Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce objasňuje podstatu a význam pojmu osobnost a strukturu osobnosti.

Obsah

1.
Podstata pojmu osobnosti
2.
Význam pojmu osobnost
3.
Struktura osobnosti

Úryvek

"CHARAKTERISTIKA
= soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného
na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit
- vyjadřuje odlišnost jedince od ostatních lidí (individuální a typologické (skupiny))
- formována biologickými (endogení) a společenskými (exogení) vlivy, které se projevují v
činnostech a vyvíjejí se v průběhu života

VZNIK
- novorozeně není osobností → stává se jí až při začleňování do společnosti
- vzniká tedy ve 3 letech, kdy si uvědomí své Já (ego) → jáství

PŘÍSTUP K POJMU
- pojem osobnot v - běžném životě = vztahuje je se pouze k výjmečným lidem
- psychologii = každý člověk

1) Osobnost jako problém celistvosti, jejich součástí a charakteristik
- psychika člověka je víc než jen jednotlivé psychické jevy a procesy, oddělené od celku, ale
jedinečný sjednocený celek duševních aktivit

2) Osobnost jako ústřední téma vyrovnání se člověka s jeho okolím a s sebou samým
- během života se dostáváme do celé řady situací a problémů, které musíme zvládat a řešit →
hlavní zdroj vznikání a rozvoje naší osobnostní celistvosti
- jedná se o to, jaké situace a které problémy dávají osobnosti vznikat a vyvíjet se

3) Osobnost je v naší potencionalitě (možnosti) plně se rozvinout, uskutečnit bohatství našich
vloh, realizovat svůj jedinečný svéráz, vyjádřit smysl svého života
- existuje široké spektrum možností čemu se naučit, co dokázat, čím nebo kým se stát, kam až
dospět
- míra realizace tohoto spektra je různá - každý člověk má jiné schopnosti
- někteří své schopnosti nevyužívají
(špatné vzdělání, chudé poměry, utlačování)

STRUKTURA

1) Fyzická (biologická) = tělesné vlastnosti: vzhled, zdraví, pohlaví, věk

2) Společenská (sociální) = zařazení do společnosti - sociální role

3) Psychická:
• Vlastnosti = stálé a velmi obecně působící charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje
- intelekt, charakter, temperament a emocionalita
• Rysy = dílčí charakteristiky, vázané spíše na specifické situace
- extraverze, přívětivost, svědomitost, emocionální stabilita, intelekt
• Stavy = rozpoložení, jimiž převážně citově a postojově reagujeme na různé situace
- naštvání, zoufalství, strach / pohodové rozpoložení během všedního dne
• Zkušenosti = vědomosti, ale také celá řada zdatností
• Procesy a činnosti = děje, které v nás probíhají a skrze které se přizpůsobujeme okolí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535d2b834020a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Objasnete_podstatu_a_vyznam_pojmu_osobnost_a_strukturu_osobnosti.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse