Psychologie pro pedagogy


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 5 podrobně zpracovaných okruhů ke zkoušce z psychologie pro pedagogy. První otázka se zaměřuje na druhy a vývoj citů, druhá navazuje problematikou temperamentu a charakteru. Třetí okruh se zabývá motivací a jednotlivými motivačními faktory, čtvrtý pak periodizuje psychický vývoj dle několika významných psychologických teorií. Poslední otázka sleduje kognitivní vývoj dítěte v předškolním věku a blíže představuje stádia kognitivního vývoje dle J. Piageta.

Obsah

1.
Rozvoj citového života člověka. Charakteristika citových projevů a klasifikace citů
2.
Temperament, charakter
3.
Význam motivace pro aktivitu člověka. Základní motivační faktory – potřeby, zájmy, postoje, hodnoty
4.
Periodizace a činitelé psychického vývoje
5.
Charakteristika kognitivního vývoje dítěte v předškolním věku. Piagetova studie kognitivního vývoje. Význam paměti a představivosti pro duševní rozvoj dítěte v předškolním věku

Úryvek

"Rozvoj citového života člověka. Charakteristika citových projevů a klasifikace citů.

Emoce
- Z latinského emovere = vzrušovat
- 3 složky: tělesná (zrychlený tep, pocení, chvění, základem je poplachová reakce = příprava na boj, nebo útěk), výrazové chování (bezděčné, mimovolní vnější projevy), subjektivní fenomenologická komponenta (sociální modifikace, v prvních letech spontánní, později se člověk přetvařuje, emoce skrývá, zvýrazňuje, či simuluje, pocity, cítění)
- Vztah člověka k sobě samému i k okolnímu světu.
- subjektivní hodnocení reality, které se liší od racionálního posuzování
- provázejí veškeré lidské chování

Nervová soustava – je základem osobnosti člověka, přejímá a třídí podněty z prostředí
- je zdrojem aktivity
- k citovému vzrušení vede důležitý neurofyziologický mechanismus vycházející z hypotalamu (podkorové oblasti mozku), který aktivizuje mozkovou kůru i celý organizmus, impulzy vracející se z výkonných orgánů zpět do mozku citové prožívání ještě zesilují

Cítění
- subjektivní prožitek pozitivního, či negativního
- emoce = nižší, city = vyšší
- u citového prožívání rozlišujeme: hédonickou kvalitu (líbí x nelíbí), trvání emocí (od několika sekund po roky až navždy), intenzita (napětí-uvolnění, vzrušení-uklidnění), polarita (jsou bipolární, subjektivně hodnoceny jako pozitivní, či negativní, radost-smutek, citová ambivalence = tendence ke střídání protikladných pocitů)
- jsou spontánní, nakažlivé, bezprostřední (máme od nich menší odstup, než od představ nebo myšlenek) a neopakovatelné
- základní projevy cítění: nálady (dlouhotrvající citové vztahy, delší, než city, ale kratší než citové vztahy, slabší intenzita, neustále jsme nějak citově naladění), city (zřetelné emoční prožitky svébytné kvality - radost, smutek, hněv, zoufalství), citové vztahy (city vznikající k druhým lidem, k určitým činnostem, či k sobě samému – důvěra, žárlivost, přátelství, láska)
- Afekty: prudké výbuchy citů, nemají dlouhého trvání - zlost, strach z něčeho, zděšení
- Vášně - intenzivní, hluboké a dlouhotrvající citové stavy, mohou být pro jedince zhoubné (karbanická, hra na automatech, vášeň pro alkohol), ale i rozvíjející (sportovní, čtenářská, sběratelská)
- Funkce citů: kladné city spjaty s biologicky žádoucími stavy, záporné s nežádoucími, biologicky účelně se snažíme zbavit záporných citů a dosáhnout kladných, jsou kompasem k orientaci vědomé psychické regulace a k vytváření žádoucích návyků

Dělení citů:
Vyšší a nižší city
1. vyšší city
- mravní (etické) – normy vhodného slušného chování, základní mravní principy, při hodnocení chování a činů vlastních či druhých, hanba (při přistižení u porušování etických či sociálních norem – při krádeži, lhaní), stud (v trapných situacích týkajících se osobních, intimních záležitostí, slabostí, nedostatků), pocit viny x pocit křivdy (komplexní cit, vzniká na základě vnitřních mravních kritérií)
- intelektuální – spjaty s poznávací činností člověka, s jeho zvídavostí, hledáním pravdy a smyslu života, patří sem emocionální jevy jako: pochybnost, přesvědčení, tvůrčí nadšení, trýzeň z nepoznaného
- estetické – jsou vyvolané pojímaní krásy a disharmonie vnímaných předmětů, jevů přírody, činů lidí a různých lidských výtvorů (nejen literární, hudební a výtvarné, ale i předměty denní potřeby)
- láska (nejsložitější lidský cit) – E. Fromm definuje lásku jako odpověď na problém lidské existence, láska BRATRSKÁ, MATEŘSKÁ, EROTICKÁ, SEBELÁSKA, LÁSKA K BOHU

2. nižší city – emoce, pozorujeme i u nižších živočichů, spojeny s uspokojováním základních potřeb. Změnou situace nebo vnitřního stavu organismu okamžitě mizí (uspokojení hladu, spánku, sexu)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje 7 stran skenovaného textu. Součástí práce jsou tabulky a schéma o rozsahu cca 1 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 5 až 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27443
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse