Psychologie osobnosti

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s tématem psychologie osobnosti. Autor v heslech vysvětluje základní pojmy, jako jsou člověk, osobnost a individuum. Uvádí metody psychologie osobnosti i odlišnosti mezi introgenními a exogenními teoriemi. V další části se dočteme o potřebách, pudech, rozdílech mezi zájmy a zálibami také o cílech a životních plánech. Nechybí ani výčet pojmů vztahově postojových a výkonových vlastností jedince. Následují hesla, která vyjadřují, na kolik osobnost umí řídit a kontrolovat své prožívání. Důraz je kladen i na různé typologie osobnosti.

Obsah

1.
Pojmy člověk, osobnost, individuum
2.
Metody psychologie osobnosti
2.1
Vědecké metody
2.2
Nevědecké metody
3.
Teorie osobnosti
3.1
Introgenní
3.1.1
|Psychoanalytická teorie
3.1.2
Archetypová teorie
3.2
Exogenní
3.2.1
Behavioristická teorie
3.2.2
Sociologizující teorie
4.
Vlastnosti osobnosti
4.
1 Aktivačně- motivační
4.1.1
Potřeby
4.1.2
Pudy
4.1.3
Zájmy
4.1.4
Záliby
4.1.5
Cíl
4.1.6
Životní plány
4.2
Vztahově-postojové
4.2.1
Charakter
4.2.2
Postoje
4.3
Výkonové
4.3.1
Vlohy
4.3.2
Nadání
4.3.3
Talent
4.3.4
Genialita
4.3.5
Vědomosti
4.3.6
Dovednosti
4.3.7
Návyky
4.4
Seberegulační
4.4.1
Sebeuvědomění
4.4.2
Sebepoznání
4.4.3
Sebekritika
4.5
Dynamické
4.5
Temperament
5.
Typologie osobnosti
5.1
Konstituční
5.2
Psychologická
5.3
Ostatní

Úryvek

4.4 SEBEREGULAČNÍ
- charakterizují, na kolik osobnost umí řídit a kontrolovat své prožívání, chování a jednání

1. SEBEUVĚDOMĚNÍ
- řeč
- zvídavost – otázky
- jáství = já
- negativismus

2. SEBEPOZNÁNÍ
- uvědomění si kladu a nedostatku
- člověk se poznává celý život
- není nikdy ukončeno
- nejlépe se poznává v krizových situacích (konfliktech)
- od školního věku

1. SEBEVĚDOMÍ

2. SEBEKRITIKA
- hodnocení vlastních nedostatků

A. DYNAMICKÉ
- charakterizují průběh prožívání a chování z hlediska intenzity a tempa
- temperament – temperamentum = smíšení něčeho s něčím v určitém poměru; z řečtiny
- Galenos – řecký lékař (osobní lékař Marca Aurelia)
- Hippokrates – starořecký lékař (4. století př. n. l.)
- sanguis - krev
- cholé - žluč
- melancholé – černá žluč
- phlegma – sliz, hlen

• SANGVINIK
+: optimismus, veselost, společenskost, podnikavost
-: nestálost, přílišná otevřenost, ovlivnitelnost, lehkomyslnost

• MELANCHOLIK
+: věrnost, oddanost, disciplinovanost
-: pesimismus, přílišná uzavřenost, samotářství, urážlivost

• CHOLERIK
+: zásadovost, síla a hloubka citových prožitků, energické a rychlé jednání
-: náladovost, agresivita, urážlivost, impulzivnost, neovladatelnost

• FLEGMATIK
+: trpělivost, vytrvalost, chladnokrevnost
-: pasivita, pohodlnost, nerozhodnost

- tyto temperamenty jsou označovány jako klasické temperamenty
- vysvětlení jejich vzniku bylo vědecky překonáno
- moderní vysvětlení je podle I. P. Pavlova
= vlastnosti nervové soustavy a to v síle procesu vzruchu a útlumu, ve vyrovnanosti mezi nimi a v jejich pohyblivosti“

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19336
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse