Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Raný feudalismus ve východní Evropě, odlišnosti v jeho společenském a kulturním vývoji

Raný feudalismus ve východní Evropě, odlišnosti v jeho společenském a kulturním vývoji

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Sedmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje raný feudalismus ve východní Evropě, odlišnosti v jeho společnosti a kulturním vývoji. Úvodní pasáže se věnují politickým, sociálním nebo hospodářským podmínkám, panovníkům nebo událostem spjatým se Sámovou říší a Velkou Moravou. Druhá polovina sleduje situaci na Kyjevské Rusi a v Byzantské říši.

Obsah

1.
Sámova říše
1.1.
Obyvatelé
1.2.
Opevněná hradiště
1.3.
Vojenská demokracie
1.4.
Ohrožení vnějším nepřítelem
2.
Velkomoravská říše
2.1.
Základ 2 knížectví
2.2.
Hospodářství
2.3.
Řemeslná výroby
2.4.
Společnost
2.5.
Mojmírovci
2.5.1.
Mojmír I.
2.5.2.
Rastislav
2.5.2.1.
Politická nezávislost
2.5.2.2.
Církevní nezávislost
2.5.3.
Svatopluk
2.5.4.
Mojmír II.
2.5.5.
Kultura Velké Moravy
2.5.5.1.
Slovanské písemnictví
2.5.5.2.
Architektura a umění
2.5.5.2.1.
Hradiště
2.5.5.2.2.
Šperkařství
3.
Kyjevská Rus
3.1.
Hospodářství
3.2.
Kmenové svazy
3.2.1.
Bojaři
3.2.2.
Rolníci
3.3.
Vladimír I
3.4.
Jaroslav Moudrý
3.5.
Novgorod
3.6.
Kultura
3.6.1.
Písemnictví
3.6.2.
Stavby
4.
Byzantská říše
4.1.
Specifické znaky byzantské civilizace
4.2.
Vláda císaře Justiniána
4.2.1.
Cíl
4.2.2.
Centralistický stát
4.2.3.
Daňová reforma
4.2.4.
Právní reforma
4.2.5.
Odstranění zbytku pohanství
4.3.
Byzantská architektura
4.3.1.
Architektura
4.3.2.
Výtvarné umění
4.3.3.
Vzdělanost a písemnictví

Úryvek

"Sámova říše
-západoslovanský vojenský kmenový svaz /fungoval pouze v době ohrožení/
- v čele franský kupec Sámo
-obyvatelé- usedlí zemědělci, zruční řemeslníci(tavba kovů, výroba zbraní, nástrojů)
-opevněná hradiště- kamenné hradby a valy
- vodní příkop na vyvýšeninách nebo u řek
-středisko obrany, ochrana proti nepříteli
-vojenská demokracie-nutnost soudržnosti, společné vojsko, jediný velitel
Ohrožení vnějším nepřítelem
-nájezdy kočovných Avarů->po vítězství nad nimi Sámo zvolen králem
-střetnutí s Franky->r.631 bitva u Wogastisburgu, po třídenním boji Dagobertova vojska poražena
- po Sámově smrti říše pravděpodobně zaniká

Velkomoravská říše
-nemá hlavní město, zmiňován je Veligrad
-vládní centrum Znojmo
-nejstarší raně středověký západoslovanský stát
-základ 2 knížectví-moravské(Mojmírovi)-centrum Veligrad
-nitranské(kníže Pribina)
-hospodářství-vhodné přírodní podmínky pro zemědělství(obilí, pícniny, vinná réva)
-řemeslná výroba-železné nástroje, zbraně, šperky
-vývoz kůže, kožešin, stříbra, vosku
-obchodní styky s Franky a Byzanci
-společnost-bohatství a privilegia velmožů
-svobodní bojovníci
-otroci a nevolníci
-rozsáhlá hradiště: Staré Město u Uherského Hradiště, na Vale u Mikulčic, na Pohansku

Mojmírovci
1.Mojmír I.
-přijal křest
-mírové vztahy s Franky
-konflikt Mojmíra s nitranským knížetem Pribinou- připojeno území Nitry
-Pribina ve vyhnanství, v boji s Moravany zabit, jeho nástupcem se stal syn Kocel
2.Rastislav
a) úsilí o nezávislost: POLITICKOU
-obranný systém hradišť proti rozpínavosti Franků
b)úsilí o nezávislost CÍRKEVNÍ
-žádost o vyslání křesťanské misie /byzantský císař Michal/
-r.863 příchod Konstantina a Metoděje /ze Soluně/
-jejich přínos: slovanská liturgie, staroslověnština, hlaholice, přeložena část Bible¨
3. Svatopluk
-sjednocení země
-dobývání území
-úsilí o oporu římského papeže-příklon k latinské liturgii
-po Metodějově smrti jeho žáci a nástupce Gorazd ze země vyhnáni(spory mezi ,,latinskými‘‘ a ,,slovanskými‘‘ kněžími)
4. Mojmír II.
-vnitřní neshody v zemi- ztráty území na severozápadě Panonie
-vnější útoky-kolem r. 906 zánik říše a rozpad na menší celky a nová centra
5. kultura Velké Moravy
a) slovanské písemnictví-rozvoj v dalších státech(Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Kyjevská Rus)
vznik staroslověnštiny –cyrilice, hlaholice
b) architektura a umění
-vlivy byzantské, panonské
-archeologické nálezy-odkryta velká sídelní centra- hradiště
-v Mikulčicích- kamenný palác, 12 kostelů
-v Starém Městě u Uherského hradiště- podoba středověkého města, tržiště
-na Pohansku u Břeclavi- opevněné dvorce bohatých velmožů
-nástěnné malby- fresky
-šperkařství- gombíky(knoflíky)
-náušnice zdobené granulací"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24541
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse