Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Psychologie profesí syntetických oborů: možnosti výuky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity - diplomová práce

Psychologie profesí syntetických oborů: možnosti výuky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity - diplomová práce

Kategorie: Pedagogika, Sociální práce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Práce je uceleným přehledem syntetických oborů, včetně konkrétních profesí, které se s nimi pojí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojem syntetické obory. Popisuje současnou situaci v České republice a profese, které ve své praxi spoléhají na teoretické poznatky syntetických oborů. Uvádí také přehled syntetických oborů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťuje, jak na výuku psychologických disciplín nahlížejí studenti, zda se jim zdá současný rozsah psychologických disciplín v rámci studia dostatečný. Dále šetření zkoumá, zda se liší postoj ke studiu psychologických disciplín u studentů, kteří již mají zkušenost z praxe, a u studentů, kteří ještě v praxi nepůsobí. Zkoumaný vzorek tvořilo 69 studentů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Obsah

I. TEORETICKÁ ČÁST
1.
Syntetické obory
1.1
Definice pojmu „syntetický obor“
1.2
Teoretická východiska
1.3
Historie syntetických oborů
1.4
Modernizace syntetických oborů
1.5
Osobnost pracovníka syntetických oborů
1.6
Vývoj syntetických oborů u nás
2.
Syntetické obory na Pedagogické fakultě OU
2.1
Úvod
2.2
Studijní programy syntetických oborů na PdF
2.2.1
Učitelství pro mateřské školy
2.2.2
Učitelství pro první stupeň ZŠ
2.2.3
Učitelství pro druhý stupeň ZŠ, Učitelství pro SŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
2.2.4
Informační technologie ve vzdělávání
2.2.5
Rekreologie
2.2.6
Sociální pedagogika – prevence a resocializace
2.2.7
Speciální pedagogika
2.2.8
Vychovatelství
2.2.9
Asistent pedagoga
II. PRAKTICKÁ ČÁST
3.
Cíle výzkumu
4.
Hypotézy
5.
Použité metody
6.
Zkoumaný vzorek
7.
Rozbor a výsledky zkoumání
8.
Diskuze

Úryvek

" 2.4 Modernizace syntetických oborů

Jak jsem již v předchozí kapitole nastínila, zásadní změna se v oblasti pomáhajících profesí odehrála s nástupem silného proudu industrializace a urbanizace v polovině 19. století. Nově vznikající státní systémy sociálního zabezpečení původně sloužily jen jako záchranná síť pro ty opravdu nejpotřebnější, nicméně už na přelomu 19. a 20. století se objevuje myšlenka na plošnou podporu handicapovaných. Své realizace se dočkala ovšem až mnohem později, v období mezi světovými válkami a ještě výrazněji se prosadila po skončení druhé světové války.
Nové je i postavení církve. Iniciativa řádů není již tak živelná (ve smyslu pomoci každému, kdo pomoc potřebuje), je již organizovanější a jednotlivé diakonie se zaměřují na konkrétní problémy, diakonky absolvují kurzy zaměřené na práci s konkrétní skupinou. V tomto kroku lze již sledovat příklon k dnešním formám sociální práce.
Pro nově vznikající disciplínu bylo nutné ustanovit terminologii a také ji systematizovat. V první etapě etablování můžeme sledovat příklon k medicínské terminologii. Hlavními metodami práce se stala případová práce, casework, a práce s rodinou, před válkami se v Anglii začíná prosazovat také komunitní práce, práce se skupinou, především jako způsob zlepšení životních podmínek sociálně slabých obyvatel velkoměst. V poválečném období sociální práci ovlivňuje čím dál více také pedagogika a psychologie. Je kladen důraz na kontext osobnostního vývoje klienta, jeho motivaci, ale také na zjištění vlivů, které na něj působí. Koncem 40. let je v Anglii rozvíjen model terapeutické komunity, v podstatě v podobě, jak ji známe dnes. Role klienta v rozhodování je posílena, naopak úloha profesionálního managementu oslabena. Tento přístup se poději prosazuje i do práce s dalšími skupinami klientů a dnes jej dobře známe jako jednu z variant péče o klienty závislé na drogách. V padesátých letech pak vzniká také další typ pomoci – linky důvěry. Od šedesátých let se pak pomáhající profese dostávají stále více do sféry státu.
Specifickým fenoménem, který se šíří také od šedesátých let a největší boom prodělal v letech sedmdesátých, jsou různá dobrovolnická hnutí, hnutí podporující lidská práva znevýhodněných jedinců a svépomocné skupiny. Asi nejznámější z nich je organizace Anonymní Alkoholici, která byla založena již roku 1935 v USA a dnes má asi dva miliony členů po celém světě. Tyto svépomocné skupiny jsou v důsledku reakcí laické veřejnosti na chybění určité služby. Ze začátku byly odborníky přehlíženy, ale vzhledem k úspěšné praxi některých jsou nyní akceptovány jako doplněk státem poskytovaných služeb."

Poznámka

Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 26 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14353
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse