Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Raný středověk - maturitní otázka

Raný středověk - maturitní otázka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka velmi povrchně charakterizuje raný středověk. Pouze v bodech informuje o šíření křesťanství, Franské a Byzantské říši. Dále seznamuje s raně středověkými slovanskými svazky a Svatou říší římskou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Šíření křesťanství - bible
3.
Franská říše
4.
Byzantská říše
5.
Raně středověké slovanské svazky
5.1.
Sámova říše
5.2.
Velkomoravská říše
5.3.
Český přemyslovský stát
5.4.
Polsko
5.5.
Kyjevská Rus
6.
Svatá říše římská

Úryvek

"• rozvíjí se románská kultura
• rodové zřízení se rozpadá, ve Středomoří zaniká antická otrokářská společnost a vznikají samostatné raně feudální státy, ovlivněné románskou kulturou (např. Francká říše)
• zemědělství hlavní zdroj obživy
• zdokonalování nářadí a nástrojů k obdělávání půdy, chov dobytka, lov a rybolov
• Světská společnost
 Panovník
 Členové vojenské družiny, rolníci
 Šlechta - privilegovaná – dědičné právo na půdu
 poddaní

• šíření křesťanství - bible
o sjednocovalo – (bůh řídí svět – člověk strádá odměna nebe – vliv na upevnění státu – poddaní v poslušnosti)
o od počátku středověku jediné uznávané náboženství
o učení o trojím lidu –
o duchovenstvo se modlí
o šlechta vládne
o poddaní pracují
papež – arcibiskup –biskup – děkan – farnost – kláštery (opat, abatyše)
• Centra vzdělanosti -
 kláštery
 přepisování ve skriptoriích (viz pedagogika)

Franská říše
• Na bývalém území římské Galie, rozvíjela tradice antiky, postupně ovládnutí celý západogermánský svět
• Chodvík
o Zakladatel říše a sjednotitel Franků
• Majordomové – správci dvora
• Pipin II.
• Karel Martel
o Odražení útoku Arabů – 732 Poitiers
• Karel I. Veliký
o Vojenské tažení
o Reforma státní správy
o Korunován na císaře
• Rozvoj kultury a vzdělanosti = tzv. karolinská renesance

Byzantská říše
• Prolínání antických, orientálních, středověkých prvků
• Jednotící prvek – křesťanství
• Jazyk – řečtina
• Konstantin I. Veliký "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: cs.wikipedia.org/wiki/Středověk; www.phil.muni.cz/~synek/dokum/strprehled.doc;
http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0404-rany-stredovek-vznik-svate-rise-rimske-naroda-nemeckeho.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19052
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse