Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychoterapie - vypracované otázky ke zkoušce

Psychoterapie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 22 vypracovaných otázek do předmětu psychoterapie. Nejprve seznamuje s obecnými pojmy a poté klasifikuje jednotlivé směry. Autor představuje různé techniky a metody, které se v psychoterapii využívají. Následuje vysvětlení rozdílů mezi rodinnou a skupinovou terapií, které jsou doplněny přehledem o stavu psychoterapie v českých zemích a na Slovensku. Najdeme zde i názvy konkrétních pracovišť tohoto oboru. Závěr patří informacím o diferenciaci podle osobnosti pacienta a terapeuta. Rovněž zde autor objasňuje principy terapeutického systému.

Obsah

1.
Pojem psychoterapie, psychoterapie jako obor, psychoterapie jako činnost
1.1
Pojem psychoterapie
1.2
Psychoterapie jako činnost
1.2
Druhy psychoterapie
1.3
Cíle psychoterapie
2.
Hlubinná psychoterapie
2.1
Psychoanalýza
2.2
Raný vývoj psychoanalytického hnutí
2.3
Současné proudy v psychoanalytickém hnutí
2.4
Adlerovská psychoterapie - individuální psychologie
2.5
Jungovská psychoterapie
3.
Dynamická a interpersonální psychoterapie
3.1
Pojetí Karen Horneyové
3.2
Pojetí Harryho Sullivana
3.3
Pojetí Franze Alexandera
3.4
Pojetí V. N. Mjasiščeva
3.5
Pojetí Geralda Klermana a M. Weissmanové
3.6
Interpersonální psychoterapie
4.
Rogerovská psychoterapie
4.1
Život Carla R. Rogerse
4.2
Vývoj rogerovské terapie
5.
Behaviorální psychoterapie
5.1
Hans J. Eysenck
5.2
Josef Wolpe
6.
Kognitivní psychoterapie
6.1
Racionálně-emoční terapie
6.2
Kognitivní terapie
6.3
Kognitivně-behaviorální terapie
7.
Komunikační psychoterapie
7.1
Pracovní týmy školy z Palo Alto
7.2
Druhy vztahů v lidské komunikaci
7.3
Dělení komunikace
7.4
Krátká komunikační psychoterapie
8.
Gestalt terapie
8.1
Frederick Perls
8.2
Princip přítomnosti
8.3
Nedokončené záležitosti
9.
Existenciální a humanistická psychoterapie
9.1
Existenciální psychoterapie
9.1.1
Daseinsanalýza
9.1.2
Logoterapie
9.2
Členění hodnot
9.3
Humanistická psychoterapie
10.
Jiné přístupy
10.1
Transpersonální psychoterapie
10.2
Procesorientovaná psychoterapie
10.3
Satiterapie
10.4
Bioenergetika
10.5
Terapie realitou
10.6
Pozitivní psychoterapie
11.
Eklektická a integrativní pojetí
11.1
Společné faktory v různých směrech
11.2
Alternativní cesty k uzdravení
11.3
Specifické faktory působící diferencovaně
11.4
Současné modely
12.
Racionální psychoterapie
12.1
Metody psychoterapie
12.2
Formy racionální psychoterapie
12.3
Náplně racionální psychoterapie
13.
Sugestivní a hypnotická psychoterapie
13.1
Technika hypnotizace
13.2
Ericksonovská psychoterapie
14.
Empatická a abreaktivní psychoterapie
14.1
Empatická psychoterapie
14.2
Abreaktivní psychoterapie
14.3
Využití psychofarmak
15.
Relaxační a imaginační psychoterapie
15.1
Autogenní trénink
15.2
Jiné relaxační techniky
15.3
Řízená imaginace
16.
Nácviková psychoterapie
16.1
Nejpoužívanější techniky
16.2
Učení nácviku asertivity
17.
Psychoanalytická psychoterapie
17.1
Druhy technik
17.2
Psychoanalýza
17.3
Fokální terapie
18.
Interpersonální psychoterapie
18.1
Přenos
18.2
Práce s chováním
18.3
Metodické složky
18.4
Využit terapeutické komunity
19.
Skupinová psychoterapie
19.1
Morenův směr
19.2
Analytický směr
19.3
Transakční analýza
19.4
Skupiny setkání
19.5
Topologický směr
19.6
Eklektický směr
19.7
Skupinová psychoterapie psychóz
19.8
Terapeutická komunita
20.
Rodinná a systemická terapie
20.1
Rodinná terapie a její vývoj
20.2
Systemická terapie a její techniky přístupu
21.
Psychoterapie v českých zemích a na Slovensku
21.1
Odraz světových směrů
21.2
Přehled pracovišť a osobností
21.3
Výcvik v psychoterapii
22.
Syntetický a diferencovaný přístup
22.1
Diferenciace podle symptomatiky a etiopatogeneze
22.2
Diferenciace podle osobnosti pacienta
22.3
Diferenciace podle osobnosti terapeuta
22.4
Terapeutický systém

Úryvek

"5. BEHAVIORÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

- aplikuje se na poruchy lidského chování
- vychází ze vztahu mezi podnětem a reakcí (teorie učení)
- odmítá spekulaci, staví na pozorovatelných a registrovatelných faktech a na jejich objektivním popisu
- poruchy chování jsou v podstatě naučenými reakcemi, jdou tedy přecvičit a odučit
- klade důraz na přiměřenou nacvičovací nebo přecvičovací techniku
- zakladatelé Eysenck a Wolpe

Hans J. Eysenck:
- rodiče herci, nestarali se příliš o něj, vychovávala ho babička (rozvedli se, s matkou a jejím novým židovským manželem emigrovali)
- administrativní chybou studoval psychologii (chtěl fyziku)
- studoval především osobnost (koncepce osobnosti s kruhovým schématem rysů s osami extraverze-introverze a stabilita-labilita + dotazníky k jejich měření), dále vztah typu neuróz k osobnosti, motivaci, inteligenci a psychopatologii
- ostře kritizoval nevědeckost psychoanalýzy
- byl všeobecně provokativní osobnost (sám se označil za rebela)

Josef Wolpe:
- hodně ovlivňován babičkou kvůli pravověrnému židovství (stal se ateistou)
- původně jej zajímala psychoanalýza, později ho zaujalo učení I. P. Pavlova a Hulla
- pokusy podmiňování u koček na strach ze bzučáku, v jiném lepším prostředí se strach tlumí - toto protipodmiňování se dá využít v terapii strachu u pacientů
- odmítal snahy druhých o revizi svého učení

Neurotické chování (Wolpe):
- přetrvávající návyk neadaptivního chování, získaného učením u fyziologicky normálního organismu (zásadní význam hraje úzkost)
- úzkost je součástí situace, v níž dochází k neurotickému učení a také součástí neurotického syndromu

Neurotické symptomy (Eysenck):
- naučené vzorce chování, které jsou z nějakého důvodu neadaptivní

Teorie učení, které mají přímý vztah k psychoterapii:
o teorie Hulla (teorie posilování)
o teorie Skinnerova (teorie instrumentálního podmiňování)
o principy učení Thorndikea a dalších"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Vypracované otázky z Ostravské univerzity v Ostravě do předmětu Psychoterapie. Čerpáno z knihy Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie. Rozsah jednotlivých otázek je v rozmezí 3 - 5 stran. Podobně zpracované otázky z výše jmenované knihy naleznete zde Psychoterapie - zpracované otázky ke zkoušce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20372
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse