Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologie - maturitní otázky

Psychologie - maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje maturitní otázky, které se zabývají tématem psychologie. Autor definuje základní pojmy, věnuje se jejich členění i metodám psychologie. Zamýšlí se na tím, do jaké míry osobnost psychologa může ovlivnit terapii. Zabývá se fungováním nervové soustavy. Zmiňuje duševní poruchy, řeší problematiku vnímání, představ, emocí a citů.

Obsah

1.
Psychologie, sociální psychologie
1.1.
Psychologie jako věda
1.2.
Odvětví psychologie
1.3.
Metody psychologie
1.4.
Nervová soustava
1.5.
Osobnost psychologa
1.6.
Sociální psychologie
2.
Pozornost, paměť, myšlení, učení, osobnost
2.1.
Typy, vlastnosti
3.
Čití, vnímání, představy, volní jednání, charakter
3.1.
Typy, vlastnosti
4.
Emoce, city, motivace, schopnosti, tvořivost, temperament
4.1.
Typy, vlastnosti.
5.
Duševní poruchy
5.1.
Poruchy vnímání
5.2.
Poruchy emocí
5.3.
Poruchy myšlení
5.4.
Poruchy vědomí
5.5.
Poruchy pozornosti
5.6.
Poruchy orientace
5.7.
Poruchy pudů
5.8.
Poruchy vůle
5.9.
Poruchy jednání
5.10.
Poruchy osobnosti
5.11.
Psychopatie
5.12.
Neurózy
5.13.
Schizofrenie
5.14.
Duševní poruchy v dětském věku
5.14.1.
Oligofrenie

Úryvek

"METODY PSYCHOLOGIE

Metoda = promyšlený způsob práce. Psychologie patří mezi empirické vědy, empirie = zkušenost.
1)Pozorování – zákl. metoda, sledují se projevy člověka bez záměrného zásahu psychologa, musí být přesné a systematické; extrospekce – zaměřuje se na vnější projevy, introspekce – pozorování vnitřních psychických projevů.
2)Experiment – záměrné zasahování do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu, všechny proměnné jsou kontrolovány, využívají se další výzkumné metody (dotazníky, rozhovor, analýza výsledků činnosti); laboratorní – v laboratořích za použití spec. přístrojů, např. EEG nebo detektoru lži; přirozený – v přirozených podmínkách.
3)Explorační (zjišťující) metody – sbírání dat; sociometrie – zjišťování a analýza vztahů mezi členy malých skupin na zákl. preferenční volby; obsahová analýza – zkoumá výskyt určitých témat v médiích, identifikace autora; sémantický diferenciál – měří se a srovnává význam různých objektů.
4)Rozhovor – pomocí série otázek a odpovědí na tyto otázky se zjišťuje obraz psychického jevu, otázky musí být srozumitelné, jednoznačné, připravené; individuální a kolektivní, psychoanalytický – rozbor duševna, klinický – odhaluje spontánní představy, improvizovaný a řízený – připravený.
5)Dotazníky – rozhovor přenesený do písemné podoby, doplňková metoda, odpovědi se nedají upřesnit, ne vždy klient bude odpovídat podle pravdy, některé otázky jsou stejné, ale jinak formulované, aby se lež odhalila. Psycholog nevidí reakce člověka. Dá se položit více lidem, klient si může odpovědi promyslet, když je zachována anonymita, tak se dozvíme i odpovědi na otázky, které by jinak vynechal. Otázky musí být stručné, nesugestivní (nesmí podbízet odpověď), srozumitelné. Dá se odpovídat slovně i graficky.
6)Rozbor výsledků činnosti – dá se zjistit vůle, jestli pracuje klidně nebo zbrkle, samostatnost, estetická stránka, vtipnost, sklony (um., lit, morální). Doplňková metoda, uplatnění ve školství.
7)Testy – diagnostikování stupně duševního výkonu, schopností a dalších stránek osobnosti, musí mít určitý stupeň spolehlivosti, rozlišovací schopnost (zaměření na daný problém), shoda experimentální situace se skutečností, používá se série testů. Testy mohou být inteligenční, osobnosti, verbální a nonverbální, individuální a hromadné.
8)Životopisná m. – osobní anamnéza – zkoumání dosavadního vývoje jedince, a to tělesného i duševního, zjišťují se odchylky. Tělesný – úrazy, vzrůst, obratnost, samostatnost. Duševní – funkce rozumu, temperament, schopnosti charakter, city, vůle. Používá se i celá řada dokumentů, např. výkresy. Posouzení provádí tým odborníků, skládá se z lékaře, pedagoga, psychologa, soc. pracovníka, neurolog. Rodinná anamnéza – co dotyčného ovlivnilo dědičně, získávají se údaje o rodičích, prarodičích, sourozencích, zkoumají se zvláštní projevy, úchylky, chronické choroby, postavení v zaměstnání poruchy smyslových orgánů, problémy s alkoholem, sňatky mezi příbuznými, jak rodina žije. Anamnéza prostředí – vztahy v rodině mezi ostatními členy, ve škole, v práci.

NERVOVÁ SOUSTAVA

- řídí činnost všech orgánů v našem těle a reaguje na vnější prostředí. Zákl. anatomickou a funkční jednotkou nervově soustavy je neuron – skládá se z těla, v němž je jádro, a ze dvou výběžků – dendrity (krátká bohatě větvená vlákna) a axon (dlouhé nevětvené vlákno). Dendrity jsou dostředivé dráhy, axon je dráha odstředivá – vede vzruch z těla. Synapse – volné spojení neuronů. NS umožňuje organismu reagovat na změny vnějšího a vnitřního prostředí."

Poznámka

Tato práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14408
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse