2.
Prožívání
1.3.
Chování
1.4.
Význam
2.
Disciplíny
2.1.
Základní
2.2.
Specifické (speciální)
2.3.
Aplikované
3.
Metody
3.1.
Výzkumné metody
3.2.
Explorační (zjišťující) metody
4.
Psychologické směry (z dějin psychologie)
4.1.
Experimentální psychologie
4.2.
Behaviorismus
4.3.
Psychoanalýza
4.4.
Analytická psychologie
4.5.
Tvarová psychologie
4.6.
Humanistická
5.
V současné době existuje v psychologii 5 hlavních proudů
5.1.
Hlubinná psychologie
5.2.
Neobehaviorismus
5.3.
Kognitivní psychologie
5.4.
Humanistická psychologie
5.5.
Transpersonální psychologie

Úryvek

"Metody :
- psychologie se řadí mezi empirické vědy (vycházející ze zkušenosti) – využívá celý soubor výzkumných metod, které slouží jak ke sběru empirických dat, tak k jejich vyhodnocování
Výzkumné metody :
pozorování = metoda, kterou sledujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme je
extrospekce (pozorování okolí) x introspekce (pozorování sama sebe)
globální x speciální
dlouhodobé x krátkodobé
individuální x skupinové
plán pozorování : 1.cíl, 2.délka, 3.prostředky, 4.interpretace

experiment = záměrně zasahujeme do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu tak, aby všechny proměnné byly kontrolovány a ze změn se daly kvantitativně vyjádřit souvislosti, slouží ke zjišťování faktů.
přirozený x laboratorní x teréní

anamnéza = (životopisná metoda) představuje vzpomínání do minulosti, do předchozího života
rodinná (co mě ovlivnilo, členové rodiny) x osobní (co se přihodilo mně – subj., obj.)

Explorační (zjišťující) metody :
Např. rozhovory, dotazníky, testy
Sociometrie = slouží ke zjišťování a analýze vztahů mezi členy malých skupin, a to preferenčními volbami
Obsahová analýza = zkoumá výskyt určitých témat v médiích a jinde, slouží k charakteristice určitých jevů a jejich historických proměn

Psychodiagnostické metody : soubor metod postihujících úroveň vývoje člověka, vlastnosti jeho osobnosti, jeho aktuální stav, přítomnost symptomů a syndromů. (výkonové testy, testy osobnosti, rozhovory, pozorování, analýza slovních projevů, rozbor výsledků činností)

Psychologické testy :
- 1891 James Cattell – první test
- 1905 první test inteligence pro děti, zjišťoval rozumovou výkonnost

Psychologické směry (z dějin psychologie) :
- předvědecká psychologie byla součástí filozofie až do 19. století, rozlišujeme dvě etapy vývoje:
1. etapa = zaměřena na úvahy o duši (eutelechie = vnitřní oživující síla, epimeleia = péče o duši), Starověk – antičtí myslitelé Platón, Aristotles, duše = síla oživení, o kterou se musí pečovat
2. etapa = vědomí, Novověk – Reneé Descartes, John Locke, „Myslím tedy jsem“, „Tabula rasa“ – čistý list – co má být v mysli, musí projít smysly
Experimentální psychologie = 2. pol. 19. století, Wilhelm Wundt založil v Lipsku první experimentální laboratoř (1879), zkoumal oblast vědomí, vztah mezi fyzikálními veličinami a vnímáním, zkoumali průběh afektů, měřitelnost vnímání. Orientoval se na oblast poznávání duševních pochodů pomocí vědecké introspekce.

Behaviorismus = založen J.B.Watsonem v USA. Jeho předmětem je chování, psychologii chápe jako vědu o chování. Přeceňovali roli výchovy a neuznávali vrozené psychické dispozice. Studovali reakce organismu na podněty (chování)

Psychoanalýza = zakladatelem je vídeňský lékař Sigmund Freud, nejdříve vytvořil léčebnou metodu, použil metodu anamnézy. Později se vytváří celá teorie osobnosti. Zjistil vztah mezi minulou zkušeností člověka a jeho současnými problémy a tím upozornil na vliv nevědomí na chování člověka."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18465
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse