Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reálná konvergence České republiky

Reálná konvergence České republiky

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je popsat základní ukazatele, které definují konvergenci a zároveň zhodnotit aktuální stav konvergence České republiky vůči EU. V úvodu práce autor specifikuje základní druhy a hodnocení konvergence. Věnuje se rovněž i vzájemným vztahům mezi reálnou a nominální konvergencí. Dále představuje základní pojmy, jako je hospodářský růst, způsoby růstu a základní makroekonomické ukazatele růstu ekonomiky. V další části se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu reálné konvergence České republiky. Hodnotí z pohledu ukazatelů HDP na obyvatele, závislosti cenových hladin, srovnatelné cenové úrovně, harmonizovaného indexu míry inflace a dalších aspektů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konvergence
3.
HDP na obyvatele v mezinárodních srovnáních ekonomické úrovně
4.
Reálná konvergence České republiky (ČR)
4.1
Závislost mezi HDP na obyvatele v paritě kupní síly
4.2
Závislost cenové hladiny ČR na ekonomické úrovni země
4.3
Srovnatelné cenové úrovně
4.4
Harmonizovaný index míry inflace
4.5
Srovnání dynamiky reálného HDP ČR a Evropské unie
4.6
Produktivita práce na zaměstnanou osobu v PPS
5.
Závěr

Úryvek

"2. Konvergence

Pojem celková konvergence se obecně váže k procesu srovnávání rozdílů různých ekonomických ukazatelů v rámci skupiny zemí. Jedná se o proces, v rámci něhož méně vyspělá ekonomika dohání ekonomiky vyspělejších zemí, tedy vyrovnávání životní úrovně jednotlivých zemí a to dle výšky příjmu, životní úrovně, produktivity a podobně.
Celková konvergence zahrnuje nominální konvergenci, reálnou konvergenci a strukturální konvergenci.

Nominální konvergenci charakterizují Maastrichtská kritéria, která zahrnují cenovou stabilitu, deficit veřejného rozpočtu, stabilitu devizového kurzu, konvergenci dlouhodobých úrokových sazeb a shodné statuty centrálních bank.
Pod pojmem reálná konvergence se obvykle rozumí dotahování reálné výkonnosti méně rozvinutých ekonomik na úroveň vyspělých ekonomik. Úroveň reálné konvergence se nejčastěji měří pomocí ukazatele hrubého domácího produktu na obyvatele přepočteného podle parity kupní síly. Občas se však uvedenému pojmu dává i širší obsah, hodnocena může být vyspělost finančních trhů, intenzita obchodní výměny, majetková provázanost, apod.

Strukturální konvergence ukazuje přibližování zemí z hlediska sektorové struktury, například struktury hospodářství nebo zahraničního obchodu. Je důležitá pro celkové chápání hospodářských cyklů, z hlediska dlouhodobého rozvoje ekonomiky a míry specializace dané země.
Základními čtyřmi oblastmi pozorování a hodnocení konvergence jsou oblast ekonomické dynamiky, oblast rovnováhy vnějších ekonomických vztahů, oblast cen, měny a jejího kurzu a oblast vnitřní rovnováhy a optimálního využití domácích zdrojů. Oblast ekonomické dynamiky zahrnuje tempo růstu reálného HDP, oblast rovnováhy vnějších ekonomických vztahů sleduje bilanci běžného účtu platební bilance v % HDP, oblast cen, měny a jejího kurzu porovnává míru inflace v národní ekonomice a oblast vnitřní rovnováhy a optimálního využití domácích zdrojů sleduje míru evidované nezaměstnanosti.

Vzájemný vztah mezi reálnou a nominální konvergencí, tj. vztah dosažené ekonomické úrovně (HDP na obyvatele) a cenovou úrovní, je vztah oboustranný, vzájemně se ovlivňující a podmiňující. Země na nižší ekonomické úrovni zpravidla vykazuje nižší cenovou a mzdovou úroveň. Vzestup ekonomické úrovně je provázen růstem cenové hladiny (a rovněž zhodnocováním měnového kurzu) a tak konkurenceschopnost domácích firem založená na nákladové výhodě se postupem času vytrácí a má-li si ekonomika uchovat svou dynamiku, je nutno přejít k necenovým (kvalitativním) formám konkurence.

3. HDP na obyvatele v mezinárodních srovnáních ekonomické úrovně

Cílem každé země je mimo jiné také hospodářský (ekonomický) růst. K růstu může docházet dvěma způsoby. Může se jednat o krátkodobé zvýšení produktu, které je po čase vystřídáno jeho poklesem, nebo se může jednat o dlouhodobý trend, jenž je obvykle spojen s víceméně plynulým zvyšováním produkčních možností ekonomiky. V prvním případě se jedná o růst skutečného produktu ve smyslu cyklického kolísání, ve druhém jde o dlouhodobý růst potenciálního produktu, tedy o hospodářský růst. Zdroji hospodářského růstu jsou lidské zdroje (množství práce, lidský kapitál), přírodní zdroje (množství půdy a nerostného bohatství, také kvalita těchto zdrojů) a kapitálové zdroje v podobě kapitálových statků."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20412
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse