Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Psychologie zdraví - výtahy z knih

Psychologie zdraví - výtahy z knih

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vymezením psychologie zdraví. Seznamuje s fyziologií stresu. Charakterizuje nejen vztah náročných životních situací a technik a jejich vyrovnávání se s nimi ke zdraví, ale také vliv negativních emocí na zdraví. Věnuje se syndromu vyhoření, psychoneuroimunologii, včetně dopadu pohybové aktivity na člověka. Pojednává o duševní hygieně a chování poškozující zdraví. Popisuje zvyšování odolnosti vůči stresu změnou postoje. Nastiňuje význam psychosociálních dovedností při ochraně duševního zdraví. V závěru zmiňuje alfa aktivitu mozku.

Obsah

1.
Psychologie zdraví (PSZD) - předmět
1.1.
Hlavní charakteristiky PSZD
1.2.
Důvody pro zrod PSZD
1.3.
Psychologie ve zdravotnictví
1.4.
Psychosomatická medicína
1.5.
Behaviorální medicína
1.6.
Psychologie zdraví v České republice
1.7.
Zdraví
1.7.1.
Přehled teorií zdraví
1.8.
Programy PSZD
1.8.1.
Programy PSZD v zahraničí
1.9.
Aplikace PSZD v pracovním prostředí
1.10.
Aplikace PSZD ve veřejném zdravotnictví
1.11.
Zdraví životní styl
1.12.
Programy aplikace PSZD v České republice
2.
Fyziologie stresu
2.1.
Osobnosti
2.2.
Definice stresu
2.3.
Příznaky stresu
2.3.1.
Fyziologické příznaky stresu
2.3.2.
Emocionální - citové- příznaky stresu
2.3.3.
Chování a jednání ve stresu - behaviorální příznaky stresu
2.4.
Analýza stresorů
2.4.1.
Vztah charakteristik zaměstnání a stresu
2.4.2.
Hluk
2.4.3.
Spánek
2.4.4.
Vztahy mezi lidmi
2.4.5.
Negativní sociální jevy - obavy z kriminálních činů
2.4.6.
Nesvoboda a pocit bezmoci
2.4.7.
Dlouhodobé napětí
2.4.8.
Omezený prostor
2.5.
Diagnostika stresu
2.6.
Somatizace stresu - jak působí stres na zdravotní stav
2.6.1.
Stres a některá onemocnění
2.6.2.
Vztah stresu a negativních emocionálních stavů
3.
Vztah náročných životních situací a technik vyrovnávání se s nimi ke zdraví
3.1.
Definice zvládání
3.2.
Osobnostní charakteristiky, které hrají roli při zvládání stresu
3.3.
Efektivní formy boje se životními těžkostmi
3.4.
Styly zvládání těžkostí
3.5.
Strategie zvládání stresu
3.6.
Cíle zvládání stresu
3.7.
Techniky, které umožňují lepší zvládání těžkostí
4.
Emocionalita a lidské zdraví. Vliv negativních emocí na zdraví
4.1.
Emoce a jejich vliv na lidské zdraví
4.2.
Negativní emoce a zdraví
4.3.
Emocionální poranění
4.3.1.
Prenatální emocionální poranění
4.3.2.
Emocionální poranění v dětství
4.3.3.
Emocionální poranění v adolescenci
4.3.4.
Emocionální poranění v dospělosti
4.4.
Problematika odpuštění
4.4.1.
Nesprávné interpretace odpuštění
4.4.2.
Skutečné, pravé odpuštění
5.
Syndrom vyhoření a jak mu čelit
5.1.
Příznaky vyhoření
5.2.
Diagnostika vyhoření
5.3.
Jak předcházet vyhoření
6.
Psychoneuroimunologie
6.1.
Imunologie
6.2.
Činnost nespecifického imunitního systému
6.3.
Činnost specifického imunitního systému
6.4.
Imunizace
6.5.
Příklady dysfunkce imunitního systému
6.6.
Vztah imunitního systému a psychologických jevů
7.Pohybová aktivita, její dopad na psychiku člověka
7.1.
Význam vitálních látek pro tělesné a duševní zdraví, role výživy v prevenci onemocnění
8.
Duševní hygiena a její význam v prevenci psychosomatických onemocnění
8.1.
Sebevýchova
8.2.
Zrání osobnosti
8.3.
Diagnostika duševního zdraví
8.4.
Obecné předpoklady duševní rovnováhy
8.5.
Neurózy
8.5.1.
Fischer uvádí činitele, kteří predisponují jedince k neuróze
8.5.2.
Werner určil interpersonální a extrapersonální podmínky neurotického vývoje
8.5.3.
Syřišťová uvádí faktory snižující toleranci jedince k zátěži
8.6.
Neuroticismus
8.6.1.
Neurotičnost žáků
8.6.2.
Příčiny vzniku neuróz u dětí
8.6.3.
Projevy dětské neurózy
8.7.
Specifické stresory učitelské profese
8.8.
Duševní hygiena ve škole
8.8.1.
Vliv učitele na duševní rovnováhu žáků
8.8.2.
Problémy školní zralosti
8.8.3.
Přetěžování žáka
8.8.4.
Respektování didaktických zásad
8.8.5.
Další aspekty duševní hygieny ve vyučování
8.8.6.
Možnosti aktivního provádění duševní hygieny na školách
9.
Chování poškozující zdraví
9.1.
Kouření
9.1.1.
Prevence kouření
9.2.
Alkoholismus
9.2.1.
Teorie alkoholismu
9.2.2.
Boj s alkoholismem
9.3.
Drogová závislost
9.3.1.
Léčení drogově závislých
9.4.
Prevence
9.5.
Rizikový sex
9.6.
Gamblerství
9.7.
Obezita
9.7.1.
Teorie obezity
9.7.2.
Zdravotní problémy obézních lidí
9.7.3.
Modely regulace váhy
9.8.
Nehody a úrazy
9.9.
Psychologické aspekty zdravotně nebezpečného chování
10.
Zvyšování odolnosti vůči stresu změnou postoje
10.1.
Zvyšování sebedůvěry
10.2.
Pojetí sociální opory v rámci zvládání stresu
10.3.
Teorie sociální opory
10.4.
Pojmy vztahující se k otázkám sociální opory
10.5.
Druhy sociální opory
10.6.
Teorie sociální opory
10.6.1.
Teorie připoutání
10.6.2.
Teorie podpůrných sociálních vztahů
10.6.3.
Pojetí sociální opory v rámci opěrné sociální sítě
10.6.4.
Pojetí sociální opory jako uspokojování sociálních potřeb
10.6.5.
Pojetí sociální opory v rámci zvládání stresu
10.6.6.
Obecný a specifický vliv sociální opory
10.6.7.
Pojetí sociální opory jako nárazníku
10.7.
Vztah sociální opory ke zdravotnímu stavu
10.8.
Odvrácená strana sociální pomoci
11.
Význam psychosociálních dovedností při ochraně duševního zdraví
11.1.
Agresivita
11.1.1.
Agresivní dítě
11.1.2.
Zvládání agresivity ve škole
11.1.3.
Agresivita v rodině
11.1.4.
Agresivita a tělesný trest
11.2.
Výchovné zásady vedení agresivního dítěte
11.3.
Šikana
11.3.1.
Fáze šikany
11.3.2.
Vlastnosti agresorů
11.3.3.
Vlastnosti obětí šikany
11.3.4.
Zvládání šikany
11.3.5.
Zásah proti šikaně
12.
Alfa aktivita mozku
12.1.
Relaxace
12.2.
Zdravý spánek

Úryvek

"- PSZD je speciální psychologickou vědní disciplínou
- zabývá se rolí psychologických faktorů při udržování dobrého zdravotního stavu, při prevenci nemocí, při zvládání negativních zdravotních stavů, při poskytování psychologické pomoci pacientům při uzdravování a při vyrovnávání se s chronickými nemocemi
- PSZD byla uznána za samostatný specializační obor psychologie v roce 1978 - Americká společnost ustanovila svou 38. divizi, nazvanou Psychologie zdraví
- v roce 1982 začal vycházet časopis Health Psychology s jasným vyjádřením záměru a rozsahu působnosti tohoto oboru
- existuje i mezinárodní společnost psychologie zdraví European Health Psychology Society, která každoročně koná výroční konference
- Cíle PSZD - úkolem PSZD je budovat teorii zdravého jednání a chování člověka a získávat solidní poznatky z oblasti psychologie - na jedné straně o tom, co naše zdraví posiluje, a na druhé straně o tom, co našemu zdraví škodí

Hlavní charakteristiky PSZD

1) PSZD je zaměřena na psychicky relativně zdravé lidi - vychází z problematiky lidí, kteří jsou z psychologického hledisky v mezích normálu
2) PSZD je zaměřena na předcházení zdravotním těžkostem - v první řadě jde o prevenci, ne o terapii; jde jí o udržování dobrého zdravotního stavu, posilování zdraví, podporu zdraví, utužování a psychické povzbuzení zdraví
3) PSZD se snaží budovat své teorie i svou poznatkovou základnu vědeckými způsoby; snaží se pracovat přesně a soustavně; čerpá z odborně zaměřených prací (psychosomatická medicína, lékařská ps., klinická ps., behaviorální zdraví atd.)"

Poznámka

Práce obsahuje výpisky z knihy: JIŘINCOVÁ, Božena a kol. Vybrané kapitoly z psychologie zdraví. Plzeň : ZČU, 1997.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16363
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse