Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Psychologie - témata k absolutoriu

Psychologie - témata k absolutoriu

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá jedenácti vypracovanými okruhy témat z oboru psychologie. Věnuje se problematice psychologie a sociologie řízení, všímá si lidí v organizaci a osobnosti řídícího pracovníka - manažera. Rozebírá témata sociální pozice a role řídícího pracovníka, interakce a komunikace v organizaci a sociální percepce. Rozpracovává sociální komunikaci, vyjednávání a ovlivňování v pracovním procesu. Řeší otázku motivace, popisuje její teorii, uvádí výkonnost a spokojenost pracovníků.

Obsah

1.
Psychologie a sociologie řízení
1.1.
Předmět a vývoj manažerské psychologie a sociologie
1.2.
Koncepce řídící práce v rámci organizace
1.3.
Psychologická a sociologická expertíza v rámci organizace
2.
Lidé v organizaci
2.1.
Člověk jako osobnost
2.2.
Osobnost člověka z hlediska nároků na jeho pracovní uplatnění
2.3.
Pracovní skupina v organizaci
2.4.
Tým a týmová práce
3.
Řídící pracovník – manažer
3.1.
Objektivní a subjektivní podmínky řízení
3.2.
Osobnost manažera
4.
Sociální pozice a role řídícího pracovníka
4.1.
Manažer a jeho činnost z hlediska komunikace pracovníky
4.2.
Pracovní kariéra úspěšného řídícího pracovníka
4.3.
Duševní hygiena v životě manažera
5.
Interakce a komunikace v organizaci
6.
Sociální percepce
6.1.
Základní charakteristika
6.2.
Dílčí komponenty procesu sociální percepce
6.3.
Průběh procesu sociální percepce
7.
Sociální komunikace
7.1.
Druhy a formy komunikace
7.2.
Problémy a nedostatky v sociální komunikaci
7.3.
Zásady efektivní komunikace
8.
Vyjednávání
8.1.
Proces vyjednávání
8.2.
Typy vyjednávání
9.
Ovlivňování v pracovním procesu
9.1.
Vymezení problematiky motivace
9.2.
Obecná charakteristika a základní pojmy
9.3.
Zdroje a dynamika motivace
9.4.
Motivace a výkon, motivační program, motivace k práci
10.
Teorie motivace
10.1.
Teorie motivace pracovního jednání
10.2.
Motivace pracovního jednání v koncepcích řízení
10.3.
Možnosti využití poznatků o motivaci v praxi
11.
Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků
11.1.
Možnosti zkoumání motivace a spokojenosti pracovníků
11.2.
Stimulace jako ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti pracovníků

Úryvek

"20 – Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků
a) Možnosti zkoumání motivace a spokojenosti pracovníků
b) Stimulace jako ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti pracovníků

- Motivace je velmi špatně měřitelná – nikdy nedostaneme přesná data
- Dá se trochu měřit standardizovaným dotazníkem

Motivace a stimulace
Motivace a stimulace spolu navzájem souvisí. Smyslem stimulace je podnítit u pracovníka jeho aktivitu nebo ji omezit. Stimulace působí na pracovní jednání i nepřímo. Při řízení pracovní skupiny je třeba usilovat o to, aby stimulace lidí v práci měla určitý řád. K tomu slouží zdůraznění významu různých forem společenského hodnocení práce. Např. hmotná zainteresovanost pracovníků, neformální pracovní hodnocení, společenské hodnocení práce a profese, pracovní podmínky a pracovní režim jednocení jednotlivce v prac. skupině, porovnávání výsledků pracovní činnosti, vliv osobnosti a jednání řídícího pracovníka apod. Účinnost stimulačních prostředků na motivaci pracovního jednání je velmi proměnlivá.
motivace = vnitřní síla
stimulace = vnější pohnutka
- příklady: mzda, pocit dobře vykonané práce, kolektiv, možnost seberozvíjení, blížící se konec pracovní doby, trest, povýšení, zabezpečení rodiny, stálost zaměstnání, přístup vedoucího, uplatnění vlastních nápadů, podnikové výhody, klima ve firmě, hodnocení podřízeného, prestiž firmy, pracovní podmínky
- stimulem je také obsah práce
 apely působící na obsah práce
- apel na tvořivé myšlení
- na samostatnost (autonomii)
- na koncepční myšlení
- hrdosti na práci
- na prestiž
- na hrdost na vlastní schopnosti
- moci
- sebekontroly
- osobního rozvoje
- estetický
- společenský
- nebe nad hlavou
- jistoty
- stimul povzbuzování a neformální hodnocení – neveřejné, porbíhá uvnitř pracoviště, může přerůst i ve veřejné – formalizované hodnocení
- atmosféra pracovní skupiny – měla by být spolupracující, může přejít v rivalitu – soupeření
- identifikace s prací a podnikem
- podniky mají své motivační programy
- metoda cukr a bič  buď odměna, nebo trest"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Psána z velké části heslovitou formou. Jedná se o témata z oblasti psychologie k absolutoriu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9905
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse