Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie se zaměřením na bezpečnost a krizové situace

Psychologie se zaměřením na bezpečnost a krizové situace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky ve stručných bodech seznamují s vybranými tématy a poznatky psychologie se zaměřením problematiku bezpečnosti a krizových situací. Specializované pasáže jsou doplněny představením psychologie jako vědy a základy obecné psychologie.

Obsah

1.
Katastrofy a jejich průběh
2.
Vymezení psychologie, vznik psychologie jako vědy, historický vývoj
3.
Psychologie disciplíny
4.
Poznávací procesy
5.
Emocionální procesy, volní procesy
6.
Psychické stavy a pozornost
7.
Sociální percepce
8.
Stres, posttraumatický stres
9.
Rozdíly mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof
10.
Chování člověka při katastrofách a živelných událostech
11.
Zátěž, stres, posttraumatické poruchy
12.
Konflikty
13.
Agrese
14.
Davy, chování v davu
15.
Syndrom vyhoření
16.
Altruismus
17.
Oběti

Úryvek

"Psychologie

Vykopalová H.:vybrané kapitoly se sociální psychologie v kontextu komunikace.
Základy psychosociální přípravy humanitárních jednotek ČČK.
Štětina J. medicína katastrof a hromadného neštěstí.
Členění katastrof
1) Přírodní a klimatické
a) tektonické-zemětřesení a jejich důsledky:
-sesuv půdy
-zemětřesení
-tsunami
-požáry
-epidemie
-hladomor

b) telurické-sopečná činnost:
-bahnotok
-sopečné povodně, lávová pole
-sopečný spad, plyny

c) topologické-krajinně terénní:
-povodně
-sesuvy půdy
-laviny

d) meteorologické:
-povětrnostní
-cyklony
-extrémní sucha, horka, mrazy
-přívalové deště2) Způsobené lidskou aktivitou-antropogenní
a) válečné konflikty, mimořádná situace vojensko-politického charakteru v době míru:
-náhodný jaderný úder
-pád jaderného nosiče
-nacionalistické konflikty
-teroristická a diverzní činnost
-emigrační vlny

b) civilizační katastrofy vyskytující se v
-dopravě, průmyslu, vodních dílech
-toxické odpady
-velké požáry, jaderná energie

Každá katastrofy má svůj průběh, který se odehrává v různých časových etapách. Jednotlivé etapy mohou trvat od sekund, nebo minut, až po hodiny nebo dny. Jednotlivé etapy mají i svou specifickou dynamiku. Obecně jsou rozlišovány následující etapy časového průběhu katastrofy.

Etapa varovná- tj. první příznaky a informace a možnostech vzniku katastrofy

Etapa vzniku ohrožení – jednoznačné zprávy a příznaky o reálném vzniku katastrofy

Etapa úderu – vznik devastace

Etapa orientace – registrace ztrát

Etapa zachraňování – poskytování neodkladné zdravotní péče

Etapa nápravy – pomoc humanitárních jednotek a dalších

Etapa adaptace – Vyrovnávání se ze vzniklou situací, možnost vzniku posttraumatické stresové poruchy

Psychologie

Definice-dle W.Wundta se do konce 19.stol objevovaly 2 definice Psychologie:
1. psychologie je věda o duši
2. psychologie je věda o vnitřní zkušenosti
Behavoristická definice - psychologie je věda o chování člověka i zvířat (pavlova)
Filosofická definice (Rubinštejn)-psychologie je věda o psychických jevech, které jsou funkcí mozku, odrazem objektivní zkušenosti. Na základě vjemu, které se nanášejí do mozku si člověk dokáže vybavit.
Vznik psychologie jako vědy, historický vývoj
-východiska kořeny ve filosofii:
První názory:
-Egypťané za centrum duševního života pokládali srdce, oduševnělé jsou kosti a krev, centrem duševního života je srdce.
-Indie 15.stol. př.n.l. - duše plnila 2 funkce: vitální a psychickou, učení o karmě (osudu), který se uskutečňuje v inkarnaci=důsledek minulých životů.
-Buddhismus (6. -5. stol př.n.l.)-důraz na psychické a fyzické fenomény.
-Čína (2.-1.století př.n.l.) počátek psycholog.názorů spojen s konfuciem (551-497př.n.l.) - základní charakterologie.
-Staré Řecko – 2 silné filozofické proudy:
1.mystický(Pythagoras-duše jako nehmotná substance, nesmrtelná, nepodléhajícím přírodním zákonům),Platón,Aristoteles-spis o Duši,základce všeho bytí je pralátka,ze které vznikají 4 živly: voda,země,vzduch,oheň.
2.naivně materialistický vedoucí k monismu a racionalismu: Demokritos,vznik atomů,ze kterých se skládá duše,Hippokratés-4 šťávy v těle,nauka o temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatiky). Sofisté a Sokrates-důraz na poznání sebe sama,nejvyšší složkou duše je rozum.Herakleitos-duše je jedno z přechodných skupenství hmoty.
Pokračování
-epikureismus a stoicismus
-křesťanství
-renesance
-empirismus
-asocianismus
-Senzualismus
Darwin-počátky experimentálního výzkumu
Behavorismus - věda zkoumající chování-zvířat i člověka
19.stol.počátky reflexologie-Pavlov
Vznik experiment.psychologie-19.stol. ustavení psychologie jako vědy-Wundt
20.stol-Freud-psychoanalýza"

Poznámka

Součástí práce je schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27527
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse