Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie - vypracované otázky

Psychologie - vypracované otázky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z psychologie. Text heslovitě definuje předmět psychologie a popisuje psychologický vývoj. Dále uvádí nejen vnímání, vědomí a představy, ale také učení, paměť a myšlení. Závěr pojednává o motivaci a emocích. Rovněž jsou charakterizovány základní pojmy ze sociální psychologie.

Obsah

1.
Úvod do psychologie
1.1.
Definice psychologie
1.2.
Předmět psychologie
1.3.
Paradigma současné psychologie
1.4.
Základní teoretické obory psychologie
1.5.
Obranné mechanismy
2.
Psychologický vývoj
2.1.
Jednotlivá období lidského života
2.2.
Interakce dědičnosti a prostředí, zrání
2.3.
Freud - model pudového vývoje
2.4.
Erikson – model psychosociálního vývoje
2.5.
Piaget – model kognitivního vývoje
2.6.
Kohlberg – model vývoje morálky
3.
Vnímání
3.1.
Senzorické a percepční procesy
3.2.
Absolutní a rozdílový práh, adaptace
3.3.
Zákony organizace percepčního pole
3.4.
Percepční konstanty
3.5.
Vliv kontextu na vnímání
3.6.
Pozornost (bezděčná a záměrná)
3.7.
Optické klamy
4.
Vědomí
4.1.
Vědomí, předvědomí, nevědomí, rozdělené vědomí
4.2.
Spánek, cirkadiánní rytmus
5.
Představy a fantazie
5.1.
Druhy představ
5.2.
Funkce představ
6.
Učení
6.1.
Definice učení
6.2.
Geneticky naprogramované typy učení
6.3.
Klasické podmiňování
6.4.
Procesy provázející klasické podmiňování
6.5.
Operantní (instrumentální) podmiňování
6.5.1.
Průkopnické výzkumy provedly Thorndike a Skinner
6.5.2.
Rozdíly mezi klasickým a instrumentálním chování:
6.5.3.
Učení vhledem
7.
Paměť
7.1.
Fáze paměti (vštípení, uchovávání, vybavení)
7.2.
Druhy paměti (senzorická, krátkodobá, dlouhodobá)
8.
Myšlení
8.1.
Definice
8.2.
Druhy myšlení
8.3.
Aristotelovy formy myšlení
8.4.
Myšlenkové operace (logické a heuristické postupy)
8.5.
Usuzování
8.6.
Rozhodování, intuitivní statistika
8.7.
Faktory ovlivňující řešení problémů
8.8.
Odbornost a myšlení
8.9.
Reproduktivní a produktivní myšlení
9.
Motivace
9.1.
Definice
9.2.
Druhy lidských motivů (stimulační, sociální, individuální psychické)
9.3.
Teorie optimální úrovně aktivace
9.4.
Potřeba proměnlivých senzorických podnětů
9.5.
Teorie protikladných procesů
9.6.
Hierarchická teorie potřeb (Maslow)
10.
Emoce
10.1.
Pojem emoce, její složky
10.2.
Přístupy ke studiu emocí
10.3.
Izardova teorie diskrétních emocí
10.4.
Obecná charakteristika citových projevů
10.5.
Organizace emoční zkušenosti
11.
Vybrané pojmy sociální psychologie
11.1.
Základní mechanismy sociální interakce v sociálním a kulturním kontextu
11.2.
Schéma rolí, schéma osoby, sebeschéma
11.3.
Sociální identita

Úryvek

"4. VĚDOMÍ

vědomí, předvědomí, nevědomí, rozdělené vědomí
Vědomí – obvyklý stav uvědomování si vnitřních a vnějších podnětů
Bdělé vědomí – vigilace – optimální stav CNS
Předvědomí – vědomí se neustále mění tím, že nepřetržitě vybíráme nějaké podněty, jiné ignorujeme (nejsme schopni zaměřovat pozornost na všechny podněty, pozornost je selektivní)
Nevědomí – obsahuje vytěsněné vzpomínky a přání; mohou ovlivňovat naši činnost
- podle Freuda jsou příčinou duševních poruch právě nevědomé obsahy
- vystupují jako chybné úkony, přeřeknutí, ve snech
- vyvolávají se např. časem, násilným podnětem, …
Rozdělené vědomí - důležitou funkcí vědomí je řízení našich činů, některé aktivity jsou po častém opakování zautomatizovány (řízení auta)

spánek, cirkadiánní rytmus
Spánek … společné znaky s bděním:
- myšlení - i když ve spánku myslíme jinak
- vytváření vzpomínek - pamatování si snů
- plánování - někdo je schopen se v danou hodinu vzbudit
spánkový režim: - novorozenci rychle střídají fáze spánku a bdění, rytmus spát v noci a bdít ve dne se ustavuje po čase
- nemluvně spí 13 - 17 hodin denně, dospělý v průměru 8 hodin
cirkadiánní rytmus - cykličnost tělesných funkcí; některé probíhají ve dne, jiné mají své období v noci
- v podmínkách, kdy jedinec nemůže kontrolovat čas pomocí střídání dne a noci, má tento cyklus tendenci dodržovat periodu 25 hodin


spánková stadia – NREM a REM spánek
(tj. 4 spánková stadia + paradoxní spánek = REM spánek, tj.spánek s rychlými očními pohyby)
 1. spánkové stadium tvoří v podstatě přechod ze stavu bdění do hlubších spánkových stádií
 2. spánkové stadium - výskyt spánkových vřetének a K-komplexů
 3. a 4. spánkové stadium – charakterizováno pomalými vlnami delta, je problém jedince vzbudit; hluboký spánek
- tato 4 stadia se nazývají non-REM (NREM) spánek

NREM spánek - oční pohyby skoro nejsou, zpomalená srdeční a dechová frekvence, nízká mozková aktivita, zahálející mozek, relaxované tělo
Asi po první hodině spánku se dostavuje první fáze REM"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 23 stran. Práce obsahuje schémata a tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19386
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse