Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie - přednášky

Psychologie - přednášky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepracování přednášek z psychologie, které vysvětlují jednotlivé pojmy podle níže uvedeného obsahu. Vysvětlení jsou heslovitá a stručná.

Obsah

1
Předmět psychologie
1.1
Teoretické
1.2
Aplikované
2
Antická psychologie
2.1
Aristoteles
2.2
Hippokrates
2.3
Galenos
3Vědecká psychologie
3.1
Biologický přístup
3.2
Tvarová psychologie = gestaltismus
3.3
Behaviorální psychologie
3.4
Hlubinná psychologie
3.5
Humanistická psychologie
4
Metody psychologie
4.1
Pozorování
4.2
Experiment
4.3
Rozhovor
4.4
Dotazníkové metody
4.5
Psychologické testy
4.6
Hodnocení produktů činnosti
5
Počátky vývoje dítěte
5.1
Lásce i mateřské se musíme naučit
5.2
Prenatální období
5.3
Přirozený příchod na svět
5.4
Novorozenecké období
5.5
Kojenecké období
5.6
Batolecí období
6
Vývoj osobnosti – zrání či učení
6.1
Vnitřní výbava – zrání
6.2
Vnější prostředí - učení
6.3
Diferenciační pojetí vývoje osobnosti
6.4
Stadiální pojetí vývoje osobnosti
7
Obecné zákonitosti psychiky
71
Psychické procesy
7.2
Psychické stavy
8
Vědomí
8.1
Stupňovitost vědomí
8.2
Stavy vědomí – biologické hledisko
9
Psychická struktura osobnosti
9.1
Vlohy, schopnosti, dovednosti
9.2
Sociální inteligence
10
Tvořivost
10.1
Produkty tvořivosti
10.2
Tvůrčí proces
11
Temperament a charakter, rysy osobnosti
11.1
Antická typologie
11.2
Kretschmer, Scheldon - Biologické pojetí
11.3
I.P.Pavlov - Fyziologické výzkumy
11.4
C. G. Jung
11.5
H. J. Eysenck
11.6
Charakter
12
Motivace
12.1
Potřeby
12.2
Maslowova hierarchie lidských potřeb
12.3
Pocity
12.4
City a emoce
12.5
Postoje
12.6
Zájmy
12.7
Předsudky
13
Stres
13.1
Stresová reakce
13.2
Stresory
13.3
PTSP- posttraumatická stresová porucha /Katastrofický syndrom/
13.4
Strategie zvládnutí stresu i obranné mechanismy
14
Začleňování člověka do společnosti
14.1
Pozice, status role
14.2
Skupinové normy
14.3
Skupinová konformita
15
Sociální kognice
15.1
Druhy sociálních schémat
15.2
Sociální percepce
16
Teorie komunikace
16.1
Metakomunikace
17
Neverbální (mimoslovní) komunikace
17.1
Mimika
17.2
Zrakový kontakt
17.3
Gesta
17.4
Haptika
17.5
Postoje
17.6
Proxemika
17.7
Předměty kolem nás
18
Verbální komunikace a neverbální složky řeči
18.1
Řeč
18.2
Příprava vlastního mluveného projevu
18.3
Umění naslouchat
19
Sociální konflikt
19.1
Konflikt interpersonální
19.2
Zvládání konfliktů
20
Asertivita
20.1
Asertivní dovednosti
20.2
Mýty kolem asertivity
21
Prosociální chování
21.1
Sociální afiliace
22
Skupina a její rozdělení
22.1
Skupinové klima
22.2
Komunikace ve skupině
22.3
Sociometrie

Úryvek

"11 Temperament a charakter, rysy osobnosti
11.1 Antická typologie
cholerik, melancholik, flegmatik a sangvinik jsou termíny antické
11.2 Kretschmer, Scheldon - Biologické pojetí
3 základní typy stavby těla:
 Pyknická - oblé, měkké tvary, zvětšeným objemem hrudníku a břicha a kulatou hlavou.
- nekomplikovaná povaha, bývá sdílný, otevřený, je přizpůsobivý, pohodlný, požitkářský,
 Astenická - štíhlé postavy , spíše uzavřené, nepřístupné, ale se značnou vnitřní vzrušivostí obtížně se přizpůsobují, mají sklon k formálně logickému myšlení
 Atletická - rovnoměrně rozvinutá svalnatá postava, buď flegmatičtí nebo naopak choleričtí.
11.3 I.P.Pavlov - Fyziologické výzkumy
- temperament je projevem typu vyšší nervové činnosti.
3 vrozené vlastnosti nervových procesů:
 Síla - schopnost nervového systému odolávat různým zátěžím
 Vyrovnanost - schopnost ovládat a tlumit svá silná podráždění
 Pohyblivost - pohotovost reakce
typ – silný - vyrovnaný - pohyblivý porovnejte se sangvinikem
- silný - vyrovnaný - nepohyblivý porovnejte s flegmatikem
- silný - nevyrovnaný porovnejte s cholerikem
- slabý porovnejte s melancholikem
11.4 C. G. Jung
Typologie C. G. Junga – někdy nazývaná typologie funkcí a postojů:
 Introvert – vnitřní prožívání, subjektivní názory, uzavřený, spolehlivý
 Extrovert – zaměřený na vnější svět, přizpůsobivý, otevřený okolí, praktik a realista
11.5 H. J. Eysenck
Dvě dimenze osobnosti:
 Dimenze extraverze – introverze
 Dimenze neuroticismu s krajními póly stabilita – labilita = vyjadřuje odolnost vůči zátěži
“Temperament je obecná vlastnost duševní dynamiky jedince, nemá vlastní zážitkový obsah a uplatňuje se ve způsobech reagování, prožívání a chování jedince. Na temperamentu závisí, jak snadno /rychle/ u něho vznikají city, jak jsou silné /intenzivní/, jak živě se projevují navenek a jak rychle se střídají .”

Základními znaky temperamentu:
 celkové zaměření duševních dějů - intro-extraverze
 celkové emocionálního ladění duševních dějů libost- nelibost
 snadnost či nesnadnost s jakou se reakce objeví, “práh” vzrušivosti
 trvání reakce po skončení podnětu
Temperament se přímo podílí na formování povahových rysů osobnosti, neboť regulace stimulace a aktivace vyžaduje určité způsoby chování, které /když se osvědčí/, se mohou upevnit jako trvalejší tendence. Lze rozeznávat aktivní a pasivní regulaci aktivace
11.6 Charakter
“Charakter je subsystém osobnosti, který umožňuje kontrolu a řízení jedincova jednání podle společenských, zejména morálních požadavků.”"

Poznámka

Práce je vhodná jako maturitní otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7440
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse