Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)

Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)

Kategorie: Hospodářská politika, Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). V úvodu je popsán vznik Rady, zakládající členové i ostatní země, které se k Radě přidaly. Další část se zabývá vývojem, hlavními cíli a principy Rady. Dále se autor věnuje orgánům, které byly v Radě zřízeny a jejich úkoly. Závěr se zaobírá finančními záležitostmi a principem fungování soustavy mnohostranného zúčtování mezi členskými státy.

Obsah

1.
Vznik
2.
Zakládající členové
2.1
Další členové
2.2
Pozorovatelé
3.
Socialistické hospodářství
4.
Vývoj
5.
Cíle, principy a organizace
6.
Hlavní orgány
6.1
Zasedání Rady
6.2
Výkonný výbor Rady
6.3
Výbory Rady
6.4
Stálé komise Rady
6.5
Sekretariát Rady
7.
Finanční záležitosti
7.1
Mezinárodní banka hospodářské spolupráce
8.
Princip fungování soustavy mnohostranného zúčtování
9.
Závěr

Úryvek

„Cíle, principy, organizace RVHP
Hlavní cíle, principy a, práva a organizační struktura RVHP byla obsažena ve Statutu RVHP. Cíle RVHP spočívaly ve sjednocování a koordinaci úsilí členských států přispívat k plánovitému rozvoji národních hospodářství a k urychlení hospodářského a technického pokroku těchto států, ke zvýšení produktivity práce a vzestupu životní úrovně obyvatelstva. V RVHP platila zásada rovnosti. Byla zajištěna rovnoprávným zastoupením zemí v Radě, rovnými právy všech členských zemí. Členství v Radě zavazovalo všechny státy, aby zajišťovaly plnění doporučení orgánů Rady, která přijaly. RVHP vyrovnávala rozdíly v ekonomické úrovni jednotlivých členských zemí. Země více zaostalé využívaly zkušeností a pomoci jiných členských zemí.
Noví členové RVHP byli přijímání rozhodnutím Zasedáním Rady na základě oficiálních žádostí států o přijetí za členy Rady. Jednou z podmínek bylo přijetí ideologie socialismu. Dle pravidel statutu mohl kterýkoli členský stát vystoupit z Rady tím, že své vystoupení oznámí depozitáři Statutu. Toto ustanovení statutu však bylo však vzhledem k strategickým záměrům Sovětského svazu zpravidla politicky těžko průchodné.
Členské státy RVHP zajišťovaly ve shodě plnění doporučení orgánů Rady, které přijaly, byly povinny poskytovat Radě a jejím funkcionářům nezbytnou pomoc při výkonu jejich funkcí vyplývajících ze Statutu, poskytovaly Radě materiály a potřebné informace, informovaly Radu, jak jsou plněna doporuční orgánů Rady, která přijaly.
Rada vzájemné hospodářské pomoci organizovala hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci členských států, využívání jejich přírodních zdrojů, dále působila na členské státy v oblasti zdokonalování mezinárodní dělby práce prostřednictvím koordinace plánů rozvoje národního hospodářství, specializace a kooperace výroby členských států.
Předmětem spolupráce byla dále výměna zboží a služeb mezi členskými státy Rady i mezi jinými státy, výměna vědeckotechnických poznatků a výrobních zkušeností. Rada mohla sjednávat mezinárodní dohody s členskými státy, s jinými státy a s mezinárodními organizacemi.
Dokumenty, které orgány RVHP vydávaly měly formu Doporučení a Rozhodnutí. Doporučení se týkaly otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Sdělovaly se členským států Rady k projednání. Členské státy Rady realizovaly přijatá doporučení na základě usnesení svých národních vlád nebo příslušných orgánů podle svého zákonodárství.
Rozhodnutí se týkala otázek organizačních a procedurálních. Nebylo-li stanoveno jinak nebo nevyplývalo-li něco jiného z jejich povahy, nabývaly platnosti dnem podpisu protokolu o schůzi příslušného orgánu Rady.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2816
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse