Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie - vypracované otázky

Psychologie - vypracované otázky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky zpracovávají 29 témat z psychologie. Poskytují základní informace, představují významné osobnosti a definují pojmy jako vědomí, vjem, či osobnost. Charakterizují bioenergetiku, všímají si psychologických procesů a také se věnují oblasti profesionální komunikace. Kompletní seznam vypracovaných témat naleznete níže.

Obsah

1.
Úvod do studia psychologie
1.1.
Charakteristika psychologie
1.2.
Vývoj
1.3.
Obory psychologie
1.4.
Metody používané v psychologii
2.
Zdroje nové vědy
2.1.
Vznik nových paradigmat ve 20. století
2.2.
Člověk a svět v pohledu systémově holistického světonázoru
2.3.
Principy holistického paradigmatu, princip hologramu
3.
Vnímání skutečnosti, průběh vjemu
3.1.
Psychické procesy
3.2.
Psychické stavy
3.3.
Vjem
3.4.
Počitek a vjem
3.5.
Průběh vjemu
3.6.
Úroveň těla
3.7.
Vnímání
3.7.1.
Zákonitosti
3.8.
Představivost
3.9.
Myšlení
3.10.
Řeč
3.11.
Pozornost
4.
Základní pojmy vědy o člověku a jeho psychice
4.1.
Psychosomatická koncepce-celostní pohled, jednota a dualita
4.2.
Emoce v pohledu holistických přístupů
5.
Informační teorie psychiky, struktura psychiky
5.1.
Přenos informace, stavy zúženého vědomí
5.2.
Bolest psychická a fyzická
6.
Zakladatelé nových psychologických teorií a škol
7.
Vědomí člověka
7.1.
Pojem a charakteristika vědomí
7.2.
Vývoj lidského vědomí, zrod integrálního vědomí (J. Gebser)
7.3.
Charakteristické rysy integrálního vědomí
8.
Vědomí z hlediska lékařského, psychologického
8.1.
Vědomí ve smyslu bdělosti, bezvědomí
8.2.
Struktury a vlastnosti vědomí
9.
Lidské vědomí z pohledu vědců
9.1.
Nové studie v oblasti vědomí
10.
Změněné stavy vědomí
10.1.
Vztahy mezi vědomím a podvědomím
10.2.
Frekvence mozkových vln
10.3.
Schizofyziologie
11.
Některé techniky práce s podvědomou oblastí
11.1.
Princip úspěchu a kvalita života
11.2.
Subliminální techniky
11.3.
Relaxační technologie ASYS
12.
Osobnost
12.1.
Psychologie osobnosti v pojmech
12.2.
Osobnost jako integrace
13.
Pohledy na osobnost z hlediska psychologických směrů
13.1.
Nové definice osobnosti
13.2.
Interiorizace, participace, socializace
13.3
Spiritualizace, meditace, transcendence
14.
Osoba a osobnost z pohledu biosyntézy
14.1.
Teoretické předpoklady osobnosti, tři roviny existenční hloubky
14.2.
Přínos nových psychologických směrů a škol pro psychologii osobnosti
14.3.
Socializace osobnosti
15.
Osobnost proaktivní a reaktivní
15.1.
Závislost
15.2.
Svoboda
15.3.
Odpovědnost
16.
Struktura osobnosti
16.1.
Psychické vlastnosti, klasifikace motivů
16.2.
Vlohy a výsledky učení v sociální oblasti, vlastnosti charakterové
16.3.
Emotivita a motivace v základních typologiích
17.
Bioenergetika
17.1.
Albert Ignatěnko
17.2.
Alexander Lowen
17.3.
Bioenergetika= obnovení toku energie
18.
Energetický koncept osobnosti
18.1.
Základní teoretické předpoklady energoinformační koncepce člověka
18.2.
Základní bioenergie jedince podle Genadine Malachova
18.3.
Jemnohmotná anatomie člověka v koncepci Alberta Ignatěnka
19.
Autoregulační metody rozvoje osobnosti
20.
Etika charakteru, etika osobnosti
21.
Zdravé a narušené psychosou
21.1.
Koncepce psychického zdraví a nemoci
21.2.
Somatické, psychické a duchovní aspekty zdraví
21.3.
Charakteristika a princip bolesti, úloha sestry při ovlivňování bolesti
22.
Témata levého a pravého mozku
22.1.
Témata levého mozku
22.2.
Témata pravého mozku
23.
Úzdrava člověka, navrácení úplnosti
23.1.
Charakteristika principu úzdravy
23.2.
Bioenergetika
23.3.
Bioenergetika je terapií
24.
Princip informace a energie
24.1.
Základní bioenergie jedince podle Genadine Malachova
25.
Srdce jako integrující činitel v rozvoji osobnosti
25.1.
Komunikační cesty srdce
25.2.
Srdce jako klíčový aspekt osobnosti, energie koherentního srdce
25.3.
Vztah sestry a klienta, umění naslouchat, schopnost empatie
26.
Vztahy mezi vědomím a podvědomím
26.1.
Charakteristika obou prostorů niterného světa
26.2.
Systém One Brain
27.
Poruchy psychologických procesů a stavů
27.1.
Psychické procesy
27.2.
Psychické stavy
27.3.
Vnímání
27.4.
Porucha paměti
27.5.
Poruchy myšlení
27.6.
Některé projevy nerovnováhy v práci mozkových hemisfér
27.7.
Překážky v uspokojování motivů: frustrace, deprivace, konflikt, aj.
28.
Profesionální komunikace
28.1.
Terapeutická komunikace
28.2.
Sociální
28.3.
Specifická
28.3.1.
Agresivní pacient
28.3.2.
Depresivní pacient
28.3.3.
Úzkostný pacient
28.3.4.
Vážně nemocný pacient
29.
Psychologická problematika umírání a smrti
29.1.
Mentálně-racionální pohled na smrt člověka v současné medicíně
29.2.
Posmrtný život
29.3.
Konec existence
29.4.
Kontinuita existence
30.
Zdroje

Úryvek

"2. Zdroje nové vědy
Vznik nových paradigmat ve 20. Století, ovlivnění psychologie novými směry
Vesmír nevznikl náhodným seskupením atomů a molekul (velmi nepravděpodobné). Doktor Grof v knize Holotropní vědomí: „pravděpodobnost, že by vesmír vznikl náhodným seskupením atomů je asi tak vysoká, jako kdyby tornádo přelétlo nad hromadou šrotu a náhodně by z něj sestavilo Boeing 447. “
Několik století diktuje Newtonská perspektivista co je a co není přijatelným prožitkem reality. V rámci této perspektivy se naše duševní funkce omezují na přijímání informací pouze ze smyslových orgánů: zavzorcované bez možnosti vnímat realitu i z jiného úhlu pohledu, což je podporováno i některými vědeckými systémy.
Jiné chápání a vnímání objektivní reality= konsensuální reality, co naše kultura považuje za pouze pravdivé a správné musí být odmítnuto.

Člověk a svět v pohledu systémově holistického světonázoru
Vnímání objektivní reality se rozdělilo v posledních dvou desetiletích do dvou směrů:
• Výzkum subjaderné oblasti: Hmota v obřích urychlovačích, která se chovala chvíli jako částice a chvíli jako vlnění: vlnově částicový paradox. Které se ztratily v dynamickém vakuu.
o --- Svět se nám jeví jako uspořádání pevných předmětů, ale ve skutečnosti je složitým uspořádáním propojených událostí a vztahů
• Astrofyzikální výzkum: Newtonské pojetí vesmíru se hroutí v Einsteinově teorii reaktivity:
o Prostor není pouze trojrozměrný
o Čas není jednosměrný
o Prostor a čas nejsou oddělené jednotky
o Prostor a čas jsou integrovány do časoprostoru: mizí hranice mezi hmotou a prázdným vesmírem
Podle těchto výzkumů se na vědomí pohlíží jako na integrální součást celého vesmíru a rozhodně se neomezuje pouze na činnost uvnitř lebky. Vesmír a vědomí je složitý systém vibrací a ne seskupení pevných objektů.

Principy holistického paradigmatu, princip hologramu
Jedním ze základních aspektů vibračních systémů je existence holografických mechanizmů, které lze definovat a demonstrovat na příkladech optické holografie.
Optická holografie: fotografický proces, který používá laserové a soudržné světlo téže vlnové délky pro vytvoření trojrozměrného obrazu v prostoru: Hologramu
Hologram je třídimenzionální fotografie vytvořená pomocí laseru, jestliže hologram rozdělíme na více částí, každá fotografie bude obsahovat menší nedotčenou verzi původního obrázku, každá část obsahuje verzi o celku. Hologram nám poskytuje řád v porozumění organizaci života: nejlepší cestou výzkumu je hluboká analýza každé nejmenší částí celku.

3. Vnímání skutečnosti, průběh vjemu
Užití psychologické terminologie v praxi, psychické procesy
Čití, vnímání, představivost, myšlení, řeč, pozornost
Průběh vjemu
Psychické procesy"

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 0,5 - 4 strany. Práce obsahuje tabulku, schéma a několik doprovodných fotografií, rozsah čistého textu je cca 42 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21782
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse