Psychopatologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá psychopatologií podle knihy Psychologie od Atkinsonové, Atkinsona, Smitha a Bema. Definuje blíže pojmy jako abnormální chování, maladaptivní chování, popisuje duševní poruchy (např. úzkostné poruchy, poruchy nálady, poruchy myšlení a pozornosti, poruchy vnímání, poruchy emocí, poruchy osobnosti). Podrobně se věnuje jejich rozboru z pohledu biologického, behaviorálního a kognitivního.

Obsah

1.
Úvod
2.
Abnormální chování
2.1
Definice abnormality
2.2
Odchylka od statistické normy
2.3
Odchylka od sociální normy
2.4
Maladaptace
2.5.
Co je normalita?
2.6
Klasifikace abnormálního chování
3.
Duševní choroby z jednotlivých hledisek
3.1
Behaviorální hledisko
3.2
Kognitivní hledisko
3.3
Úzkostné poruchy
3.4
Generalizovaná úzkostná porucha a panická porucha
3.4.1
Obsedantně kompulzivní poruchy
3.4.2
Výklad úzkostných poruch
3.5
Poruchy nálady
3.5.1
Deprese a suicidum
3.5.2
Bipolární poruchy
3.5.3
Výklad poruch nálady
3.6
Iluze a pocit blaha
3.7
Stres
3.8
Schizofrenie
3.8.1
Charakteristiky schizofrenie
3.8.2
Poruchy myšlení a pozornosti
3.8.3
Poruchy vnímání
3.8.4
Poruchy emocí
3.8.5
Motorické symptomy a uzavřenost do
3.8.6
Pokles schopnosti zvládat nároky běžného
3.8.7
Výklad schizofrenie
3.9
Poruchy osobnosti
3.9.1
Asociální osobnost
3.9.2
Výklad asociální poruchy osobnosti

Úryvek

"Výklad asociální poruchy osobnosti
Jaké faktory přispívají k vývoji asociální osobnosti? Mohli bychom očekávat, že rodiče nevedli jedince s asociální osobností k disciplíně a morálce, ale odpověď není tak jednoduchá. Ačkoliv někteří jedinci pocházejí z prostředí, ve kterém je asociální chování posilováno a dospělí zločinci se stávají jejich vzorem, mnoho jich pochází z dobrých rodin a byli vychováváni rodiči, kteří jsou významní a vážení členové společnosti.
Dosud neexistuje žádná uznávaná teorie, která by vysvětlovala vznik asociální poruchy osobnosti. Podílí se na něm pravděpodobně mnoho faktorů, které se případ od případu liší. V současnosti se badatelé zaměřují na biologické činitele a kvalitu vztahu mezi rodiči a dítětem.
BIOLOGICKÉ FAKTORY Experimentální studie podpořily klinický dojem, že asociální osobnosti prožívají malé obavy z budoucích nepříjemností nebo trestů. V jedné studii badatelé srovnávali dvě skupiny adolescentů, vybraných z nápravného zařízení pro mladistvé delikventy. U členů jedné skupiny diagnostikovali asociální poruchu osobnosti, u druhé poruchu přizpůsobení v adolescenci. Experimentátoři měřili kožní galvanickou reakci (KGR) na stres. Každé pokusné osobě připevnili na nohu napodobeninu elektrody a pak jí řekli, že za deset minut dostane silnou, ale ne škodlivou elektrickou ránu. (Pokusné osoby viděly na velké hodiny, takže přesně věděly, kdy ránu dostanou - ve skutečnosti žádnou ránu nedostaly.) Mezi skupinami nebyl zjištěn žádný rozdíl v KGR během období klidu a v reakci na sluchovou a vizuální stimulaci. Avšak během 10 minut trvajícího očekávání rány skupina osob s poruchou přizpůsobení vykazovala statisticky významnější napětí než skupina osob s asociální poruchou osobnosti. V okamžiku, kdy hodiny ukazovaly, že dostanou ránu, většina osob s poruchou přizpůsobení vykazovala náhlý pokles kožního odporu (což svědčí o prudkém vzestupu strachu). Žádná osoba s asociální poruchou osobnosti tuto reakci nevykazovala (Lippert a Senter, 1966).
Studie provedené ve vězení ukázaly, že asociální osobnosti se nenaučily tak rychle vyhýbat ranám a nevykazují takovou reaktivitu autonomního nervového systému za různých podmínek jako ostatní vězni (Lykken, 1957; Hare, 1970). Tyto nálezy badatele vedly k vyslovení hypotézy, že asociální osobnosti se rodí s autonomním nervovým systémem s nízkou reaktivitou, což by mohlo vysvětlit, proč se u nich nevyskytuje normální reakce na hrozbu nebezpečí, jež většinu lidí odstrašují od protispolečenských činů. Tyto nálezy je nutno interpretovat opatrně. Je možné, že asociální osobnosti mohou na experimentální situaci pohlížet jako na hru a mohou ji zkoušet hrát zvlášť klidně tím, že se pokoušejí svoje reakce kontrolovat.
Další studie, pří kterých badatelé použili jiných způsobů měření aktivace, než je KGR, ukázaly, že hladina aktivace je u asociálních osobností nízká, protože jsou schopny ignorovat nepříjemné podněty (Jutai a Hare,1983; Hare, 1988). Kromě toho testy psychických funkcí ukazují, že asociální osobnosti mají nedostatečně rozvinuté schopnosti plánovat, měnit strategie a tlumit impulzivní reakce (Gorenstein, 1982). Nálezy uvedené výše poskytují vysvětlení chování těchto osobností. Hledají vzrušení, neboť jejich aktivační hladina je nízká. Protože většinou nemají strach, nic je od provádění protispolečenských činů neodrazuje. Jelikož mají nedostatečně rozvinuté schopnosti plánovat svoji činnost a tlumit impulsivní reakce, chovají se impulzivně. Zřejmě z těchto důvodů se bez výčitek svědomí chovají nemorálně a bez ohledu na společenská pravidla vyhledávají vzrušení."

Poznámka

Výpisky z knihy Psychologie - Atkinson, Atkinsonová, Smith, Bem.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4446
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse