Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Řecké myšlení o právu - maturitní otázka 1/9

Řecké myšlení o právu - maturitní otázka 1/9

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nahlíží na právo jako na filozofický a teoretický problém. Poskytuje několik různých definic práva, poté se věnuje mezinárodnímu právu a přibližuje možné vztahy mezi právem a morálkou. Následně seznamuje se třemi základními směry právního myšlení, uvádí jejich specifika, hlavní myšlenky a charakteristické znaky. Poté se zabývá sofisty, Sokratem, Platonem a Aristotelem. Představuje jejich názory, postoje a vztah k přirozenému právu. Informuje o jejich životech a rozebírá jejich nejvýznamnější díla. Následující maturitní otázku naleznete zde Helenistické období - maturitní otázka 2/9.

Obsah

1.
Právo z filozofického hlediska
2.
Mezinárodní právo
2.1
Přírodní zákony
2.2
Pravidla právní
2.3
Vztah práva a morálky
3.
Základní směry právního myšlení
3.1
Přirozeno-právní směr
3.1.1
Zdroj přirozeného práva
3.1.2
Vymezení přirozeného práva
3.2
Právní pozitivismus
3.2.1
Zakladatelé moderního právního pozitivismu
3.3
Sociologický přístup
4.
Sofisté
4.1
Přirozené právo
5.
Sokrates
5.1
Vztah mezi platným a přirozeným právem
6.
Platon
6.1
Ústava
6.2
Zákony
7.
Aristoteles
7.1
Přínos teorii práva a spravedlnosti
7.2
Koncepce spravedlnosti
7.3
Vztah platného a přirozeného práva

Úryvek

"MEZINÁRODNÍ PRÁVO
- nedisponuje žádnou centrální státní mocí, je založeno na dohodách mezi státy, nikoliv z jednostranných aktů (x vnitrostátní právo), je obtížné vynucování pravidel, válečné konflikty, ozbrojené prostředky x ve vnitrostátním právu konflikty řešeny klidnou cestou

- otázka: Existuje právo v tzv. primitivních společnostech?
- staří Římané tvrdili, že kde je společnost, tam je právo, existovala určitá pravidla - obyčeje, zvyklosti nestanovené autoritou, které můžeme označovat za právo, rozhodující slovo měli neformální autority

- sankce, vynucování - právo není pouze soubor příkazů a zákazů, obsahuje i normy obsahující oprávnění, které umožňují uskutečnit nějaké chování bez toho, že by bylo vynucováno, sankcionováno
- př. příkaz = platit daně, zákaz = zabít člověka, oprávnění = kupní smlouva, závěť, manželství

- rozdíl mezi právem, právními normami a přírodními zákony
- přírodní zákony - např. úhel odrazu = úhel dopadu, gravitační zákon, 1+ 1 = 2
- fungují nezávisle na člověku, můžeme ověřit jejich pravdivost, vztah příčiny a následku = kauzální vztah
- x neplatí pro pravidla právní
- kritériem není pravdivost, ale jejich platnost!, nejde o kauzální vztah, ale o normativní vztah (nexus)
- základní vyjádření normativního vztahu: „Něco má být.“, nemusí to být správné, spravedlivé
- např. pohádka Sůl nad zlato - král vydal příkaz, aby byla veškerá sůl zničena - nesprávné pravidlo, ale král je autorita právní, příkaz se musí respektovat, důležitější je platnost než správnost pravidla

- vztah práva a morálky - právo je produktem lidské aktivity, je ovlivňováno politikou, náboženstvím, ekonomikou, morálními normami ve společnosti - př. otázka homosexuality, trest smrti, posvátnost lidského života - interrupce, eutanazie
- z hlediska právně-filosofického vztah práva a morálky:
1) právo a morálka se shodují - morálka diktuje obsah práva, právo určuje sankce, ↑ v teokraciích (bohovlády), náboženské vlády, nyní islámské země, důležitá suverenita boha, bůh dodává legitimitu režimu
2) právo a morálka jsou navzájem nezávislé, ale morálka je nad právem, je východiskem práva, právo nesmí morálce odporovat, rozpory se řeší ve prospěch morálky = přirozeno - právní přístup
3) právo a morálka mají vlastní sféry působnosti + společný základ - v současném právu, existují normy pouze právní (pravidla silničního provozu), které jsou indiferentní z morálního hlediska, normy pouze morální (rodiče mají milovat všechny své děti stejně) a normy právní i mravní (zákaz vraždy, krádeže)
4) právo a morálka jsou na sobě nezávislé, mají výlučné sféry, jeden systém není 2. nadřazen, morálka není hodnotovým kritériem práva = přístup tzv. právně - pozitivistický (směr právní pozitivismus)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou psány tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20550
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse