Psychologie pro pedagogy

Kategorie: Psychologie, Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se věnuje psychologii v kontextu učitelského povolání. První část seznamuje s předmětem a disciplínami psychologie a zajímá se o její význam pro učitele. Druhá část představuje metody psychologické diagnostiky a věnuje se roli a činnosti výchovného poradce.

Obsah

1.
Předmět psychologie, odvětví psychologie, význam psychologie pro učitele
1.1.
Předmět psychologie
1.2.
Disciplíny psychologie
1.3.
Význam psychologie pro učitele
2.
Metody psychologické diagnostiky a jejich využití v práci učitele. Poradenská role, spolupráce učitele a psychologa
2.1.
Metody psychologické diagnostiky
2.2.
Poradenství, spolupráce učitele a psychologa

Úryvek

"1. A PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE, ODVĚTVÍ PSYCHO-LOGIE, VÝZNAM PSYCHOLOGIE PRO UČITELE

ODVĚTVÍ PSYCHOLOGIE

Ve starověkých filozofických koncepcích se za předmět psychologie považovala duše. Název psychologie tedy pochází z řečtiny a doslova znamená nauku o duši (psyché = duše a logos = slovo). Toto vymezení odpovídá tradičnímu filozofickému názoru, který u člověka ostře odděloval tělo a duši. Na definici duše jsou a byly různé názory, za duši se považuje: dech, krev, srdce, mozek. Ve starověkém Egyptě považovali za duši, oči, pohlavní orgány; domorodí Australané např. tukový obal ledvin. Předmětem psychologie je studium duševního života člověka (to, co prožíváme a jak se chováme; studium aktuálních psychických procesů, psychických stavů a psychických vlastností).
V 19. století se psychologie formovala jako samostatná věda a hledala nové vymezení svého předmětu a k tomuto účelu užívala zejména termíny vědomí a prožívání.
• vědomí = jedna z psychických vlastností, která člověku umožňuje vytyčovat si cíle, plánovat a kontrolovat průběh činnosti. Je spjato s řečí. Patří k hlavním znakům, kterými se člověk liší od zvířat. Všechny psychické jevy však nejsou vědomé, existují také jevy polovědomé až nevědomé.
• prožívání (subjektivní, "vnitřní život člověka") = termín, kterým označujeme ten aspekt činností, který není přímo přístupný druhým lidem. Jedinec ho projevuje prostřednictvím vnějšího chování, výrazem (např. mimikou radosti, překvapení, bolesti) a řeči. Někteří psychologové zašli do opačného extrému, podle něhož je psychologie vědou o chování (behavioristé).
• chování = termín, kterým označujeme ten aspekt činností člověka či zvířete, který je objektivně přístupný pozorovatelům z okolí. Fyziologicky je to souhrn funkcí efektorů (výkonných orgánů, tj. svalů a žláz).

Výchozím pojmem v psychologii není ani prožívání, ani chování, ale člověk, jeho život, činnost a vývoj. Psychologie patří k vědám o člověku. Má mezi nimi zvláštní místo, "na pomezí" mezi vědami přírodními a společenskými.

Různé psychologické školy zdůrazňovaly určité aspekty psychologického dění:
 klasická škola navazující na počátky vědecké psychologie považuje za předmět psychologie vědomí.
 hlubinná psychologie vidí předmět psychologie ve zkoumání předvědomých a nevědomých po-chodů a stavů a teprve potom věnuje pozornost aktuálnímu vědomému psychickému dění.
 další psychologické směry považují za předmět psychologie prožívání.
 objektivní psychologie definuje psychologii jako vědu o chování.
 sovětská psychologie považovala za svůj předmět zkoumání odrazu objektivní zkušenosti moz-kem.
Současná psychologie se přiklání k názoru, že výše uvedená určení předmětu psychologie se vzá-jemně nevylučují, ale že je můžeme chápat jako jednotlivé aspekty, jejichž spojení představuje předmět psychologie.
Psychologie pak zkoumá chování a prožívání a vnitřní podmínky, z nichž vycházejí.

Psychologie se oddělila od filozofie a ustavila se jako samostatná věda později než fyzika, chemie nebo biologie. První psychologická laboratoř byla založena při univerzitě v Lipsku v roce 1879. Na začátku 20. století již začínali psychologové pracovat na školách, v průmyslu a ve zdravotnictví. Užití psychologie v praxi se značně rozšířilo v souvislosti s výběrem branců za první světové války. Největší rozmach psychologie nastal po druhé světové válce. Vzrostly poznatky oboru, stoupl počet publikací, pracovišť ve výzkumu i přímo v praxi, rozvinuly se výzkumné metody."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26351
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse