Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologie, její vznik, vývoj a současné směry - maturitní otázka 1/23

Psychologie, její vznik, vývoj a současné směry - maturitní otázka 1/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá psychologií, jejím vznikem a vývojem. Ten rozděluje do 3 etap, každou z nich charakterizuje a představuje její nejvýznamnější představitele. Věnuje se cílům psychologie, předmětům jejího studia, jejím přístupům a systému psychologických disciplín. Druhou maturitní otázku najdete zde Determinismus psychiky osobnosti a pojetí teorie osobnosti - maturitní otázka 2/23.

Obsah

1.
Definice a rozdělení psychologie
2.
Vývoj
2.1
1. Etapa - antické Řecko a středověk
2.1.1
Milétští filosofové
2.1.2
Hérakleitos
2.1.3
Demokritos
2.1.4
Platón
2.1.5
Aristoteles
2.1.6
Hippokrates
2.1.7
Sv. Augustýn
2.1.8.
Tomáš Akvinský
2.2
2. Etapa – novověk
2.2.1
René Descartes
2.2.2
Bacon
2.2.3
John Locke
2.3
3. Etapa - počátky protichůdného chápání psychologie
2.3.1
G. W. Leibniz
2.3.2
Lockova x Leibnizova teorie
3.
Vznik psychologie jako vědy
3.1
Experimentální psychologie
3.2
Cíle psychologie
3.3
Předmět studia psychologie
3.3.1
Biologická psychologie
3.3.1.1
Roger W. Sperry
3.3.2
Behaviorální psychologie
3.3.2.1
John B. Watson
3.3.3
Psychodynamická psychologie, psychoanalýza
3.3.3.1
Sigmund Freud
3.3.3.2
Carl Gustav Jung
3.3.3.3
Alfred Adler
3.3.4
Fenomenologický přístup
3.3.4.1
Evropský směr
3.3.4.2
Americký směr
3.3.5
Gestaltistická psychologie
3.3.6
Kognitivní psychologie
3.3.7
Kulturní přístup
4.
Systém psychologických disciplín
4.1
Základní (teoretické)
4.2
Aplikované (praktické)
4.3
Speciální

Úryvek

"3. Psychodynamická psychologie, psychoanalýza

Předmětem studia psychodynamické psychologie je prozkoumávání nevědomé oblasti lidské psychiky, tedy nevědomí.
- psychoanalýza – druh terapie – nová
- zkušenosti v raném dětství rozhodujícím způsobem ovlivňují další vývoj osobnosti
- zakladatel Sigmund FREUD - podle něj všechny duševní prožitky a projevy chování mají svou příčinu, jsou tedy determinovány, a obvykle nemají vědomý racionální důvod, ale nevědomý motiv. Lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů. Podle Freuda jsou právě nevědomé pudové impulzy (sexuální a agresivní) restriktivně potlačovány společností, což vede k tomu, že jsou přesunuty z vědomí do nevědomí, odkud nadále ovlivňují psychiku. Tím Freud naznačuje, že vědomí je obranným valem proti nevědomí. Struktura psychiky: id (nevědomí, pudy), ego (snaží se dát do rovnováhy id, superego a realitu, žít ve společnosti), superego (morální principy, procesem identifikace přijaté normy a hodnoty společnosti).
- Carl Gustav JUNG – zavedl pojem kolektivního nevědomí; archetypy – pravzory uvnitř nás, duševní život předků, každý z nás má v sobě všechny typy archetypů; přispěl ke studiu schizofrenie a rozlišil typy introvert a extrovert; 4 funkce psychiky: čití, myšlení, cítění, intuice
- Alfred ADLER – sledoval pocit méněcennosti a kompenzaci těchto pocitů, člověk se snaží o převahu nad ostatními, touží po moci; člověk je závislý na svém okolí, potřeba mezilidských vztahů; více zdůrazňoval sociální faktory a vědomé myšlenkové procesy než sexuální motivy; v podvědomí se utváří brzy po narození životní plán;

4. Fenomenologický přístup (znamená obecně přesné zkoumání jevů)

Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují.
Předmětem studia fenomenologicky zaměřené psychologie je problematika lidského bytí a jeho smyslu ve světě, tedy prožívání. Je tedy v opozici vůči behaviorální a psychodynamické psychologii. Fenomenologicky zaměřená psychologie je nedeterministická, předpokládá u člověka schopnost volby. Centrem lidské zkušenosti je vědomí.
Evropský směr (existencionální analýza) se zaměřuje na smysl života, dále na prožívání úzkosti, odloučení, izolaci, přijetí apod. Americký směr (humanistická psychologie) zdůrazňuje pozitivní aspekty lidské přirozenosti; důležité je, jak člověk vnímá sám sebe, jak uvažuje, jak prožívá vše, co se kolem něj děje, vývoj člověka je podněcován snahou po seberealizaci. K fenomenologicky zaměřené psychologii lze mimo jiné přiřadit různé směry konstruktivistické psychoterapie, jejíž představitelé zdůrazňují, že každý člověk sám v sobě vytváří (konstruuje) realitu, v níž se právě nachází (fenomenální svět). Tak je možné pacientovi nabídnout i jiné alternativy a náhledy při hledání jeho životní orientace.
- problematika lidství, prožívání a smyslu života (svědomí, intimita, smrt…)
- vyloženě lidské věci – čím se lišíme od zvířat → svobodná vůle
- předmětem prožívání – introspekce
- reakce na behaviorismus – nezajímá je, jak se chováte, ale co prožíváte
- teorie osobnosti (alternativní typy terapií – hypnóza)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse