Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Psychopedie jako vědní obor - vypracovaná otázka ke zkoušce 2/6

Psychopedie jako vědní obor - vypracovaná otázka ke zkoušce 2/6

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato otázka ke zkoušce ze speciální pedagogiky je zaměřená na psychopedii. Nejdříve charakterizuje samostatný obor a její pomocné disciplíny. Následně popisuje úkoly a cíle psychopedie. Poté sleduje její postavení v soustavě věd a ve vztahu k jiným vědám. Nechybí zde ani zástupci světové a naší psychopedie. V závěru se věnuje Výzkumnému pedagogickému ústavu v Praze a jeho vytyčeným úkolům. Předchozí otázku naleznete zde Rozumová a řečová, pracovní výchova na základní škole speciální - vypracovaná otázka ke zkoušce 1/6 a následující zde Výtvarná, pracovní, tělesná, hudební výchova na základní škole praktické - vypracovaná otázka ke zkoušce 3/6.

Obsah

1.
Pojem psychopedie
2.
Pomocné vědy psychopedické
3.
Aktuální úkoly psychopedie
3.1
Předmět psychopedie
3.2
Cíle psychopedie
3.3
Hlavní úkoly psychopedie
4.
Historické pojetí vztahu společnosti k jedincům s mentálním postižením
5.
Chronologický přehled k dějinám psychopedie ve světě
6.
Chronologický přehled k dějinám psychopedie v České republice
7.
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
7.1
Hlavní okruhy činnosti ústavu
8.
Psychopedická společnosti
9.
Vědecko - výzkumný ústav speciální pedagogiky

Úryvek

"Výzkumný ústav pedagogický v Praze
• je resortním výzkumným ústavem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jeho přímo řízenou organizací. Vznikl roku 1957 jako právní nástupce Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského, který byl zřízen dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945. Odborná činnost ústavu se zaměřuje na oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního všeobecného vzdělávání a na vzdělávání dětí a mládeže se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami
Hlavní okruhy činnosti ústavu:
• Návrhy koncepcí a koncepčních dokumentů zabývajících se problematikou rozvoje všeobecně vzdělávacího školství; sledování a analýzy našich a zahraničních trendů v této oblasti.
• Návrhy vzdělávacích programů a dílčích pedagogických dokumentů (učebních plánů, učebních osnov) pro předškolní, základní a střední všeobecné vzdělávání, včetně speciálního.
• Ověřování existujících modelů vzdělávání v mateřských školách, základních školách, speciálních školách a gymnáziích, vyhodnocování zjištěných poznatků, návrhy inovací.
• Tvorba didaktických a metodických materiálů pro potřeby pedagogické praxe.
• Tvorba didaktických a metodických materiálů zabývajících se specifickými problémy výchovy a vzdělávání dětí a mládeže (výchova a vzdělávání dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, výchova ke zdraví, prevence zneužívání drog a dalších návykových látek, volnočasové a jiné aktivity).
• Aktivity zaměřené na hodnocení výsledků (evaluaci) vzdělávání, na tvorbu evaluačních kritérií a evaluačních nástrojů.
• Analýzy, zprávy, informace pro mezinárodní organizace a instituce zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání.
• Posuzování vzdělávacích programů, učebních dokumentů, učebnic, metodických materiálů pro potřeby MŠMT ČR, případně dalších resortů a jiných zájemců.
• Posuzování koncepce a obsahu vzdělávacích programů a pedagogických projektů škol.
• Expertní, poradenské a konzultační služby pro školy, školská zařízení i jiné zájemce.
• Přednášková a publikační činnost zaměřená na objasňování vzdělávací politiky státu, nových trendů ve výchově a vzdělávání a na přenos nových vědeckých a výzkumných poznatků do praxe škol a školských zařízení.
• Ústav spolupracuje s mateřskými, základními, středními a vysokými školami, resortními institucemi, zahraničními institucemi obdobného zaměření a mezinárodními organizacemi zabývajícími se zejména koncepčními otázkami výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a problematikou hodnocení výsledků ve vzdělávání.
V poslední době se činnost ústavu soustřeďuje především na:
• tvorbu rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední všeobecné vzdělávání (gymnázia);
• tvorbu evaluačních kritérií a úloh pro hodnocení výsledků v základním vzdělávání;
• spolupráci na vytvoření koncepce kurikulární politiky státu;
• spolupráci na přípravě nové maturity."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. V textu chybí interpunkční znaménka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20925
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse