Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Règine Pernoudové: Jana z Arku

Règine Pernoudové: Jana z Arku

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s knihou Règine Pernoudové Život Jany z Arku. Na pozadí osmi kapitol z knihy popisuje podrobně život Jany. Zmiňuje se nejen o jejích vizích, kázáních a vojenských taženích, ale také o věznění, i průběhu procesu. Práce je proložena úryvky drobných svědectví. V závěru je uvedena poznámka, která obsahuje srovnání zmiňované knihy s dílem Pierra Moinota Jana z Arku, Moc a nevinnost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Životopis
2.1.
Jana a její vize
2.2.
Jana hlásá své poslání
2.3.
Vojenská tažení
2.4.
Vězení
2.5.
Proces
2.6.
Závěr
3.
Poznámka

Úryvek

"Jana z Arku (někdy je uváděno Johanka, fr. Jeanne d’Arc) se narodila 6. ledna roku 1411 nebo 1412 ve francouzské vesnici Domrémy, která se nacházela na hranicích lotrinské provincie. Jejím otcem byl Jakub z Arku a její matka se jmenovala Isabela.
Podle svědectví lidí z Domrémy byla Jana zcela obyčejná dívka, která nevykazovala žádné „nadpřirozené“ schopnosti, pouze se shodují na tom, že byla zbožná a ráda chodila do kostela.
V této době probíhala v Evropě stoletá válka; v roce 1920 podepsal duševně nemocný Karel VI. s anglickým králem Jindřichem V. smlouvu v Trois, na základě které získal po smrti Karla francouzskou korunu dědičně anglický rod Lancasterů, čímž by tyto nároky zanikly dauphinovi Karlovi. Karel VI. zemřel v roce 1422 a králem se stal mladičký Jindřich VI., neboť jeho otec, Jindřich V. předčasně zemřel.
Následky války pociťovali lidé z celé Francie. Údajne tradovala legenda o panně z Lotrinska (někdy z Orleánsu), která měla zachránit lid Francie. V roce 1424, kdy bylo Janě dvanáct nebo třináct, začala mít Jana zvláštní vize. O těchto vizích však nikomu neřekla do roku 1428. Jana pak začátky svých vizí popsala takto: „Když mi bylo asi třináct let, dostalo se mi Božího hlasu, který mi byl pomocí a vedením. Poprvé jsem měla velký strach. … Uslyšela jsem ho z pravé strany, od kostela. A zřídka jsem jej slyšela bez jasu. … Když jsem třikrát uslyšela tento hlas, pochopila jsem, že je to hlas anděla.“ [1]

Jana se se svými vizemi poprvé svěřila v roce 1428, a to kapitánovi z Baudricourtu, při obléhání Burgunďany, a oznámila mu, aby nevedl válku s nepřáteli, protože Bůh mu pomůže. Kapitán nechal Janu přivést zpět k rodičům, vyslechl ji a nechal se přesvědčit až napotřetí.
Janě byly poté zakoupeny mužské šaty a kůň a byla ubytována ve Vancouleurs. Jana hlásala své poslání a žádala, aby ji dovedli k dauphinovi, budoucímu králi. Byla velmi přesvědčivá; navzdory tomu se nejprve musela zúčastnit exorcismu (vymítání ďábla).
Cesta ke králi na koních trvala jedenáct dní; Jana nechala napsat dopis, ve kterém žádala o přijetí. Jana se ke králi do Chinonu dostala v únoru nebo březnu roku 1429. Jan Pasquerel, Janin zpovědník její vystoupení před Karlem popsal takto: „Milý dauphine, mé jméno je Janna Panna a Král nebes vám skrze mne oznamuje, že budete pomazán za krále a korunován ve městě Remeši a budete zástupcem Krále nebes, jenž je králem Francie. … Vzkazuji ti od Pána, že jsi pravý dědic Francie a královský syn.“ [2]
Pár dní nato odjel Karel, jeho nejbližší rádci a Jana do Poitiers, kde byla Jana podrobena skutečnému „přezkoumání“, které trvalo více než tři týdny.

Jana byla vyzbrojena; dostala prapor, korouhev, meč i vojsko. Korouhev pak pro ni měla zvláštní náboženský význam. Jana nechávala každé ráno i večer svolat všechny kněze, aby se pomodlili. K takovým modlitbám neměli přístup vojáci - dokud se nevyzpovídali. Jeden voják popsal Janino chování takto: „Jana byla dobrá křesťanka, ráda chodila každý den na mši a často přijímala svítost eucharistie. Hodně se hněvala, když slyšela klení. …“ [3]"

Poznámka

Tato práce obsahuje fotografii.
Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15442
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse