Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychopatologie - vypracované otázky

Psychopatologie - vypracované otázky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 21 otázek poskytuje poznatky z oblasti psychopatologie. Vymezuje hlavní pojmy a podrobně se rozepisuje o jednotlivých duševních poruchách. Uvádí jejich základní charakteristiku, věnuje se jejich typům, projevům, či příčinám. Kompletní seznam představených poruch je uveden níže v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Terminologie oboru
1.1.
Norma
1.2.
Normalita
1.3.
Kritéria normality
1.4.
Zdraví
1.5.
Nemoc
1.6.
Defekt
1.7.
Vývojová odchylka
2.
Příčiny duševních poruch, frustrace, stres, konflikt
2.1.
Duševní krize
2.2.
Odolnost vůči zátěži
3.
Vědomí a jeho poruchy
3.1.
Vědomí
3.2.
Poruchy vědomí
3.3.
Spánek a jeho poruchy
4.
Kognitivní procesy a odchylky od normy
4.1.
Vnímání a jeho poruchy
4.1.1.
Vnímání
4.1.2.
Poruchy
4.2.
Paměť a její poruchy
4.2.1.
Paměť
4.2.2.
Poruchy
4.3.
Pozornost a její poruchy
4.3.1.
Pozornots (prosexie)
4.3.2.
Poruchy
5.
Myšlení a jeho poruchy
5.1.
Myšlení
5.2.
Poruchy
6.
Řeč a její poruchy
6.1.
Řeč
6.2.
Poruchy
7.
Emoce a jejich poruchy, poruchy vůle
8.
Pudy a jejich poruchy, sebevražedné jednání
8.1.
Pudy
8.2.
Skupiny pudů a jejich poruchy
8.3.
Sebevražedné (suicidální) jednání
9.
Organické duševní poruchy
10.
Poruchy duševní a chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
10.1.
Typy duševních poruch
11.
Schizofrenie
12.
Bipolární afektivní porucha, deprese
13.
Neurotické poruchy, fobické a jiné úzkostné poruchy
13.1.
Neurotické poruch
13.2.
Fobické poruchy
13.3.
Jiné úzkostné poruchy
13.4.
Mezinárodní klasifikace nemocí – verze 10
14.
Obsedantně kompulzivní porucha
14.1.
Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
15.
Poruchy příjmu jídla
15.1.
Mentální anorexie
15.2.
Mentální bulimie
16.
Poruchy osobnosti
16.1.
Typy poruch
17.
Návykové a impulzivní poruchy
18.
Vývojové poruchy
18.1.
Mentální retardace
19.
Specifické vývojové poruchy školních dovedností
20.
Psychosomatické nemoci
21.
Úzkost, strach, truchlení, bolest
22.
Použitá literatura

Úryvek

"Doba vzniku duševních poruch:
- je důležitá
- patogenetičtí činitelé působící v období:
• prenatálním:
- genetické
- škodlivé vlivy působící na plod přes organismus matky:
o chemické – intoxikace léky
o biologické – infekční nemoc matky
o fyzikální – RTG záření
o mechanické – úraz matky
o psychogenní – stres matky
• perinatální:
- novorozenecká žloutenka
- dlouhotrvající nebo překotný porod (krvácení do mozku nebo asfyxie = dušení)
- zhmoždění mozku při porodu
• postnatální:
- nemoci centrálního nervového systému
- úrazy hlavy
- vnitřní a vnější intoxikace
- nádory v CNS
- cévní poruchy (nezásobují mozek kyslíkem)
- psychogenní vlivy z oblasti vztahů:
o frustrace
o působení stresorů
o konflikty

FRUSTRACE:
- dlouhodobé neuspokojování psychických potřeb (blokuje nějaká překážka)
- chronická frustrace působí hlavně v dětství (potřeby: láska, bezpečí, sounáležitost)
- patří zde i existenciální frustrace (ztráta smyslu života)
- potřeby v dospělosti: seberealizace

STRES:
- celková reakce organismu na rušivý podnět (stresor), jejímž původním účelem byla adaptace na tento podnět (H. Selye) - intenzivní a dlouhodobě působící stresory mohou vést k poruše organismu až k úmrtí
- člověk reaguje na jevy a události v okolí podle toho, jak je sám vnímá a hodnotí (R. S. Lazarus)
- může být způsoben i nedostatkem podnětů, které vedou k prožívání nudy
- stresory ovlivňující zdraví člověka:
o přírodní a válečné katastrofy
o ztráta partnera
o vážné onemocnění
o ztráta zaměstnání
o odchod do důchodu
o drobné nepříjemné události (hassles)
o drobné příjemné události (uplifts)

Teorie stresu (H. Selye) – obecný adaptační syndrom:
- fáze průběhu:
• fáze poplachové reakce:
- objev škodlivého působení
- organismus mobilizuje síly k obraně
- reakce vzniká automaticky (je geneticky dána)
- organismus uvolňuje velké množství energie
- organismus volí strategii zvládnutí škodlivého působení:
o útok – mozek soudí, že působení zvládne
o únik – mozek soudí, že působení nezvládne
o ustrnutí – není schopen reagovat
• fáze adaptace (přizpůsobení):
- organismus hospodárně využívá uvolněnou energii
- jedinec se postupně přizpůsobuje a buduje obranné mechanismy
- stresory jsou nebo nejsou zvládnuté
• fáze vyčerpání (nejtěžší):
- stresová situace není vyřešena v předešlých fázích
- organismus přežije nebo zahyne
- adaptační schopnost organismu je vyčerpána

KONFLIKT:
- střet dvou nebo více stejně silných protichůdných tendencí
- typy:
• intrapersonální – vnitřní
• interpersonální – mezilidské vztahy
- patologie – narušení psychické rovnováhy, člověk není schopen se vyrovnat s danou situací"

Poznámka

Vypracované otázky ke zkoušce z Psychopatologie na Ostravské univerzitě v Ostravě. Jsou psány formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Rozsah jednotlivých otázek je 0,5 - 3,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22283
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse