Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rámcový vzdělávací program pro lehkou mentální retardaci

Rámcový vzdělávací program pro lehkou mentální retardaci

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Jedná se o zpracované výpisky zaměřující se na tvorbu rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkou mentální retardací, kde je specifikováno, jak by mělo vypadat vzdělávací zařízení, jaké jsou cíle a oblasti vzdělávání, rozložení kompetencí a představena jsou i průřezová témata.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Obecné poznatky k RVP pro žáka s LMR
2.
Charakteristika základního a speciálního vzdělávání
2.1.
Docházka
2.2.
Formy speciálního vzdělávání
2.3.
Organizace základního vzdělávání
2.4.
Hodnocení výsledků vzdělávání
3.
Základní cíle vzdělávání pro žáky s LMP
4.
Klíčové kompetence
4.1.
Kompetence získávají kupříkladu
5.
Vzdělávací oblasti
5.1.
Základní vzdělávání žáků s LMP se řídí RVP pro ZV
6.
Průřezová témata
7.
Závěr
7.1.
Časová dotace RVP pro LMP

Úryvek

"3. Základní cíle vzdělávání pro žáky s LMP
 zákl.vzdělávání v ZŠ – navazuje na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání , to ve dvou na sebe navazujících stupních
 zákl.vzděl. u žáků s LMP – školní zralost nastává později , než u ostatní populace , proto v 1.stupni /1.-3.ročník) – nezralost v obl.sociální , psych.a fyz.vývoje - proto přechod z rodinné péče, event.předškolní výchovy musí být pozvolný
 zprvu upevňování – hyg.návyků, sociálních vazeb, návyk na odlišný styl práce,adaptace na nové prostředí
 2. stupeň – důraz na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků - využití ve zvýšení kvality osobního života, profesním uplatnění
 větší důraz je kladen na rozvíjení sociálních, komunikativních schopností , vytváření praktických dovedností
 program – koncipován pro rozvinutí maximálních možností žáků a vyváženému působení na rozvoj v oblasti kognitivních , sociální , emotivní a volní
 přátelská atmosféra, optimální podmínky pro rozvoj
 osvojení strategie učení , motivace k celoživotnímu vzdělávání
 podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a tvořivému myšlení
 vést žáky k všestranné a tvořivé komunikaci
 rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat úspěchy druhých
 příprava žáků k samostatností a zodpovědnosti a naplňování svých povinností, uplatňování práv
 vytváření pocitu projevovat pozitivní city v chování , rozvíjet vztahy k lidem, jejich potřebám a životním situací, rozvíjení pozitivního vztahu k prostředí a přírodě
 rozvíjení aktivního vztahu ke zdraví (rozvíjet,chránit)
 vést žáky k toleranci, ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, učit žít společně s ostatními lidmi
 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a je v profesním životě uplatňovat"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7957
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse