Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Psychologie pro střední školy

Psychologie pro střední školy


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje kompletní výpisky ze středoškolské psychologie. Úvodní úsek představuje psychologii jako vědu včetně jejích disciplín a směrů. Dále je pozornost věnována biologickým základům lidské psychiky a poté se práce podrobněji zaměřuje na psychické procesy, stavy a vlastnosti. Nechybí informace z vývojové psychologie a nakonec přehled psychických poruch a poradenského systému v ČR.

Obsah

1.
Psychologie jako věda
1.1.
Psychologické disciplíny
1.2.
Psychologické směry
2.
Biologické základy lidské psychiky
2.1.
Genetika
2.2.
Nervová soustava
2.3.
Hormonální soustava
3.
Psychické jevy
3.1.
Psychické procesy
3.1.1.
Vnímání
3.1.1.1.
Zrak
3.1.1.2.
Sluch
3.1.1.3.
Čich
3.1.1.4.
Hmat
3.1.1.5.
Chuť
3.1.2.
Myšlení
3.1.3.
Řeč
3.1.4.
Paměť
3.1.5.
Učení
3.1.6.
Schopnosti
3.2.
Psychické stavy
3.2.1.
Pozornost
3.2.2.
Emoce
3.3.
Psychické vlastnosti
3.3.1.
Schopnosti
3.3.2.
Temperament
3.3.3.
Charakter, povahové rysy
4.
Vývojová psychologie
4.1.
Teorie vývoje
4.2.
Období vývoje
4.2.1.
Prenatální období
4.2.2.
Batole
4.2.3.
Předškolní věk
4.2.4.
Mladší školní věk
4.2.5.
Starší školní věk
4.2.6.
Adolescence
4.2.7.
Dospělost
4.2.8.
Stáří
5.
Psychické poruchy
5.1.
Endogenní poruchy
5.2.
Organické poruchy
5.3.
Psychogenní poruchy
6.
Poradenský systém v ČR

Úryvek

"PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA
Slovo psychologie má původ v řečtině (psýché = duše, logos = rozum, věda)

Psychologie je věda zkoumající zákonitosti vzniku a vývoje psychiky, analyzuje psychické procesy a stavy, sleduje vývoje vlastnosti a chování člověka v závislosti na společenském a přírodním prostředí

Psychologie úzce spolupracuje jak s přírodními (antropologie, biologie), tak se společenskými (humanitními) vědami (filosofie, etnografie, sociologie, apod.)


PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY
Zkoumají konkrétní jev nebo problém
 Vývojová psychologie: studuje ontogenezi (vývoj) lidské psychiky
 Sociální psychologie: studuje člověka v kontextu jeho vztahů k jiným lidem i skupinám
 Psychopatologie: studuje dílčí i globální odchylky od normy psychického života
 Obecná psychologie: studium zákonitostí duševního života člověka
 Pedagogická psychologie: zabývá se problematikou školní výchovy, vyučování a vzdělávání
 Psychologie práce: zabývá se problematikou vlivu práce a pracovního prostřední na psychiku člověka a jeho výkonnost
 Klinická psychologie: zabývá se léčbou a diagnostikou duševní nemoci
 Poradenská psychologie: různé formy psychologické pomoci včetně prevence, např. manželské poradenství, poradenství pro volbu povolání atd.


PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY
Směr = myšlenkový proud, který má názor na určitou věc
 Behavorismus
Behavorismus považuje psychologii za vědu o chování
John. B. Watson - zakladatel behaviorismu, teorie učení (pokus x omyl)
I. P. Pavlov - podmíněné a nepodmíněné reflexy

 Psychoanalýza
zakladatelem je vídeňský lékař Sigmunt Freud

Sigmunt Freud rozlišuje tři stavy psychiky:
• vědomí: jedinec si plně uvědomuje jak sebe, tak i své okolí
• předvědomí: zkušenosti, zážitky, myšlenky, které si jedinec dříve uvědomoval, ale pak je zapomněl
• nevědomí: obsahy mimo oblast uvědomování, mají však vliv na chování člověka

Strukturální model je vrstevnatým modelem osobnosti
Freud v tomto systému vymezuje tři subsystémy (Id, Ego, Superego)
Ono (Id): řídí se principem slasti (při usilování o uspokojení se neohlíží na okolí)
Já(Ego): řídí se principem reality (při uspokojení bere v potaz okolí)
Nadjá (Superego): reprezentuje osobní morálku, omezení a zákazy


 Humanistická psychologie
v opozici v behaviorismu zdůrazňovala tvořivost osobnosti, oproti psychoanalytickému
nevědomí zdůraznila vědomí a sebeuvědomování

 Gestaltismus
klade důraz na úlohu celku

 Kognitivní psychologie
směr zabývající se procesy, jako je paměť, smyslové poznání, řeč, učení, představivost,
fantazie, myšlení atd.

 Transpersonální psychologie
zakladatelem je Stanislav Grof
zabývá se tzv. rozšířeným vědomím, které přesahuje rozměr individuálního života, času i prostoru (např. zážitky z období nitroděložního vývoje)"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky a tabulky o rozsahu cca 2 stran. Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse