Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie osobnosti - vypracované otázky

Psychologie osobnosti - vypracované otázky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z předmětu Psychologie osobnosti. Text formou odrážek uvádí pojetí osobnosti dle jednotlivých psychologů. Popisuje strukturu osobnosti a věnuje je se temperamentu, schopnostem, charakteru a pětifaktorovému modelu osobnosti. Informuje o dynamice osobnosti. Zejména vývoji osobnosti dle Freuda a Eriksona a motivaci. Závěrečná část pojednává o integraci osobnosti, jejím vědomí a nevědomí, i sebepojetí a volní regulaci jednání.

Obsah

1.
Pojetí osobnosti
1.1.
Teorie vrstev osobnosti (Freud, Lersch, Rothacker, Platonov)
1.2.
Faktorová pojetí (Eysenck, Cattel a Guilford)
1.3.
Behavioristická pojetí (Watson, Cattel, Dollard a Miller)
1.4.
Fenomenologická pojetí (Frankl, Laing, May)
1.5.
Humanistická pojetí (Maslow, Rogers)
1.6.
Kognitivní pojetí (Kelly, Piaget)
1.7.
Osobnost jako součást psychologického pole (Lewin, Murphy)
2.
Struktura osobnosti
2.1.
Osobnost jako systém
2.2.
Temperament
2.2.1.
Klasické chápání temperamentu
2.2.2.
Neurofyzická koncepce temperamentu
2.2.3.
Konstituční pojetí temperamentu
2.2.4.
Faktorová teorie temperamentu
2.3.
Schopnosti osobnosti
2.3.1.
Inteligence
2.3.2.
Kognitivní styly
2.3.3.
Tvořivost
2.3.4.
Empatie
2.4.
Charakter a jeho vlastnosti
2.5.
Pětifaktorový model osobnosti
3.
Dynamika osobnosti
3.1.
Osobnost a její dynamika
3.2.
Vývoj osobnosti
3.2.1.
Psychosexuální teorie S. Freuda
3.2.2.
Psychosexuální teorie E. Eriksona
3.3.
Motivace osobnosti
3.3.1.
Potřeby
3.3.2.
Postoje
3.3.3.
Hodnoty
4.
Integrace osobnosti
4.1.
Vědomí a nevědomí osobnosti
4.2.
Sebepojetí osobnosti
4.2.1.
Typologie jáství
4.3.
Obrana sebepojetí
4.4.
Volní regulace jednání

Úryvek

"1.2 FAKTOROVÁ POJETÍ (EYSENCK, CATTEL A GUILFORD)

FAKTOROVÁ POJETÍ OSOBNOSTI:
- faktorová analýza je matematicko-statistická metoda identifikace faktorů osobnosti
- je o získávání psychometrických dat o vlastnostech osobnosti
- je to postup, který z matice korelací (vzájemná závislost) mezi řadou proměnných určuje dimenze, v nichž tyto proměnné variují
- rozlišuje 2 druhy faktorů, a to prvního a druhého řádu


R. B. CATTEL

- hlavní přestavitel faktorové analýzy
- chtěl zjistit, kolik společných rysů (faktorů) lidé mají
- faktorová analýza je založena na hypotéze, že v osobnosti existují přirozené struktury, které mohou být identifikovány se základními rysy (faktory)
- vytvořil dotazník 16-PF (šestnácti faktorový dotazník)  psychodiagnostický prostředek klinické psychologie
- jeho metoda je induktivní – postupuje od jedinečného k obecnému  usuzuje na obecný závěr

Hlavní body Cattelovy teorie:
 přistupuje k osobnosti popisně – osobnost se musí popsat tak dobře, aby ji druzí poznali. Popsat osobnost umožňují rysy, tj. vlastnosti vyvozené z pozorovatelného chování typické pro danou osobu
 kladl důraz na predikci – je přesvědčen, že není jasná definice osobnosti, ale přesto má pro výzkumné účely definici osobnosti (osobnost je to, co umožňuje předpovědět, co daná osoba učiní v dané situaci)
 psychometrický přístup zkoumání osobnosti – přesné měření je pevným základem pro vědecký pokrok

Rysy a jejich třídění:
• jedinečné a společné rysy
o jedinečné – vlastnosti z pravidelných způsobů chování
o společné – zobecněné abstraktní vlastnosti k popisu chování více lidí
• povrchové a pramenné rysy
o povrchové – poznají se pozorováním chování
o pramenné – příčinou pozorovaných vlastností chování
• konstituční a prostředím utvářené rysy
o konstituční – získávané dědičností
o prostředím utvářené – formovány vlivem prostředí
• schopnostní a temperamentové rysy
o schopností – nakolik člověk dokáže dosahovat cílů
o temperametnové – obsahují vrozené nástroje osobnosti (např. impulzivita, spontaneita)
• dynamické rysy – motivační síly, které pobízí organismus k činnosti

Faktory:
- jsou to pramenné rysy s přiřazenou číselnou hodnotou (rozlišil jich velký počet):
o primární faktory – nejvýraznější vřelost-rezervovanost
o sekundární faktory – nejvýraznější extroverze-introverze

Způsoby sběru dat:
- vytvořil sbírku vzorců chování, kterou nazval osobnostní sféra  informace získával ze tří zdrojů:
o údaje o životě (L-data) – data získána od jiných osob o chování zkoumané osoby (např. údaje ze školy)
o dotazník (Q-data) – jedinec se sám posuzuje v dotazníku, který obsahuje výroky (porovnává se s L-daty, zda se shodují)"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.
Na konci každé kapitoly je uvedena použitá literatura.
Okruh otázek ke zkoušce do předmětu Psychologie osobnosti na OSU v Ostravě

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18724
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse