Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie - vypracované otázky ke SZZ

Psychologie - vypracované otázky ke SZZ

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá z 26 vypracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z psychologie. Obsahuje všechny podstatné informace, vysvětluje hlavní pojmy a procesy a seznamuje se základní typologií. Postihuje celou řadu témat zabývajících se například vznikem psychologie, utvářením osobnosti, inteligencí, vývojovými etapami života, učením či rodinou a jejími funkcemi. Úplný seznam je uveden níže.

Obsah

1.
Vznik psychologie jako vědecké disciplíny
1.1
Soustava psychologických věd
2.
Poznávací procesy
2.1
Klasifikace
2.2
Vzájemné vztahy
2.2.1
Čivost, vnímání, myšlení, paměť, představa, fantazie
2.3
Poruchy procesů
3.
Myšlenkové operace a jejich psychologický výklad
4.
Pozornost, zařazení do systému psychických procesů
5.
Dynamika a poruchy osobnosti
5.1
Vlastnosti aktivačně motivační
5.2
Postojové a další stránky osobnosti
6.
Temperament a teorie temperamentu
6.1
Charakterové vlastnosti
7.
Osobnostní komponenty
7.1
Jejich role v práci managera, personalisty, učitele, lektora
8.
Sociální interakce, typy a druhy, sociální normy
9.
Integrace osobnosti
9.1
Sebepojetí, identita, seberealizace
9.2
Problematika utváření osobnosti
10.
Vlohy, schopnosti a inteligence
10.1
Druhy inteligence
11.
Psychologické, sociálně ekonomické kontexty negativních společenských jevů
12.
Konflikty
12.1
Mechanismy jejich vzniku
12.2
Modely zvládání konfliktu v interakcích, v sociálních skupinách
12.3
Mechanismy manipulace a jejich zvládání
13.
Psychologické aspekty stresu
13.1
Symptomy vyhoření a jejich možná prevence
14.
Vznik předsudků a možnosti jejich změny
14.1
Mezikulturní rozdíly – minority a majorita
15.
Vývojové etapy života člověka
15.1
Z pohledu psychologie
15.2
Z pohledu pedagogiky
15.3
Z pohledu sociologie
16.
Poradenství ve vzdělání a výběru povolání
16.1
Psychologické kontexty nezaměstnanosti
17.
Pracovní a studijní výkon, volní jednání
18.
Motivace k učení, specifické poruchy učení
18.1
Zvyšování kvalifikace v pracovním zařazení
19.
Psychosociální dovednosti a schopnosti
19.1
Způsoby jejich výcviku
19.2
Vzdělávací aktivity v této oblasti
20.
Význam rodiny pro zdravý duševní vývoj jedince
21.
Determinace psychického vývoje
21.1
Vztah zrání a učení ve vývoji
21.2
Obecné znaky psychického vývoje
22.
Vývojové etapy dětství, funkce hry a učení
23.
Vývojové etapy dospívání
23.1
Specifika v období pubescence a adolescence
24.
Stárnutí a stáří, změny v psychice seniora
25.
Základní psychologické směry
25.1
Jejich vztah k pedagogické psychologii
25.1
Asocianismus
25.2
Behaviorismus
25.3
Kognitivistická psychologie
26.
Psychologie zdraví
26.1
Relaxace, volný čas

Úryvek

"6. TEMPERAMENT, TEORIE TEMPERAMENTU, CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI
TEMPERAMENT
• vrozená dynamika prožívání a chování (určuje mimo jiné i psychomotorické tempo, přizpůsobivost změnám, odolnost, důraznost aj.
• dříve se používal pojem letora
• duševní vlastnost, která určuje způsob jednání a chování a vyjadřuje stav citové vzrušivosti (živost, impulsivnost, pomalost, aktivita, pasivita…)
• temperament určuje JAK • charakter určuje CO
• je do určité míry vrozený, ale je možno ovlivnit výchovou, způsobem života, prostředí, věk
• do určité míry je určován vrozenými dispozicemi (předpoklady, sklony = činnost CNS)

Typy temperamentu (Hippokratova teorie):
• cholerik (cholé – žluč) – snadno vzrušivý, investuj příliš mnoho energie; labilita
• sangvinik (sanguis – krev) – vytrvalý, optimálně aktivovaný, optimista
• flegmatik (flegma – hlen) – soustředěný, nerad mění zvyky; stabilní, spolehlivý
• melancholik (melaina cholé – černá žluč) – silně požívající i nepatrné dojmy – hluboké, trvalé city (př. otec i dítě cholerik → nepodporovat!; naučit zvládat afekty, netolerovat dítěti (neomlouvat je to cholerik, nedá se s tím nic dělat!!!)

Charakter
Psychické vlastnosti = rysy osobnosti
- je ještě méně vrozený a neměnný než jiné duševní vlastnosti
- formuluje se v průběhu života , projevuje se ve všem, co čl.dělá

Proces vývoje charakterové vlast.
1)stadium mravního přizpůsobování-např.pořádkumilovnost-trest→dítě uklízí pod pohrůžkou
2)dítě si uklízí,protože se na sebe dívá pohledem rodičů
3)Interiorizace mravního principu-uklízí samo od sebe
4)exteriorizace mravního principu

7. OSOBNOSTNÍ KOMPONENTY A JEJICH ROLE V PRÁCI MANAGERA, PERSONALISTY A UČITELE, LEKTORA
Pro různé profese jsou důležité sady kompetencí, které se mírně nebo výrazněji odlišují v závislosti jak odlišné, činnosti a role je potřeba provádět a naplňovat pro efektivní provádění té, které profese.
Role managera, personalisty a učitele, lektora má mnoho společné
Funkce a role manažera
Přístup manažerských funkcí vychází z předpokladu, že dosažení cílů organizace, a tím vlastně plnění poslání manažerské práce, je nejlépe zajištěno vzájemným souladem (harmonizací) manažerských funkcí. Každou ze sekvenčních manažerských funkcí -"plánování - organizování - výběr a rozmístění spolupracovníků - vedení spolupracovníků - kontroly" prostupují tzv. funkce paralelní - analyzování řešených problémů, rozhodování, realizaci, resp. implementaci, včetně koordinace, popř. jindy označované jako průběžné manažerské funkce."

Poznámka

Práce je částečné psaná v odrážkách. Obsahuje 1 obrázek o velikosti necelé půl strany. Rozsah jednotlivých otázek je 0,5 až 3 strany.
Část práce je zkopírovaná z internetu, jedná se především o otázky číslo 7, 15, 20, 23 a 26.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse